Wojciech Kaptur

  Wojciech Kaptur

  Zapytaj eksperta

  21.07.2021

  Spółki komandytowe i ich wspólnicy po zmianach przepisów – jak są opodatkowani od 2021 r.?

  W 2021 r. wszystkie spółki komandytowe stały się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, płacą więc na bieżąco CIT od swoich dochodów. Zasadniczo dodatkowo opodatkowana jest również wypłata zysków do wspólników, jednak w praktyce wspólnicy spółek komandytowych nadal mogą być „opodatkowani jednokrotnie”, o czym szerzej poniżej.

   

  Opodatkowanie dochodów spółki komandytowej

   

  Do końca 2020 r. spółki komandytowe nie były podatnikami podatku dochodowego – podatnikami byli ich wspólnicy, którzy na bieżąco rozliczali podatek dochodowy osiągany za pośrednictwem spółki w ramach źródła: przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

   

  Obecnie spółki komandytowe same płacą CIT – dochody spółek komandytowych opodatkowane są według stawki 9% lub 19% w zależności od wielkości obrotu. 9% CIT płacą spółki, których obrót w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył 2 mln EUR brutto, a w bieżącym roku podatkowym – 2 mln EUR netto. Pozostałe spółki komandytowe opodatkowują dochody według stawki podstawowej, tj. 19%.

   

  Spółki komandytowe prowadzące działalność innowacyjną mogą również korzystać z preferencyjnego opodatkowania stawką 5% CIT w ramach IP Box. O tym kiedy możliwe jest skorzystanie z IP Box piszemy szerzej w artykule Preferencyjne opodatkowanie IP Box – kto może skorzystać? na naszej stronie ulgidlainnowacji.pl.

   

  „Podwójne opodatkowanie”, o którym mówi się w kontekście spółki komandytowej, występuje dopiero w momencie wypłaty zysków do wspólników. Pozostawienie zysków w spółce może wiązać się także z dodatkową korzyścią podatkową, poza brakiem podatku od dywidend, dzięki możliwości dodatkowego rozpoznania kosztów finansowania kapitałem własnym, o czym więcej w artykule Zyski zatrzymane kosztem podatkowym – nowość od 2020 roku.

    

  Wyplata zysków dla wspólników sp.k. – czy zawsze jest opodatkowana?

   

  Dochody samej spółki komandytowej opodatkowane są na takich zasadach jak dochody innych spółek będących podatnikiem CIT, natomiast opodatkowanie dywidend dla wspólników częściowo różni się od zasad dotyczących m.in. wspólników spółek z o.o.

   

  Podobnie jak w przypadku spółki z o.o. zasadą jest, że wypłata zysków opodatkowana jest stawką 19%, natomiast jeżeli spełnione zostaną odpowiednie warunki  (jak posiadanie co najmniej 10% udziału w zyskach spółki komandytowej przez okres 2 lat) - wypłata zysków dla wspólników spółek komandytowych będących podatnikami CIT (np. innej spółki komandytowej czy spółki z o.o.) może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania (tzw. zwolnienie dywidendowe) .

   

  Co ważne, w spółce komandytowej występują dwa rodzaje wspólników – komandytariusze i komplementariusze. Jeżeli wypłata dywidendy nie korzysta ze zwolnienia (np. wypłata na rzecz osób fizycznych), to realne opodatkowanie zależy od tego, czy zyski wypłacane są do komandytariusza, czy komplementariusza.

   

  Jednokrotne opodatkowanie komplementariusza

   

  W praktyce wspólnik będący komplementariuszem, mimo objęcia spółek komandytowych CIT, nadal jest jednokrotnie opodatkowany. Przy wypłacie dywidendy komplementariuszowi  od kwoty podatku, który powinien być pobrany według stawki 19%, odliczana jest bowiem przypadająca na niego część podatku zapłacona przez spółkę (tzw. mechanizm odliczenia komplementariusza).

   

  Jeżeli spółka opodatkowuje dochody według stawki 19%, to przy wypłacie dywidendy do komplementariusza nie jest już pobierany podatek, ponieważ przypadająca na niego część podatku zapłaconego przez spółkę komandytową jest zawsze wyższa. W sytuacji natomiast, gdy spółka płaci 9% CIT, to wypłata części dywidendy może być opodatkowana, jednak realnie efektywne opodatkowanie komplementariusza nie będzie wyższe niż 19%. Wyjątkiem jest sytuacja, w której do wypłaty dla wspólników przeznaczona zostaje jedynie część zysku, o czym przeczytasz w naszym artykule 9% efektywnej stawki opodatkowania w spółce komandytowej. Czy to jest możliwe?

   

  Należy pamiętać, że odliczony może być ostateczny podatek zapłacony przez spółkę i wykazany w zeznaniu podatkowym. W grudniu 2020 r. wydany został wprawdzie wyrok przyznający możliwość korzystania z mechanizmu odliczenia już na etapie wypłaty zaliczek na poczet zysku, o którym pisaliśmy w artykule Zaliczki na poczet zysku w spółce komandytowej – jak je rozliczyć podatkowo? na naszej stronie komandytowa.pl, jednak organy podatkowe stoją raczej na stanowisku, że wyplata zaliczek jest opodatkowana, ewentualnie przyznają możliwość wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty po zapłacie CIT przez sp. k. Ze względu na powstałe wątpliwości, chcąc wypłacać zaliczki na poczet zysku warto rozważyć wystąpienie z wnioskiem o interpretację indywidualną.

