Wojciech Kaptur

  Wojciech Kaptur

  Zapytaj eksperta

  24.03.2021

  Spółka jawna bez CIT – obowiązkowa informacja CIT-15J

  Niektóre spółki jawne od 2021 r. mogą stać się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Sprawdź, co należy zrobić, aby uniknąć podwójnego opodatkowania dochodów spółki jawnej.

   

  Spółka jawna podatnikiem CIT od 2021 r.

   

  Dochody spółki jawnej, której wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne, są w 2021 r. opodatkowane tak jak dotychczas – na poziomie wspólników.

   

  Jednakże spółki jawne, której wspólnikami są również inne spółki (osobowe lub kapitałowe) mogą od 2021 r. stać się podatnikami CIT. Oznacza to, że ich dochody mogą być opodatkowane podwójnie – na poziomie spółki, a następnie przy wypłacie do wspólników. Aby tak się nie stało, należy złożyć do naczelnika właściwego urzędu skarbowego informację o podatnikach podatku dochodowego posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku spółki jawnej (CIT-15J) wraz z załącznikami o danych podatnika podatku dochodowego, który osiąga dochody ze spółki jawnej (CIT/JW).

   

  Informacja o wspólnikach spółki jawnej CIT-15J i załącznik CIT/JW

   

  Zasadniczo składana informacja dotyczy wspólników spółki jawnej, są oni bowiem „podatnikami podatku dochodowego posiadającymi bezpośrednio prawa do udziału w zysku spółki jawnej”. Dochody ze spółki jawnej można jednak osiągnąć również „za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego”. Przykładowo, jeżeli wspólnikiem spółki jawnej jest spółka komandytowa nieopodatkowana CIT, w informacji będzie należało wykazać dane wspólników spółki komandytowej.

   

  Liczba dołączonych załączników CIT/JW powinna odpowiadać liczbie wszystkich podatników osiągających dochody ze spółki jawnej (niekoniecznie muszą to być tylko jej wspólnicy).

   

  Sekcję C załącznika CIT/JW wypełnia się w przypadku, gdy podatnik osiąga dochody ze spółki jawnej w sposób pośredni, poprzez inny podmiot niebędący podatnikiem np. inną spółkę jawną, spółkę komandytową.

   

  Sekcja D załącznika CIT/JW powinna być wypełniana analogicznie, jak sekcja C, jeżeli takich podmiotów, za pośrednictwem których podatnik osiąga dochody ze spółki jawnej, jest więcej.

   

  Informacja o wspólnikach spółki jawnej – termin

   

  Pierwszą informację CIT-15J wraz z załącznikami spółki jawne, które rozpoczęły działalność przed 31 stycznia 2021 r. powinny złożyć już w terminie do 1 lutego 2021 r. (ustawowy termin to 31 stycznia 2021 r., który jednak przypada w niedzielę).

   

  W przypadku pozostałych spółek jawnych, informacja CIT-15J wraz z załącznikami powinna być składana przed rozpoczęciem każdego kolejnego roku obrotowego. W niektórych sytuacjach ten termin może być jednak trudny do dotrzymania, ze względu na to, że spółki jawne powstają (a także otwierają księgi rachunkowe) z dniem wpisu do rejestru KRS. Zgodnie z najnowszym stanowiskiem Ministerstwa Finansów, pewnym rozwiązaniem tego problemu może być niewnoszenie wkładów do spółki jawnej w dniu rejestracji w KRS i złożenie informacji CIT-15J pomiędzy rejestracją a wniesieniem wkładów i otwarciem ksiąg rachunkowych.

   

  Spółka jawna może powstać z przekształcenia innej spółki, np. spółki komandytowej – o terminach na złożenie oświadczenia przez spółki jawne powstałe z przekształcenia piszemy w artykule Informacja CIT-15J dla spółki jawnej powstałej z przekształcenia spółki komandytowej

   

  Informacja o wspólnikach spółki jawnej – urząd skarbowy

   

  Informację CIT-15J wraz z załącznikami CIT/JW należy złożyć w urzędzie skarbowym właściwym według siedziby spółki jawnej. Dodatkowo, komplet dokumentów należy złożyć w urzędach skarbowych właściwych dla każdego ze wspólników.

   

  Należy szczególnie zadbać o prawidłowe złożenie informacji – brak terminowego dopełnienia obowiązków może spowodować, że spółka jawna aż do jej rozwiązania będzie podatnikiem CIT, o czym piszemy w artykule Spółka jawna podatnikiem CIT – czy zmiana tego statusu jest możliwa?

   

  Spółki osobowe podatnikami CIT

   

  Spółki osobowe dotychczas zasadniczo nie były podatnikami podatku dochodowego – ich dochody były proporcjonalnie przyporządkowane i opodatkowane przez wspólników.

   

  Do końca 2020 r. jedyną spółką osobową, której dochody były opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT), była spółka komandytowo-akcyjna (o zasadach opodatkowania S.K.A. przeczytasz w artykule Podatki w S.K.A. – jak jest opodatkowana spółka komandytowo-akcyjna i jej wspólnicy).

   

  Od 2021 r. do grona spółek osobowych opodatkowanych CIT dołączyły (lub dołączą) spółki komandytowe oraz część spółek jawnych. Więcej na temat opodatkowania CIT dochodów spółek komandytowych przeczytasz w tym artykule.

   

   

  Krzysztof Kaczmarek

  Paulina Mikołajczak

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi