Wojciech Kaptur

  Wojciech Kaptur

  Zapytaj eksperta

  15.06.2020

  Wiążąca Informacja Stawkowa – potwierdź stawkę VAT!

  Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) jest nowym rozwiązaniem, które w założeniu ma być korzystne dla przedsiębiorców – dzięki niemu podatnicy uzyskają od organów podatkowych potwierdzenie, że stosowana w realizowanych transakcjach stawka VAT jest właściwa i nie zostanie zakwestionowana w razie ewentualnej kontroli.

   

   

  Wiążąca Informacja Stawkowa tylko na wniosek

   

  Dzięki WIS podatnik ma możliwość zweryfikowania, czy stosowane przez niego stawki VAT są na właściwym poziomie. Wiążąca Informacja Stawkowa wydawana jest na wniosek złożony do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, podobnie jak interpretacje indywidualne, o których piszemy szerzej w artykule Interpretacje podatkowe – 7 wskazówek jak należy o nie wnioskować. 

   

  Z wnioskiem o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej może zwrócić się podatnik posiadający numer NIP, w tym: podatnik korzystający ze zwolnienia podmiotowego w VAT,  podatnik, który nabywa towary od podmiotu nieposiadającego w Polsce siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej albo jakikolwiek inny podmiot, który dokonuje dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub świadczenie usług.

   

  Składając wniosek należy odpowiednio określić jego przedmiot - w szczególności przedstawić opis towaru lub usługi w sposób, który pozwoli organowi na dokonanie odpowiedniej klasyfikacji, a także przedstawienie klasyfikacji sugerowanej. Jeżeli konieczność uzyskania klasyfikacji wynika ze stosowania przepisów ustawy lub przepisów wykonawczych – należy dodatkowo wskazać te przepisy.

   

  Wystąpienie z wnioskiem jest odpłatne – opłata wynosi 40 zł, a w przypadku świadczeń kompleksowych – 40 zł od każdego towaru lub usługi składających się na czynność podlegającą opodatkowaniu. Do składanego wniosku podatnik ma obowiązek dołączenia potwierdzenia uiszczenia opłaty.

   

  Bezpieczeństwo podatkowe dzięki Wiążącej Informacji Stawkowej

   

  Wiążąca Informacja Stawkowa zawiera dokładne informacje o towarach i usługach będących przedmiotem wniosku, a także ich klasyfikację według Nomenklatury scalonej (CN), Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych lub Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług - pozwala to na określenie właściwej stawki VAT dla danego towaru lub usługi.

   

  WIS staje się wiążąca od dnia jej doręczenia. Dzięki Wiążącej Informacji Stawkowej organy podatkowe nie będą mogły zakwestionować stawki VAT zastosowanej w ramach transakcji. Co ciekawe, WIS chroni nie tylko wnioskodawcę (jak ma to miejsce w przypadku interpretacji indywidualnych) – Wiążąca Informacja Stawkowa publikowana jest w Biuletynie Informacji Publicznej i każdy podatnik może w odniesieniu do tych samych towarów i usług, jakie zostały wskazane w WIS, stosować określone przez organ podatkowy stawki VAT. W takim jednak przypadku podatnik musi być w stanie udowodnić, że podobieństwo pomiędzy towarami lub usługami z WIS i związanymi z jego działalnością w pełni uzasadnia zastosowanie stawek z cudzej WIS.

   

  Ochrona dzięki Wiążącej Informacji Stawkowej – od kiedy wiąże organy podatkowe?

   

  Wiążąca Informacja Stawkowa jest wiążąca od dnia doręczenia wnioskodawcy i opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej.

   

  Z pierwszymi wnioskami podatnicy mogli występować już od 1 listopada 2019 r., w praktyce jednak od tego terminu wiążące są tylko WIS dotyczące m.in. e‑booków i e‑prasy, które zostały objęte obniżoną stawką VAT. Wiążące Informacje Stawkowe będą stanowić ochronę podatników w pełnym zakresie od momentu wprowadzenia nowej matrycy stawek VAT, czyli od 1 lipca 2020 r.

   

  Podsumowując, uzyskanie Wiążącej Informacji Stawkowej może jednoznacznie rozwiać wątpliwości podatnika, co do prawidłowości stosowanej stawki VAT i uchronić go przed negatywnymi konsekwencjami ewentualnej kontroli podatkowej.

   

  Wiążąca Informacja Stawkowa to jedna z wielu nowości, dużą zmianą jest też wprowadzenie tzw. białej listy podatników VAT - przeczytaj nasz artykuł Biała lista podatników VAT – sprawdź swojego kontrahenta!  i sprawdź, na co zwrócić uwagę realizując transakcje z kontrahentami. Potrzebujesz pomocy w przygotowaniu wniosku o WIS? Sprzedajesz towary lub usługi podobne do tych, dla których WIS została już wydana i chcesz upewnić się, że możesz się do niej zastosować? Chcesz dowiedzieć się więcej o kwestiach VAT związanych z prowadzoną przez Ciebie działalnością i o planowanych zmianach podatkowych? Skontaktuj się ze Specjalistami Kancelarii PragmatIQ.

   

   

  Michał Markiewicz

  Karolina Kroczak

   

  Tagi interpretacja podatkowa VAT

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi interpretacja podatkowa VAT