Tomasz Rutkowski

  Tomasz Rutkowski

  Zapytaj eksperta

  07.07.2020

  Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

  Kolejna już czwarta tarcza antykryzysowa wprowadziła nowy typ postępowania restrukturyzacyjnego, czyli tzw. uproszczoną restrukturyzację. W naszym artykule wyjaśniamy, jakie korzyści przyniesie ona przedsiębiorcom borykającym się z problemami finansowymi.

   

  Po co nam uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne?

   

  W ocenie rządu dotychczasowe przepisy restrukturyzacyjne mogą okazać się nieskuteczne w obliczu kryzysu wywołanego epidemią koronawirusa. Przyczynić się do tego mają zwłaszcza przeciążone sprawami sądy, których pracę dodatkowo utrudniona sytuacja związana z epidemią. Dlatego zdecydowano się utworzyć nowy typ postępowania restrukturyzacyjnego, które będzie można wszcząć bez udziału nazbyt „obłożonych” sądów. Tym postępowaniem jest uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne.  

   

  Jaki korzyści daje uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne?

   

  Przez wprowadzone zmiany w ramach tarczy antykryzysowej, ustawodawca chciał wprowadzić szybszy tryb postępowania restrukturyzacyjnego, który stałby się odpowiedzią na kryzys wywołany epidemią, w jakim znalazło się wielu przedsiębiorców pozbawionych płynności finansowej.

   

  Główną zaletą uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego jest uznanie go za otwarte już po spełnieniu dwóch warunków niewymagających udziału sądu: zawarcia przez przedsiębiorcę umowy z doradzą restrukturyzacyjnym oraz obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Tym sposobem wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego nie jest zależne od czynności sądu, jakim było zatwierdzenie układu.

  O przesłankach wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego przeczytasz w naszym artykule Kiedy należy złożyć wniosek o otwarcie restrukturyzacji lub ogłoszenie upadłości? 

   

  Opublikowanie obwieszczenia o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego skutkuje także zawieszeniem postępowań egzekucyjnych prowadzonych celem dochodzenia wierzytelności objętych układem, a niekiedy wierzytelności hipotecznych i rzeczowych. Wierzyciele nie mogą też wszcząć nowych postępowań egzekucyjnych w tym zakresie. Co ważne, wskazanego obwieszczenia dłużnik może dokonać tylko raz.

   

  Łatwiejsze przyjęcie układu

   

  Ustawodawca ułatwił sposób przyjęcia układu przez wierzycieli – nadzorca układu będzie mógł zwołać zgromadzenie wierzycieli, gdzie przeprowadzą oni głosowanie nad układem. Będzie je można przeprowadzić zdalnie, przy użyciu elektronicznych środków komunikacji. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne powinno przebiegać szybko. Czas na przyjęcie układu wynosi cztery miesiące od dnia obwieszczenia o otwarciu postępowania w MSiG – w przypadku niedochowania tego terminu, postępowanie zostanie umorzone.

  Z możliwości jakie daje uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne będzie można korzystać do końca czerwca 2021 roku.

   

  Jak chroniony jest wierzyciel?

   

  Biorąc pod uwagę, że uproszczona restrukturyzacja zakłada jej otwarcie już na etapie obwieszczenia, istnieje ryzyko, że propozycje ugodowe będą krzywdzące dla wierzycieli. W takim przypadku wierzycielowi (jak również dłużnikowi i nadzorcy układu) przysługuje prawo zwrócenia się do sądu z wnioskiem o uchylenie skutków opublikowania obwieszczenia.

   

  Do czasu zatwierdzenia układu przez sąd, dłużnik jest również ograniczony co do możliwości zarządzania swoim majątkiem. Może samodzielnie dokonywać jedynie czynności zwykłego zarządu – w pozostałych wymagana jest zgoda nadzorcy układu.

   

  Kacper Chachurski

  Tagi restrukturyzacja tarcza antykryzysowa

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi restrukturyzacja tarcza antykryzysowa