Wojciech Kaptur

  Wojciech Kaptur

  Zapytaj eksperta

  21.08.2020

  Wiążąca Informacja Stawkowa – największe problemy

  Od 1 lipca 2020 r., wraz z wejściem nowej matrycy stawek VAT, podatnicy zyskali możliwość uzyskania Wiążącej Informacji Stawkowej, czyli decyzji określającej prawidłową stawkę VAT na dany towar lub usługę. Po niespełna dwóch miesiącach można jednak stwierdzić, że procedura ubiegania się o WIS bywa problematyczna dla przedsiębiorców.

   

  Wiążąca Informacja Stawkowa a usługi kompleksowe

   

  Częstym problemem napotykanym przez podatników jest kwestia opodatkowania usług kompleksowych. Usługa kompleksowa nie doczekała się do tej pory legalnej definicji w ustawach podatkowych, jednak przyjąć można, że jest to usługa, na którą składa się wiele pomniejszych czynności, stanowiących razem spójną całość, której ze względów ekonomicznych nie należy dzielić. Z uwagi na liczne wątpliwości, wprowadzenie Wiążącej Informacji Stawkowej mogło dawać nadzieję, że przynajmniej część z nich zostanie rozwianych.

   

  W praktyce jednak zdarza się, że po złożeniu wniosku o WIS, dotyczącego usługi kompleksowej, podatnicy są proszeni o rozdzielanie poszczególnych usług pomocniczych i występowanie z odrębnymi wnioskami w odniesieniu do każdej z nich. Takie działanie jest jednak całkowicie nieracjonalne z punktu widzenia specyfiki takich usług. Możliwe zatem, że konieczne będzie wydanie przez Ministerstwo Finansów specjalnych zaleceń, które rozwiążą ten problem.

   

  Co ciekawe, informacji o prawidłowej stawce VAT dla usługi kompleksowej nie można uzyskać także, wnioskując o indywidualną interpretację podatkową. Może ona jedynie zawierać potwierdzenie tego, czy dana usługa spełnia przesłanki do uznania ją za kompleksową, czy też nie.

   

  Stosowanie cudzych WIS

   

  Innym założeniem towarzyszącym wprowadzeniu Wiążących Informacji Stawkowych, była możliwość opierania się o decyzje wydane na rzecz innych podatników, o ile przedmiot zapytania będzie tożsamy. Z jednej strony miało to na celu zmniejszenie liczby potencjalnych wniosków, mogące przekładać się na usprawnienie procesu ich rozpatrywania, z drugiej zaś znaczne ułatwienie podatnikom określania prawidłowych stawek.

   

  Stosowanie cudzych WIS okazuje się jednak dość problematyczne. Wynika to z faktu, że przedsiębiorca wnoszący o wydanie decyzji może wskazać, które informacje dotyczące jego towaru lub usługi są poufne i jego zdaniem nie powinny zostać podane do powszechnej wiadomości (pozycja 58 wniosku WIS-W).

   

  Prowadzi to niekiedy do sytuacji, w której opis towaru lub usługi, dostępny dla innych podatników, jest na tyle lakoniczny, że bardzo trudno dokonać porównania umożliwiającego zastosowanie istniejącej już WIS do własnych produktów.

   

  Nowa matryca stawek VAT – nie wszystko udało się uprościć

   

  W artykule Nowa matryca stawek VAT – sprawdź, co się zmieni!  pisaliśmy o tym, że wprowadzenie od początku lipca nowej matrycy stawek VAT doprowadziło do ujednolicenia niektórych stawek, w szczególności dotyczących artykułów żywnościowych. Szczególnym problemem było różne opodatkowanie podobnych produktów w zależności od ich końcowego przeznaczenia. Okazuje się jednak, że mimo wprowadzenia szeregu uproszczeń, powyższy problem nadal istnieje. Mogą się z nim spotkać przykładowo producenci pasz i innych produktów zbożowych, którzy w zależności m.in. od przeznaczenia swoich wyrobów, wciąż muszą stosować trzy różne stawki VAT: stawką 5% opodatkowane są produkty zbożowe przeznaczone do spożycia przez ludzi, stawką 8% przeznaczone na pasze dla zwierząt, a stawką 23% wykorzystywane np. do produkcji biopaliw.

   

  Co ciekawe, w przypadku, gdy producent nie posiada wiedzy na temat przeznaczenia swoich towarów, to powinien on zastosować najwyższą możliwą stawkę – w powyższym przykładzie będzie to stawka podstawowa 23% VAT. Takie stanowisko zostało zaprezentowane w Wiążącej Informacji Stawkowej z dnia 28 maja 2020 r., sygn. 0115-KDST2-1.450.142.2020.1.AW. Z treścią tej oraz pozostałych WIS można zapoznać się na stronie Krajowej Informacji Skarbowej.

   

  Jak widać, mimo wprowadzenia instytucji Wiążącej Informacji Stawkowej i nowej, nieco uproszczonej matrycy stawek VAT, podatnicy wciąż mogą napotkać szereg problemów w ustaleniu prawidłowej stawki podatku na swoje towary i usługi. W związku z tym, zapraszamy do kontaktu  ze Specjalistami z Kancelarii PragmatIQ, którzy pomogą w sporządzeniu wniosku o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej i wesprą w prawidłowym rozliczaniu VAT.

   

  Krzysztof Kaczmarek

   

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi