Aleksander Gałek

  Aleksander Gałek

  Zapytaj eksperta

  20.10.2022

  Spółka jawna - co zrobić, żeby nie stracić na Polskim Ładzie?

  Kolejne odsłony Polskiego Ładu wprowadziły szereg zmian, które dotknęły podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Zwiększenie zobowiązań spotkało między innymi wspólników spółki jawnej, którzy płacą obecnie nową składkę zdrowotną. Co powinni zrobić, aby nie stracić na Polskim Ładzie?

   

  Spółka jawna przed Polski Ładem

   

  Spółka jawna nie posiada osobowości prawnej, ale posiada zdolność prawną, co pozwala jej mieć majątek i zaciągać zobowiązania we własnym imieniu. Wspólnicy spółki odpowiadają całym swoim majątkiem za jej zobowiązania. Ustawodawca zrekompensował zwiększone ryzyko obniżeniem kosztów - spółka jawna zazwyczaj generuje obciążenia niższe, niż chociażby bardziej skomplikowane organizacyjnie spółki kapitałowe. Sprawia to, że bardzo często decydują się na nią przedsiębiorcy działający w branżach z niewielkim stopniem ryzyka.

   

  Spółka jawna co do zasady nie jest podatnikiem PIT lub CIT – jest transparentna podatkowo. Oznacza to, że podatek dochodowy nie jest odprowadzany przez samą spółkę, a przez jej wspólników. W wyjątkowej sytuacji, jeżeli udziałowcami spółki jawnej są nie tylko osoby fizyczne, a spółka nie złoży w terminie odpowiedniego formularza, to stawała się podatnikiem CIT. Więcej o spółki jawnej posiadającej status podatnika CIT możesz przeczytać w artykule Spółka jawna podatnikiem CIT – czy zmiana tego statusu jest możliwa?.

   

  Opodatkowanie spółki jawnej przed 1 stycznia 2022 roku zależało od tego, w jaki sposób opodatkowani są jej wspólnicy. Każdy z nich mógł wybrać preferowaną przez siebie formę opodatkowania tzn.:

   

  • zasady ogólne wynoszące 17% lub 32% dochodu w zależności od jego wysokości (obecnie od 1 lipca 2022 roku stawka podatkowa w pierwszym progu podatkowym wynosi 12%),
  • podatek linowy wynoszący 19% dochodu,
  • ryczałt płacony od przychodu, którego stawka zależy od rodzaju wykonywanej działalności – tylko jeżeli na tą formę opodatkowania zdecydują się jednocześnie wszyscy wspólnicy spółki.

   

  Każdy ze wspólników musiał także ponosić wydatki związane z ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnym, które płacono ryczałtowo, a składkę zdrowotną można było w większej części odliczyć od podatku.

   

  Spółka jawna po Polskim Ładzie

   

  Kwestie stricte podatkowe dla spółki jawnej w ramach Polskiego Ładu nie uległy zmianie. Jeżeli wspólnikami w spółce są tylko i wyłącznie osoby fizyczne to wspólnicy odprowadzają PIT, a spółka pozostaje transparentna podatkowo. Jeśli wspólnikami są także osoby inne niż fizyczne, a spółka nie dochowała należytych formalności to staje się podatnikiem CIT. Księgowość oraz kwestia odpowiedzialności i sposobu opodatkowania wspólników pozostały więc w Polskim Ładzie bez zmian.

   

  Zmianie uległy obciążenia nie samych spółek jawnych, a ich wspólników będących osobami fizycznymi. Wprowadzone od 1 stycznia 2022 roku regulacje wprowadziły dla nich obowiązek naliczania składki zdrowotnej w nowy sposób, co w przypadku niektórych podatników w znaczący sposób zwiększyło obciążenia finansowe. Obecnie sposób naliczana składki zdrowotnej dla wspólników jest zależny od formy opodatkowania, którą wybrali:

   

  • wspólnik rozliczający się na zasadach ogólnych płaci składkę zdrowotną wynoszącą 9% dochodu,
  • wspólnik rozliczający się na zasadach podatku liniowego opłacają składkę zdrowotną w wysokości 4,9% od dochodu,
  • ryczałtowcy zapłacą składkę zdrowotną uzależnioną od ich miesięcznych przychodów oraz wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za IV kwartał roku poprzedzającego rok, za który opłacamy składkę zdrowotną. Szczegółowo o wysokości składki zdrowotnej dla osób opodatkowanych ryczałtem piszemy w naszym artykule Polski Ład – składka zdrowotna a ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

   

  Jak wskazano powyżej, konieczność opłacania składki zdrowotnej uzależnionej od dochodu może skutkować znacznym obciążeniem wspólników spółki jawnej. Sprawia to, że dla spółek jawnych o wysokich dochodach rozsądnym rozwiązaniem może okazać się przekształcenie w spółkę z o.o., co da możliwość m.in. zniwelowania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz ograniczenia odpowiedzialności wspólników. Co więcej, zmiana formy prowadzonej działalności pozwoli skorzystać z ciekawych rozwiązań podatkowych jak estoński CIT. Więcej na temat estońskiego CIT przeczytasz w artykule Estoński CIT – dlaczego warto?. W niektórych sytuacjach warto rozważyć również przekształcenie w spółkę komandytową, która po wejściu Polskiego Ładu nadal ma kilka zalet i niekiedy może pozwolić na korzystniejsze efektywne opodatkowanie niż spółka na estońskim CIT. Trzeba jednak zaznaczyć, sytuacja każdej spółki jest inna i wymaga indywidualnej analizy w celu podjęcia najkorzystniejszych działań.

   

  Należy również pamiętać, że w przypadku podatników korzystających z ryczałtu lub z podatku liniowego, od 1 lipca 2022 roku na skutek nowelizacji Polskiego Ładu możliwe jest częściowe uwzględnienie zapłaconych składek zdrowotnych w rozliczeniach podatkowych – więcej na ten temat dowiesz się z naszego artykułu Polski Ład 2.0. – kolejne zmiany w PIT i w składce zdrowotnej oraz w artykule Spółka jawna jednak może wyjść z CIT 

   

  Kacper Tokarz

  Aleksandra Stankiewicz

  Tagi Polski Ład składka zdrowotna spółka jawna

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi Polski Ład składka zdrowotna spółka jawna