Aleksander Gałek

  Aleksander Gałek

  Zapytaj eksperta

  26.07.2021

  Prosta spółka akcyjna – z jakich ulg podatkowych korzysta?

  Prosta spółka akcyjna to spółka kapitałowa, zatem jej dochody opodatkowane są na zasadach znajdujących się w ustawie o CIT. Ustawodawca nie przewidział specjalnych udogodnień podatkowych dla prostej spółki akcyjnej, jednak również nie ograniczył dostępu do już istniejących ulg. Z poniższego artykułu dowiesz się więc jakie ulgi podatkowe możesz wykorzystać w prostej spółce akcyjnej.

   

  Prosta spółka akcyjna - podatek CIT

   

  Prosta spółka akcyjna jest podatnikiem CIT. Sposób jej opodatkowania nie różni się więc od innych spółek kapitałowych podlegających ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej oraz niektórych spółek jawnych. Oznacza to, że do prostej spółki akcyjnej mają zastosowanie dwie standardowe stawki podatku CIT.

   

  Co do zasady, dochód inny niż z zysków kapitałowych prostej spółki akcyjnej podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób prawnych. W niektórych przypadkach prostą spółkę akcyjną można opodatkować stawką podatku CIT wynoszącą 9% podstawy opodatkowania.

   

  Należy jednak pamiętać, że obniżonej stawki podatku nie stosuje się w przypadku osiągania przez prostą spółkę akcyjną dochodów z zysków kapitałowych. Więcej na temat opodatkowania prostej spółki akcyjnej przeczytasz w naszym artykule Prosta spółka akcyjna – jak jest opodatkowana. 

   

  Opodatkowanie dywidendy wypłacanej przez prostą spółkę akcyjną

   

  Wygenerowane przez prostą spółkę akcyjną zyski mogą m.in. zostać przeznaczone do wypłaty dla akcjonariuszy spółki. Otrzymana przez osobę fizyczną dywidenda stanowi u niej przychód z kapitałów pieniężnych. Z kolei dla wspólnika będącego podatnikiem CIT będzie to przychód z zysków kapitałowych, o ile dywidenda nie będzie podlegała zwolnieniu dywidendowemu. Należy bowiem pamiętać, że w przypadku prostej spółki akcyjnej ze zwolnienia dywidendowego mogą korzystać akcjonariusze uprawnieni do dywidendy, którzy posiadają co najmniej 10% akcji w kapitale zakładowym prostej spółki akcyjnej oraz zadeklarowali, że będą je posiadali przez co najmniej 2 lata. Warto również zwrócić uwagę, że w prostej spółce akcyjnej istnieje możliwość wypłaty dywidendy z kapitału akcyjnego. Istotne jest jednak to, by taka wypłata dywidendy akcjonariuszom nie spowodowała zmniejszenia kwoty kapitału akcyjnego poniżej 1 zł.

   

   

  Przychód z dywidend opodatkowany jest 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, który nie podlega pomniejszeniu o koszty jego uzyskania. Co istotne, przychodu z tytułu dywidendy, w przypadku akcjonariuszy będących podatnikami PIT - nie łączy się z dochodami opodatkowanymi według skali podatkowej. Spółka odgrywa rolę płatnika, który pobiera podatek przy wypłacie dywidendy i wpłaca go do urzędu skarbowego.

   

  Warto również zwrócić uwagę na sytuację akcjonariuszy PSA w kontekście ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczeń zdrowotnych. Co do zasady, akcjonariusze są zwolnieni z obowiązku płatności składek na ubezpieczenie społeczne. Jednakże, należy pamiętać, że jeśli jako wkład do spółki wniosą oni świadczenie swojej pracy lub usług będą wówczas podlegali obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu na zasadach określonych dla osób prowadzących pozarolniczą działalność.

   

  Ulga B+R oraz IP BOX w prostej spółce akcyjnej

   

  Podobnie jak reszta spółek kapitałowych, prosta spółka akcyjna jest uprawniona do korzystania z ulg przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Oznacza to, że prostej spółce akcyjnej przysługują wszelkie dostępne preferencje podatkowe pod warunkiem spełniania wymagań określonych w prawie.

   

  Istotnie, ustawa nie przewiduje żadnych ograniczeń skorzystania przez prostą spółkę akcyjną z ulgi badawczo-rozwojowej (B+R) oraz Innovation Box (IP Box) względem innych spółek kapitałowych.

   

  Jest to szczególnie korzystne z punktu widzenia start-upów, które często posiadają dochody z praw własności intelektualnej, takich jak patent czy autorskie prawo do programu komputerowego. Tak osiągnięte dochody będą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach IP Box, co oznacza że w tym przypadku stawka wyniesie jedynie 5%.

   

   

  Jeżeli prosta spółka akcyjna prowadzi działalność badawczo-rozwojową, będzie mogła skorzystać z podwójnego ujęcia w kosztach wydatków jakie w związku z nią poniosła. Oznacza to, że:

  • wydatki te w pierwszej kolejności odliczane są w całości jako koszty uzyskania przychodu,

  • następnie jako koszty kwalifikowane obniżają dochód stanowiący podstawę opodatkowania.