   

  Zwolnienie z podatku części dochodu komandytariusza

   

  Preferencje podatkowe przewidziane zostały również przy wypłacie zysku dla komandytariusza. 50% wypłaconych komandytariuszowi kwot jest zwolnione z opodatkowania (zwolnienie w maksymalnej wysokości 60 tys. zł). Kwota zwolnienia stosowana jest wprawdzie odrębnie dla każdego komandytariusza i dla przychodów z każdej spółki komandytowej, ale jest ona niska – dotyczy wypłat do 120 tys. zł (50%, czyli 60 tys. zł, nie jest wtedy opodatkowane).

   

  Powyższe wyłączenie nie dotyczy jednak wszystkich – nie skorzysta z niego w szczególności komandytariusz, który jest członkiem zarządu spółki z o.o. będącej komplementariuszem tej spółki komandytowej, posiada w takiej spółce z o.o. bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów lub jest podmiotem powiązanym (np. małżonkiem) z osobą będącą członkiem zarządu lub posiadającą co najmniej 5% udziałów w spółce z o.o. będącej komplementariuszem spółki komandytowej.

   

  Opodatkowanie spółki komandytowej i wspólników - porównanie

   

  W poniższej tabeli przedstawione zostało przykładowe opodatkowanie spółki komandytowej i wspólników przy założeniu wypłaty do wspólników całego zysku, rocznego dochodu podatkowego spółki w wysokości 1 mln zł oraz posiadania przez komandytariusza 10% udziału w zyskach i łącznego udziału w zyskach wszystkich komplementariuszy w wysokości 90%.

   

  Rozliczenie podatkowe dochodów sp.k. i wspólników

  19% CIT

  9% CIT

  Dochód sp. k.

   1 000 000,00 zł

   1 000 000,00 zł

  CIT sp.k.

   190 000,00 zł

   90 000,00 zł

  Zysk netto do wypłaty dla wspólników

   810 000,00 zł

   910 000,00 zł

  opodatkowanie zysku wypłacanego komandytariuszowi

  Zysk netto (10%) wypłacany komandytariuszowi

   81 000 zł

   91 000 zł

  PIT od dywidendy wypłaconej dla komandytariusza (wyłączenie 50%)

   7 695 zł

   8 645 zł

  Kwota "na rękę" dla komandytariusza

   73 305 zł

   82 355 zł

  opodatkowanie zysku wypłacanemu komplementariuszom

  Zysk netto wypłacany komplementariuszom

   729 000,00 zł

   819 000,00 zł

  Hipotetyczny PIT od zysku wypłacanego komplementariuszowi (19%)

   138 510,00 zł

   155 610,00 zł

  Pomniejszenie PIT od zysku o CIT zapłacony przez sp.k. (90% x CIT)

   171 000,00 zł

   81 000,00 zł

  Należny PIT od zysku komplementariuszy

   0 zł

   74 610 zł

  Kwota "na rękę" dla komplementariuszy

   729 000,00 zł

   744 390,00 zł

  Łączny podatek spółki i wspólników

   197 695,00 zł

   173 255,00 zł

   

  Spółki komandytowe – inne zmiany podatkowe od 2021 r.

   

  Co ważne, wypłata zysków wygenerowanych przez spółkę komandytową opodatkowanych na bieżąco przez wspólników przed uzyskaniem przez spółkę komandytową statusu podatnika CIT nie będzie opodatkowana - do „starych” zysków nie stosuje się bowiem nowych zasad opodatkowania.

   

  Dodatkowo, ani dochody spółki, ani wypłaty zysków dla wspólników nie podlegają obecnie opodatkowaniu daniną solidarnościową - o tym które dochody są opodatkowane daniną solidarnościową pisaliśmy w artykule Danina solidarnościowa, czyli podatek dla najbogatszych.

   

  Spółka komandytowa w niektórych przypadkach w dalszym ciągu pozostaje najbardziej korzystną formą prowadzenia działalności, o czym przeczytasz w artykule Opodatkowanie spółki komandytowej w 2022 r. Ponadto, od 2022 r. będzie mogła ona korzystać z opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek tzw. estońskim CIT, o czym więcej piszemy na naszym portalu Komandytowa.pl  w artykule Polski Ład – estoński CIT w spółce komandytowej od 2022 r. oraz Estoński CIT w spółce komandytowej – jakie korzyści? Skontaktuj się z naszymi Specjalistami, dowiedz się więcej o aktualnych zasadach opodatkowania i sprawdź, jaka spółka będzie najlepsza dla Ciebie, również w kontekście innych planowanych od 1 stycznia 2022 r. zmian w ramach Polskiego Ładu.

   

  Jedną z takich zmian, która może dotknąć spółki komandytowe, jest wprowadzenie tzw. minimalnego podatku dochodowego. O tym, kiedy on wystąpi i jak go liczyć, przeczytasz na naszej stronie Komandytowa.pl  w artykule Polski Ład - minimalny podatek dochodowy w spółce komandytowej

   

  Jeżeli rozważasz natomiast zmianę formy prawnej prowadzonego biznesu, to zapoznaj się z naszym artykułem Dlaczego warto rozważyć przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o.?Dlaczego warto rozważyć przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o.? na portalu spolkazoo.net. Znajdziesz tam również  artykuł Czym się różni spółka komandytowa od spółki z o.o.?Czym się różni spółka komandytowa od spółki z o.o.?, który może okazać się cennym źródłem wiedzy, przy podejmowaniu decyzji o przekształceniu. 

   

  Aleksandra Hemmerling

  Karolina Kroczak

  Tagi CIT PIT spółka komandytowa

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi CIT PIT spółka komandytowa