Martyna Kunke

  Martyna Kunke

  Zapytaj eksperta

  29.02.2016

  Więcej głosów przeciw niż za? Niepodjętą uchwałę też możesz zaskarżyć!

  Wspólnik spółki może być niezadowolony nie tylko z podjęcia uchwały, lecz także z faktu jej niepodjęcia. O ile możliwość zaskarżania przez wspólnika podjętej uchwały nie budzi wątpliwości, o tyle zaskarżanie uchwał, które nie uzyskały wymaganej większości głosów było kontrowersyjne. Wątpliwości rozwiał jednak ostatni wyrok Sądu Najwyższego.

   

  Brak wymaganej liczby głosów – brak uchwały czy uchwała negatywna?

   

  Sytuację, gdy za uchwałą zgromadzenia wspólników zostanie oddanych więcej głosów „przeciw” niż „za” można zakwalifikować na dwa sposoby. Po pierwsze, można stwierdzić, że w związku z niepodjęciem uchwały o określonej treści dotychczasowy stan prawny nie uległ zmianie, a zatem wspólnik nie ma podstawy do zaskarżenia.

   

  Można jednak uznać, tak jak to zrobił Sąd Najwyższy w swoim wyroku z dnia 3 czerwca 2015 r., sygnatura V CSK 592/14, że brak wymaganej liczby głosów „za” w niektórych okolicznościach jest równoznaczny z podjęciem uchwały o treści odmiennej od tej, która była poddawana pod głosowanie (tzw. uchwała negatywna). Przykładem takich okoliczności może być niepodjęcie uchwały w przypadku, gdy obowiązek podjęcia uchwały o określonej treści wynika z przepisów prawa jak to jest np. w przypadku uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego czy o podziale zysku.

   

  Niepodjętą uchwałę możesz zaskarżyć!

   

  Opowiedzenie się przez Sąd Najwyższy za drugim ze wspomnianych stanowisk daje wspólnikom możliwość zaskarżenia uchwały negatywnej tak jakby była to typowa uchwała zgromadzenia wspólników.

   

  O tym, co trzeba zrobić i jakie warunki trzeba spełniać, aby zaskarżyć uchwałę, piszemy szczegółowo w artykule Czy istnieje możliwość zaskarżenia uchwał wspólników? 

   

  Chcesz uniknąć wątpliwości? Poddaj pod głosowanie uchwałę o treści przeciwnej

   

  W sytuacji, gdy za projektem uchwały oddano podczas zgromadzenia wspólników więcej głosów „przeciw” niż „za”, warto przeprowadzić również głosowanie nad uchwałą o treści przeciwnej do treści pierwotnej uchwały. Nie jest to oczywiście wymóg, jednak przeprowadzenie takiego głosowania uznawane jest za dobrą praktykę w spółce i rozwiewa ewentualne wątpliwości co do możliwości zaskarżenia uchwały negatywnej.

   

  Martyna Kunke

  Tagi spory wspólników zaskarżenie uchwały

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Zobacz także

  Wyjście ze spółki

  Wspólnik jako więzień spółki. O ograniczeniach w obrocie udziałami raz jeszcze.

  Zgromadzenia wspólników

  Emocje podczas zgromadzenia wspólników sięgają zenitu? Wyślij pełnomocnika!

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi spory wspólników zaskarżenie uchwały