Dominika Jaszczyk

  Dominika Jaszczyk

  Zapytaj eksperta

  09.08.2022

  Ulga na ekspansję – nowa ulga podatkowa dla producentów

  Od 2022 r. obowiązuje nowa preferencja podatkowa - ulga na ekspansję. Umożliwia ona na dodatkowe odliczenie kosztów poniesionych w celu zwiększenia sprzedaży. Ulga obejmuje powszechnie występujące w biznesie wydatki, takie jak koszty promocji w mediach społecznościowych.

   

  Ulga podatkowa wyłącznie dla producentów

   

  Prowadzenie ekspansji na nowe rynki, zarówno krajowe, jak i zagraniczne, wiąże się przede wszystkim z ponoszeniem znacznych nakładów finansowych a także z podejmowaniem ryzyka. W ostatnich latach pojawia się coraz więcej preferencji podatkowych, które mają za cel minimalizować czynniki ograniczające rozwój przedsiębiorstw. Jednym z takich przykładów jest ulga na ekspansję, która znalazła się w pakiecie zmian podatkowych Polskiego Ładu.

   

  W pierwszej kolejności trzeba zaznaczyć, że ustawodawca dopuścił do korzystania z ulgi jedynie tych, którzy sprzedają swoje produkty. „Produkty” rozumiane są natomiast jako rzeczy wytworzone przez podatnika. Jak podkreśliło Ministerstwo Finansów, pojęcie „rzeczy” należy odnieść do definicji zawartej w kodeksie cywilnym, a więc powinno się je rozumieć jako „przedmioty materialne”. Zatem, ulga na ekspansję przysługuje jedynie producentom, zaś podmioty, które odsprzedają produkty zakupione od innych podmiotów nie mają możliwości skorzystania z tej preferencji.

   

  Co więcej, ulga na ekspansję dotyczy podatników uzyskujących przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanych na zasadach ogólnych oraz podatkiem liniowym. Z ulgi mogą skorzystać podatnicy CIT, którzy zamierzają rozwijać swój biznes w kraju i poza jego granicami. Ponadto, do korzystania z ulgi na ekspansję uprawnione są podmioty rozliczające się na PKPiR oraz na pełnych księgach.

   

  Zasady rozliczenia ulgi na ekspansję

   

  Podstawowym celem ulgi na ekspansję jest możliwość dodatkowego odliczenia przez podatników tych wydatków, które są związane ze zwiększeniem przychodów ze sprzedaży produktów. Poza standardowym zaliczeniem wydatków do kosztów uzyskania przychodów, podatnicy mają możliwość odliczenia ich po raz drugi od podstawy opodatkowania. Wysokość odliczenia nie może jednak przekroczyć w roku podatkowym kwoty 1 mln zł. Przy opodatkowaniu stawką 19% maksymalne wykorzystanie ulgi przyniesie zatem oszczędność na poziomie 190 tys. zł rocznie!

   

  Warunkiem, który musi spełnić podatnik, by móc odliczyć ulgę prowzrostową jest osiągnięcie wzrostu przychodów ze sprzedaży produktów w okresie dwóch lat od poniesienia wydatków z nimi związanych. Ustawodawca nie określił o ile muszą zwiększyć się przychody, co oznacza, że wzrost nawet o 1 zł pozwala z tej ulgi skorzystać. W przypadku całkowicie nowych produktów lub rozpoczęcia sprzedaży w innym kraju wystarczające będzie osiągnięcie jakiegokolwiek przychodu.

   

  Z ulgą związana jest pewna pułapka, którą warto mieć na uwadze – jeżeli nie uda się spełnić warunku wzrostu sprzedaży, to konieczne będzie doliczenie uprzednio odliczonej ulgi wraz z upływem terminu na spełnienie warunków ulgi. Może to spowodować istotny wzrost zobowiązania podatkowego w jednym roku, dlatego przed rozliczeniem ulgi warto solidnie się przygotować. Istotne jest również to, że sprzedaż może odbywać się jedynie w stosunku do podmiotów niepowiązanych.

   

  Koszty podlegające odliczeniu

   

  Przepisy wyraźnie wskazują na zamknięty katalog kosztów, które można uznać za koszty poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów. Są to przede wszystkim wydatki na uczestnictwo w targach, dostosowanie opakowań do wymogów kontrahentów, przygotowanie dokumentacji certyfikacyjnych i przetargowych.

   

  Szczególną uwagę warto jednak zwrócić na kategorię kosztów określonych jako koszty działań promocyjno-informacyjnych, co jest bardzo pojemnym określeniem, gdyż obejmuje szeroki wachlarz wydatków reklamowych. Zakres kosztów, które podlegają odliczeniu w ramach ulgi na ekspansję jest zatem bardzo szeroki.

   

  Ogólne sformułowania prowadzą do wielu wątpliwości, takich jak np. czy wydatki na promocję w mediach społecznościowych (np. Google Ads) będzie można zaliczyć w ramach ulgi. W tym zakresie pojawiła się już interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 30 czerwca 2022 r. (sygn. 0111-KDIB1-1.4010.188.2022.2.BS). Stwierdzono w niej, że koszty działań reklamowych prowadzonych za pośrednictwem sieci Internet, w szczególności koszty korzystania z (...) oraz koszty prowizji serwisu (…) stanowią koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów.

   

  Pozostałe koszty wchodzące w katalog kosztów podlegających odliczeniu w ramach ulgi prowzrostowej także mogą być interpretowane szeroko (jak np. koszty związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu). Oznacza to, że istnieje wiele przykładów kosztów, które umożliwiają zastosowanie tej ulgi podatkowej. Dlatego też, zaliczenie poszczególnych kosztów w ramach ulgi na ekspansję może wymagać konsultacji ze specjalistami.

   

  Podsumowując, należy stwierdzić, że wprowadzona ulga podatkowa ma duży potencjał. Znaczna część producentów realizuje w jakimś zakresie kampanie reklamowe, a tym samym ponosi wydatki kwalifikujące się do ulgi na ekspansję. Dodatkowo, można ją łączyć z innymi ulgami podatkowymi jak np. z IP BOX, ulgą na robotyzację lub ulgą na prototyp. Ulga na ekspansję może też stanowić dobre uzupełnienie dla ulgi B+R. Na temat innych ulg przeczytasz więcej na naszym portalu Ulgidlainnowacji.pl 

   

  Jeśli jesteś zainteresowany tematyką ulgi na ekspansję, skontaktuj się ze Specjalistami i zapoznaj się z naszą ofertą! Pomożemy Ci kompleksowo wdrożyć dostępne dla Twojego biznesu ulgi podatkowe (IP BOX, ulga B+R i inne).

   

  Arkadiusz Raducki

  Paweł Malewski

  Tagi koszty uzyskania przychodu Polski Ład ulga podatkowa

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi koszty uzyskania przychodu Polski Ład ulga podatkowa