Aleksander Gałek

  Aleksander Gałek

  Zapytaj eksperta

  24.04.2023

  Zakaz amortyzacji mieszkań - receptą estoński CIT

  Wraz z początkiem roku 2023 zaczął w pełni obowiązywać zakaz amortyzacji lokali i budynków mieszkalnych. Zmiana ta była jednym z elementów tzw. Polskiego Ładu. Niestety jest to zmiana, które negatywnie wpływa na poziom zwrotu z inwestycji w nieruchomości mieszkalne. Ale jak się okazuje istnieje rozwiązanie, które może pozwolić na ominięcie zakazu amortyzacji lokali i budynków mieszkalnych. Jest nim estoński CIT.

   

  Zamów nasz kurs online "Jak zarabiać i nie płacić podatków – czyli ESTOŃSKI CIT w praktycznych przykładach"

  Z kursu dowiesz się m.in:

  • Na czym polega tzw. estoński CIT i jak na nim zyskać?
  • Kto może skorzystać z estońskiego CIT i o czym musi pamiętać?
  • Czym są ukryte zyski i jak są opodatkowane?
  • Na co uważać, żeby nie stracić opodatkowania estońskiego CIT?
  • Czym różni się księgowość na estońskim CIT?

  Zobacz program i zamów tutaj.

   

   

  Estoński CIT – na czym polega?

   

  Głównym założeniem estońskiego CIT jest przesunięcie momentu opodatkowania dochodów spółki do momentu, w którym nastąpi wypłata zysku na rzecz wspólnika lub inne zdarzenie polegające na transferze pieniędzy ze spółki.

   

  Spółka zatem sama decyduje (a dokładniej jej wspólnicy), jaka część wypracowanego zysku przeznaczona jest do wypłaty wspólnikom, w konsekwencji więc ma wpływ na wysokość swojego podatku.

   

  Innymi słowy estoński CIT polega na tym, że spółka objęta tą formą opodatkowania nie płaci podatku dochodowego od bieżących dochodów. Płaci ten podatek dopiero wtedy, gdy nastąpi wypłata zysku ze spółki do wspólników. I płaci go tylko od tej części zysku, która została wspólnikom wypłacona.

   

  Warto jednak wskazać, że estoński CIT jest formą opodatkowania w zakresie podatku dochodowego dla niektórych podatników CIT. Możliwość skorzystania z tej formy opodatkowania uzależniona od kilku warunków, o których przeczytasz w naszym artykule Estoński CIT w polskiej spółce – na czym polega i dlaczego się opłaca? 

   

  Nie można również zapominać, że estoński CIT jest formą opodatkowania dostępną w ramach spółek z o.o., akcyjnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych i prostych spółek akcyjnych. Osoby fizyczne nie mogą skorzystać bezpośrednio z estońskiego CIT. By to zrobić muszą przekształcić swoją działalność w którąś z wymienionych w poprzednim zdaniu spółek.

   

  Estoński CIT – zalety

   

  Estoński CIT (formalnie określany jako ryczałt od dochodów spółek) jest niezwykle korzystną formą opodatkowania. Przede wszystkim za sprawą tego, że opodatkowaniu podlega zysk wyłącznie w tej części, w jakiej zostaje przeznaczony do wypłaty na rzecz wspólników.

   

  Kolejną zaletą tej formy opodatkowania jest również to, że efektywna stopa opodatkowania (od zysku wypłaconego wspólnikom) jest znacznie niższa w porównaniu do klasycznego CIT. Efektywne obciążenie podatkowe na estońskim CIT (łącznie podatek po stronie spółki i po stronie wspólnika) wynosi 20% dla podatników małych i rozpoczynających działalność oraz 25% dla pozostałych.

   

  W spółce opodatkowanej klasycznym CIT wartości te kształtują się o wiele gorzej, bowiem efektywna stawka podatku CIT wynosi około 26% dla podatników małych i rozpoczynających działalność oraz około 34% dla pozostałych.

   

  Poza wymienionymi wyżej zaletami wpływającymi przede wszystkim na płynność finansową spółek warto również zauważyć, że w tym reżimie podatkowym jest także brak konieczności prowadzenia rozbudowanej ewidencji podatkowej. Estoński CIT to nie tylko zalety, ale również i wady, o czym więcej przeczytasz w artykule Estoński CIT - wady i zalety. 

   

  Estoński CIT – brak rachunkowości podatkowej

   

  Jedną z podstawowych zalet wyboru opodatkowania w formie estońskiego CIT jest uproszczenie rozliczeń podatkowych. W spółce objętej estońskim CIT nie są rozliczane przychody i koszty podatkowe, a przy opodatkowaniu spółka opiera się na wyniku bilansowym. W okresie opodatkowania estońskim CIT spółki ustalają podstawę opodatkowania zgodnie z przepisami o rachunkowości.

   

  W konsekwencji spółki podlegające pod estoński CIT powinny prowadzić amortyzację środków trwałych zgodnie z ustawą o rachunkowości, a nie zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.

