Wojciech Czernik

  Wojciech Czernik

  Zapytaj eksperta

  10.10.2018

  Właściwość organów podatkowych przy kontroli podatkowej

  Urzędem skarbowym właściwym do przeprowadzenia kontroli podatkowej jest organ podatkowy właściwy dla siedziby spółki lub adresu zamieszkania podatnika, jednak istnieją pewne odstępstwa od tej reguły.

   

  Zmiana właściwości w trakcie czynności

   

  Na skutek zmiany siedziby lub adresu zamieszkania nie zawsze nastąpi zmiana urzędu skarbowego właściwego do przeprowadzenia kontroli podatkowej czy też postępowania podatkowego. Jeżeli organ wszczął już kontrolę podatkową, postępowanie podatkowe lub zakończył kontrolę podatkową, ale nie wszczął jeszcze postępowania podatkowego, to organem właściwym do przeprowadzenia czynności kontrolnych pozostaje nadal ten sam naczelnik urzędu skarbowego.

   

  Szczególny tryb wyznaczenia właściwego urzędu skarbowego

   

  Nowelizacja Ordynacji podatkowej wprowadziła możliwość wyznaczenia właściwego organu podatkowego do przeprowadzenia czynności kontrolnych w nowym, tzw. „szczególnym trybie”. W praktyce oznacza to, że Szef Krajowej Administracji Skarbowej może upoważnić do przeprowadzenia kontroli u podatnika inny organ niż organ właściwy miejscowo. W konsekwencji może to oznaczać, że kontrola podatkowa lub postępowanie podatkowe zostanie wszczęte u podatnika przez naczelnika urzędu skarbowego nawet z innego województwa. Jednak żeby czynności kontrolne mogły zostać w tym trybie wszczęte, muszą zachodzić odpowiednie przesłanki:

  • uzasadnienie podejrzenie popełnienia przestępstwa skarbowego lub
  • konieczność zabezpieczenia dowodów jego popełnienia.

   

  W konsekwencji, jeżeli zostanie zastosowany „szczególny tryb” wyznaczania organu podatkowego do przeprowadzenia czynności kontrolnych podatnik będzie miał obowiązek do osobistego stawiennictwa przed organem podatkowym niezależnie od jego miejsca zamieszkania, a więc także poza obszarem województwa, w którym zamieszkuje. Takie wezwanie podatnika do osobistego stawiennictwa organ podatkowy może stosować jeżeli jest to niezbędne do wyjaśnienia stanu faktycznego.

   

  Jeżeli chcesz widzieć, jak zachować się w kontakcie z fiskusem zapraszamy do zapoznania się z artykułem 6 rad jak unikać sporów z urzędem skarbowym oraz z naszym Przewodnikiem po kontroli, w którym znajdziesz więcej odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.

   

  Wojciech Czernik

  Tagi kontrola spory podatkowe

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Zobacz także

  Spory podatkowe

  Czy fiskus może skutecznie wydłużać termin przedawnienia zobowiązania podatkowego?

  Podatki

  Fiskus będzie mógł wyznaczyć pełnomocnika bez zgody i wiedzy spółki

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi kontrola spory podatkowe