Rafał Szymkowiak

  Rafał Szymkowiak

  Zapytaj eksperta

  05.09.2016

  Uchwała zgromadzenia wspólników spółki z o.o. – uchylenie a stwierdzenie nieważności

  Różnice między uchyleniem uchwały a stwierdzeniem jej nieważności są istotne, choć czasami potocznie procedury te traktowane są jako tożsame. Warto jednak znać te różnice na wypadek sporu wspólników, który może przecież skończyć się w sądzie. Przeczytaj nasz artykuł i nie daj się zaskoczyć!

   

  Kiedy stwierdzić nieważność a kiedy uchylić uchwałę spółki z o.o.?

   

  W oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, organom oraz wspólnikom spółki z o.o. w określonych sytuacjach służy prawo zaskarżenia do sądu uchwał zgromadzenia wspólników. W  razie sprzeczności uchwał z Kodeksem spółek handlowych lub innymi ustawami można żądać stwierdzenia nieważności stosownych uchwał w spółce z o.o. W razie gdy dana uchwała jest natomiast sprzeczna z umową spółki z o.o. bądź dobrymi obyczajami i godzi w interesy spółki lub krzywdzi wspólnika, można domagać się jej uchylenia. Więcej o uchylaniu uchwał przeczytasz w naszym artykule Uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników - skuteczne narzędzie w sporze skłóconych wspólników? 

   

  Termin wniesienia pozwu przeciwko spółce z o.o.

   

  Sprawdź nasz kurs online "Spółka z o.o. – nowe możliwości i korzyści w obliczu zmian podatkowych"
   

  Z kursu dowiesz się m.in:

  • Jakie zapisy w umowie sp. z o.o. są najważniejsze?
  • Kiedy sp. z o.o. może stosować stawkę CIT 9% i jakie ustawodawca wprowadził w tym zakresie ograniczenia?
  • Czy i na jakiej zasadzie wspólnicy oraz członkowie zarządu sp. z o.o. odpowiadają za zobowiązania spółki?
  • Kiedy sp. z o.o. może skorzystać z tzw. estońskiego CIT?
  • Czy spółka z o.o. jest optymalną formą prowadzenia działalności gospodarczej właśnie dla Ciebie?

   

  Zobacz program i zamów tutaj.

   

   

   

  W obu przypadkach różne są terminy wnoszenia pozwu przeciwko spółce z o.o. W  razie stwierdzenia nieważności uchwały zgromadzenia wspólników to 6 miesięcy od daty otrzymania wiadomości o nieważnej uchwale (przy czym nie może być to później niż 3 lata od powzięcia uchwały). W przypadku uchylenia uchwały w spółce z o.o. termin złożenia pozwu to miesiąc od powzięcia wiadomości o uchwale (nie później jednak niż 6 miesięcy od powzięcia uchwały).

   

  Czy powództwo wstrzyma postępowanie w KRS?

   

  Zarówno w przypadku pozwu o stwierdzenie nieważności, jak i powództwa o uchylenie, uchwała pozostaje wykonalna. Sąd orzekający w sprawie uchylenia czy stwierdzenia nieważności uchwały wspólników spółki z o.o. może wydać jednak postanowienie zabezpieczające w tym zakresie, wstrzymując wykonalność danej uchwały. Powództwo nie wstrzymuje też postępowania rejestrowego w sprawie dotyczącej uchwały, choć sąd rejestrowy może zawiesić postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu rozprawy.

   

  Skutki orzeczenia

   

  Orzeczenie stwierdzające nieważność uchwały zgromadzenia wspólników sp. z o.o. albo uchylające uchwałę wspólników spółki z o.o. ma moc obowiązującą między spółką a jej wspólnikami (ewentualnie między spółką a członkami organów spółki). Warto wskazać, że taki wyrok nie ma skutku wobec osób trzecich, którzy na podstawie zaskarżonych uchwał dokonali czynności prawnych ze spółką działając w dobrej wierze.

   

  Rafał Szymkowiak, Magdalena Bobowicz

  Tagi spory wspólników zaskarżenie uchwały

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Zobacz także

  Zaskarżanie uchwał

  Więcej głosów przeciw niż za? Niepodjętą uchwałę też możesz zaskarżyć!

  Zgromadzenia wspólników

  Emocje podczas zgromadzenia wspólników sięgają zenitu? Wyślij pełnomocnika!

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi spory wspólników zaskarżenie uchwały