   

  Amortyzacja mieszkań od 2023 roku

   

  W ramach Polskiego Ładu zarówno podatnicy PIT, jak i CIT utracili prawo do amortyzacji nieruchomości mieszkalnych dla celów podatkowych. Od 1 stycznia 2023 r. żaden podatnik nie może zaliczać do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych.

   

  Zakaz zaliczania odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych do kosztów uzyskania przychodów skutkuje także dalszymi konsekwencjami. Bowiem, wszystkie koszty, które zwiększają wartość początkową środka trwałego, nie będą mogły zostać odliczone nie tylko poprzez amortyzację, lecz także jednorazowo.

   

  Do wydatków, które stanowią koszty nabycia środka trwałego można zaliczyć wydatki na podatek od czynności cywilnoprawnych, opłaty notarialne, opłaty skarbowe, jak również odsetki od kredytu. Wydatki poniesione przy zakupie nieruchomości będzie można odliczyć dopiero przy ewentualnej sprzedaży nieruchomości.

   

  Wykreślenie z amortyzacji dla celów podatkowych nieruchomości mieszkalnych oznacza, że amortyzacja nie jest już podatkowym kosztem, więc właściciele nieruchomości nie mogą od początku 2023 r. odliczyć także kosztów remontu w celu przystosowania nieruchomości do najmu.

   

  Estoński CIT = brak problemów z amortyzacją mieszkań

   

  Spółki opodatkowane estońskim CIT, mające mieszkania i je wynajmujące nie mają problemu z niekorzystną zmianą przepisów o amortyzacji dla celów podatkowych. Jak bowiem wskazano wcześniej, wszelkie rozliczenia i dokumentacja w tym reżimie podatkowym opierają się wyłącznie na zasadach występujących w przepisach o rachunkowości. Tym samym, nie ma konieczności liczenia podatkowych kosztów czy podatkowej amortyzacji. Oznacza to, że wszelkie konsekwencje związane ze zmianą przepisów dotyczących amortyzacji podatkowej dla spółki opodatkowanej estońskim CIT są nieistotne, ponieważ podatkowe koszty uzyskania przychodów w tym reżimie nie występują.

   

  Amortyzacja podatkowa na ogół jest znacznie korzystniejsza niż amortyzacja bilansowa. Bowiem, w przypadku amortyzacji bilansowej uwzględnia się tylko okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego. Należy jednak zaznaczyć, że przepisy prawa bilansowego nie przewidują wyłączenia w amortyzowaniu budynków mieszkalnych, jak ma to miejsce w przypadku zasad ogólnych CIT. W przypadku opodatkowania estońskim CIT, amortyzacja nieruchomości mieszkalnych jest zatem znacznie korzystniejsza.

   

  Wszystko co musisz wiedzieć o spółce z o.o.! Sprawdź największe kompendium wiedzy – ponad 1000 pytań i odpowiedzi na temat spółki z o.o.!

   

  Spółki opodatkowane estońskim CIT mogą dokonywać amortyzacji lokali i budynków mieszkalnych bez żadnych limitów i wyłączeń, a w efekcie wpływać na podstawę swojego opodatkowania. Jak bowiem wskazano wcześniej, w przypadku reżimu estońskiego na wysokość zysku netto wpływ mają odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z przepisami prawa bilansowego. Możliwość takiej amortyzacji przez spółki korzystające z estońskiego CIT potwierdził również Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 19 stycznia 2024 r. (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.646.2023.3.MC).

   

  Oznacza to, że w przypadku posiadania większej liczby niezamortyzowanych lokali mieszkalnych warto rozważyć przejście na estoński CIT.

   

  Koniec opodatkowania estońskim CIT a amortyzacja mieszkań

   

  Zasadniczo okres opodatkowania estońskim CIT wynosi 4 lata, jednak po ich upływie jest możliwość przedłużenia tego okresu. Oznacza to, że w przypadku gdy amortyzacja mieszkań stanowi istotną wartość pozostawanie w reżimie estońskiego CIT może bardzo się opłacać, bowiem podatnicy mogą obniżać swoją podstawę opodatkowania w przeciwieństwie do podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych.

   

  Jeżeli natomiast spółka nie przedłuży opodatkowania estońskim CIT, to będzie musiała wrócić do klasycznych zasad opodatkowania CIT, a to będzie oznaczał brak możliwości dalszej amortyzacji mieszkań. Ale oczywiście odpisy amortyzacyjne dokonane w okresie podlegania estońskim CIT pozostaną w mocy, nie będzie konieczności ich wstecznego korygowania.

   

  Jeżeli jesteś zainteresowany estońskim CIT lub innymi kwestiami podatkowymi skontaktuj się z nami. Z pewnością będziemy w stanie Ci pomóc!

   

  Arkadiusz Raducki

  Tagi amortyzacja estoński CIT

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi amortyzacja estoński CIT