   

  Jaka ulga podatkowa dodatkowo przysługuje spółce w związku z prowadzeniem przez nią działalności badawczo-rozwojowej?

   

  Do pakietu ulg na innowacje, które są bardzo atrakcyjnym sposobem zmniejszenia obciążeń podatkowych prostej spółki akcyjnej należy także ulga na prototyp. Stanowi ona przedłużenie ulgi B+R, ponieważ podatnicy mają możliwość odliczenia dodatkowych 30% kosztów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową.

   

  Wprowadzona wraz z Polskim Ładem ulga na prototyp stała się niezwykle pomocna dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Więcej na jej temat możesz przeczytać na naszym portalu UlgiDlaInnowacji.pl  w artykule Ulga na prototyp, czyli przedłużenie ulgi B+R 

   

  Czy prosta spółka akcyjna może korzystać z ulgi na złe długi w CIT?

   

  Z ulgi na złe długi mogą korzystać podmioty, które nie otrzymały kwot należnych od swojego kontrahenta w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu płatności. Zastosowanie ulgi na złe długi daje wierzycielowi możliwość korekty podatku dochodowego i zmniejszenie podstawy opodatkowania o nieopłaconą kwotę (dłużnik, który nie dokonał zapłaty, ma odpowiednio obowiązek skorygowania podatku i zwiększenia podstawy opodatkowania). Ulgę na złe długi w CIT podatnicy mogą stosować dwukrotnie - najpierw na etapie obliczania zaliczek na podatek dochodowy, a później w ramach rocznego zeznania podatkowego.

   

  Do skorzystania z ulgi na złe długi uprawnieni są podatnicy podatku dochodowego, w tym również proste spółki akcyjne jako podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych. Należy jednak podkreślić, że prosta spółka akcyjna może skorzystać z ulgi na złe długi, jeżeli łącznie spełnione są warunki wskazane w ustawie o CIT.

   

  Wraz z Polskim Ładem wprowadzono nowe preferencje podatkowe dla wszystkich przedsiębiorców. Przepisy ustawy w żadnym zakresie nie ograniczają dostępu spółkom kapitałowym, a tym samym prostej spółce akcyjnej do nowo powstałych ulg podatkowych.

   

  Zatem, jeśli prosta spółka akcyjna spełnia przewidziane ustawą wymagania także może z nich w pełni skorzystać. Z uwagi na charakter i przeznaczenie prostej spółki akcyjnej niektóre z wprowadzonych ulg mogą mieć istotne znaczenie dla prowadzenia działalności gospodarczej w tej formie prawnej.

   

   

   

  Ulga na ekspansję i robotyzację ważna dla prostej spółki akcyjnej

   

  Wraz z Polskim Ładem wprowadzono nowe preferencje podatkowe dla wszystkich przedsiębiorców. Przepisy ustawy w żadnym zakresie nie ograniczają dostępu spółkom kapitałowym, a tym samym prostej spółce akcyjnej do nowo powstałych ulg podatkowych.

   

  Zatem, jeśli prosta spółka akcyjna spełnia przewidziane ustawą wymagania także może z nich w pełni skorzystać. Z uwagi na charakter i przeznaczenie prostej spółki akcyjnej niektóre z wprowadzonych ulg mogą mieć istotne znaczenie dla prowadzenia działalności gospodarczej w tej formie prawnej.

   

  Celem nowych ulg w podatku dochodowym jest między innymi minimalizowanie czynników ograniczających rozwój przedsiębiorstw. Jednym z takich przykładów jest ulga na ekspansję, o której więcej możesz przeczytać w artykule Ulga na ekspansję – nowa ulga podatkowa dla producentów. 

   

  W pakiecie zmian podatkowych Polskiego Ładu znalazła się także ulga na robotyzację, dzięki której podatnik może odliczyć 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację. Więcej na temat tego, jakie koszty kwalifikują się w ramach ulgi na robotyzację możesz przeczytać w artykule Ulga dla firm inwestujących w roboty produkcyjne. 

   

  Co prawda ustawodawca nie przewidział żadnej szczególnej ulgi podatkowej dla prostej spółki akcyjnej względem np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jednakże może ona z powodzeniem korzystać ze wszystkich ulg podatkowych, także tych wprowadzonych z początkiem 2022 roku.

   

  Jeżeli planujesz przekształcenie swojej spółki w prostą spółkę akcyjną lub chcesz rozpocząć własną działalność zakładając ją od podstaw – zapraszamy do kontaktu, nasz doradca podatkowy na pewno pomoże!

   

  Ponadto, zachęcamy do subskrybowania naszego newslettera, w którym omawiamy najważniejsze kwestie podatkowe w ostatnim czasie.

   

  Arkadiusz Raducki,

  Eryk Stefanicki,

  Mateusz Janus

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi