Wojciech Kaptur

  Wojciech Kaptur

  Zapytaj eksperta

  20.04.2020

  Załatw sprawę podatkową nie wychodząc z domu!

  Ograniczenia związane z epidemią koronawirusa wpłynęły między innymi na funkcjonowanie administracji publicznej, w tym organów podatkowych. W związku z tym, przedstawiamy obowiązujące usprawnienia, które umożliwiają załatwienie niektórych spraw związanych z podatkami przez Internet.

   

  Zeznania i deklaracje podatkowe

   

  Możliwość składania zeznań i deklaracji podatkowych drogą elektroniczną jest dostępna już od jakiegoś czasu i sukcesywnie rozszerzana o kolejne rodzaje formularzy.

   

  Od 2019 r. funkcjonuje usługa „Twój e-PIT” , która obecnie pozwala na sprawne rozliczenie następujących zeznań podatkowych:

  • PIT-28 – przeznaczony dla osób rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych np. z tytułu najmu prywatnego (poprzez usługę „Twój e-PIT” nie można rozliczyć w PIT-28 dochodów z działalności gospodarczej),
  • PIT-36 – przeznaczony m.in. dla osób rozliczających przychody z tytułu najmu prywatnego wg skali podatkowej, a także otrzymujących emerytury lub renty z zagranicy czy pracujących za granicą (poprzez usługę „Twój e-PIT” nie można rozliczyć w PIT-36 dochodów z działalności gospodarczej),
  • PIT-37 – w nim ujmuje się m.in. przychody ze stosunku pracy, umów cywilnoprawnych, działalności wykonywanej osobiście, praw autorskich, a także emerytur i rent krajowych,
  • PIT-38 – służy do rozliczenia przychodów m.in. z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych, udziałów w spółkach czy kroptowalut.

   

  Dodatkowo formularze PIT, a także CIT, VAT oraz dotyczące podatku od gier, podatku tonażowego i podatku od niektórych instytucji finansowych można składać także za pomocą e-deklaracji na portalu podatkowym E-deklaracje.

   

  Ich podpisanie następuje przy pomocy podpisu kwalifikowanego, jednak w przypadku gdy są to e-deklaracje PIT i VAT składane przez osoby fizyczne, można je podpisać danymi autoryzującymi, czyli poprzez wskazanie przychodu z odpowiedniej deklaracji podatkowej, złożonej za poprzednie okresy.   

   

  W tym miejscu warto wskazać, że podpisanie i złożenie e-deklaracji CIT i VAT za spółkę bądź inną instytucję przy wykorzystaniu podpisu kwalifikowanego jest możliwe dopiero po uprzednim złożeniu do organu podatkowego odpowiedniego pełnomocnictwa. Jest to formularz UPL-1, który upoważnia odpowiednią osobę (posiadającą podpis kwalifikowany) do podpisania deklaracji składanej za pomocą środków elektronicznych. Możliwe jest elektroniczne złożenie tego formularza, o czym w dalszej części.

   

  Co istotne, obowiązek złożenia UPL-1 przed podpisaniem i wysłaniem e-deklaracji dotyczy także osób, które są uprawnione do reprezentacji spółki. Przykładowo, jeśli w spółce z o.o. uprawnionym do jej reprezentacji jest członek zarządu posiadający podpis kwalifikowany, aby móc wysłać e-deklarację, spółka musi wcześniej dostarczyć do organu UPL-1, w którym wskaże tego członka zarządu, jako osobę upoważnioną do podpisania e-deklaracji.

   

  Poza deklaracjami PIT, CIT i VAT, portal podatkowy umożliwia także złożenie deklaracji i innych dokumentów związanych z podatkiem od czynności cywilnoprawnych, podatkiem od spadków i darowizn oraz kartą podatkową. Wypełnić je można za pomocą kreatora umieszczonego na dedykowanej stronie https://ppuslugi.mf.gov.pl/_/. Po wypełnieniu formularzy możliwa jest ich elektroniczna wysyłka (ale tylko w przypadku posiadania podpisu kwalifikowanego) lub wydruk i złożenie do organu podatkowego w formie tradycyjnej (bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty).

   

  Elektroniczne złożenie wniosku o wydanie WIS lub WIA

   

  Za pomocą portalu ePUAP  można składać wnioski o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS) lub wiążącej informacji akcyzowej (WIA).

   

  Natomiast inne dokumenty związane z cłem lub akcyzą można przesyłać poprzez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) .

   

  Ulgi w zobowiązaniach podatkowych

   

  W okresie pandemii wielu przedsiębiorców może mieć trudności z terminowym regulowaniem zobowiązań podatkowych (np. w wyniku zatorów płatniczych). W związku z tym, niezwykle przydatna może okazać się możliwość składania przez Internet wniosków o przyznanie ulgi w spłacie zobowiązań. Aktualnie można starać się o:

  • umorzenia zaległości podatkowej,
  • rozłożenia podatku na raty,
  • odroczenia terminu płatności podatku.

  Wszystkie powyższe wnioski można złożyć za pomocą portalu biznes.gov.pl https://www.biznes.gov.pl/pl/uslugi-online. Utworzenie konta na tej stronie oraz wysyłanie dokumentów wymaga posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP.

   

  Jeżeli jeden z powyższych wniosków zostanie złożony w czasie trwania stanu epidemii lub w ciągu 30 dni od jego odwołania, podatnik otrzymujący ulgę, nie będzie musiał uiszczać opłaty prolongacyjnej.

   

  Zaświadczenia

   

  Prowadząc działalność gospodarczą, niekiedy dokonuje się czynności, które związane są z koniecznością uzyskania od organów podatkowych różnego rodzaju zaświadczeń. Również w tym zakresie możliwe jest składanie wniosków o ich wydanie w formie elektronicznej.

   

  Na stronie biznes.gov.pl  można zawnioskować m.in. o wydanie:

  • zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stanie zaległości – może być potrzebne np. w procesie ubiegania się o kredyt,
  • zaświadczenia o statusie podatnika VAT – może być wymagane np. podczas przetargów.

  Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach, a także opłatach i mandatach, można uzyskać wysyłając wniosek również za pomocą portalu ePUAP 

   

  Uwolnienie środków z rachunku VAT

   

  W sytuacji problemów z płynnością, spowodowanych np. sytuacją związaną z pandemią koronawirusa, ratunkiem dla przedsiębiorców może być uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT. Co do zasady, mogą być one wydatkowane jedynie na regulowanie zobowiązań publicznoprawnych, jednakże po uwolnieniu można przeznaczyć je na dowolny cel, w tym bieżącą działalność.

   

  Wniosek o uwolnienie środków z rachunku VAT można złożyć drogą elektroniczną poprzez stronę biznes.gov.pl i podpisać profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

   

  Pełnomocnictwa

   

  W życiu gospodarczym naturalną rzeczą jest ustanawianie pełnomocników, którzy mogą reprezentować nas mi.in. przed organami skarbowymi lub składać w naszym imieniu różne dokumenty np. deklaracje podatkowe. W związku z tym, bardzo przydatna jest możliwość składania pełnomocnictw drogą elektroniczną.

   

  Za pomocą portalu ePUAP  można złożyć:

  • pełnomocnictwo szczególne PPS-1 oraz odwołanie tego pełnomocnictwa OPS-1,
  • pełnomocnictwo do doręczeń PPD-1 oraz odwołanie tego pełnomocnictwa OPD-1,
  • pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej drogą elektroniczną UPL-1 oraz odwołanie tego pełnomocnictwa OPL-1,
  • pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w wersji papierowej UPL-1P oraz odwołanie tego pełnomocnictwa OPL-1P.

   

  Ponadto, za pomocą portalu podatkowego jest możliwe złożenie pełnomocnictwa ogólnego PPO-1.

   

  Czynny żal

   

  Nowością w zakresie załatwiania spraw urzędowych przez Internet jest możliwość złożenia tzw. czynnego żalu w formie elektronicznej. Czynny żal należy złożyć, gdy naruszone zostały przepisy podatkowe np. wystąpiło spóźnienie w zapłacie podatku lub złożeniu deklaracji.

   

  Obecnie czynny żal można złożyć za pomocą ePUAP, wykorzystując w tym celu formularz pisma ogólnego. Pamiętać należy, aby dokument ten wysłać na odpowiednią skrzynkę podawczą, tj. właściwego dla podatnika urzędu skarbowego.

   

  Jednolity plik kontrolny

   

  Już od 2016 r. istnieje obowiązek comiesięcznego przesyłania jednolitych plików kontrolnych. Początkowo objął on jedynie duże przedsiębiorstwa, jednak z czasem był rozszerzany na kolejne kategorie podmiotów. JPK składa się wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą portalu podatkowego.

   

  Zaznaczyć należy, że od 1 lipca 2020 r. obowiązywać będzie nowa struktura JPK. Kluczową zmianą jest to, iż JPK będzie obejmować także deklarację VAT-7 lub VAT-7K. Niemożliwe natomiast będzie składanie tych deklaracji w inny sposób, niż razem z JPK. W dalszym ciągu jednak wysyłka odbywać się będzie drogą elektroniczną.

   

  Sprawozdania finansowe

   

  W 2018 r. weszły w życie przepisy nakazujące sporządzanie sprawozdań finansowych w wersji elektronicznej. Sprawozdanie można sporządzić i wysłać za pomocą dedykowanej aplikacji, która dostępna jest na stronie  Ministerstwa Finansów.

   

  Konieczny profil zaufany lub podpis elektroniczny

   

  Możliwość składania dokumentów urzędowych drogą elektroniczną stanowi niewątpliwie duże ułatwienie, umożliwiające przede wszystkim oszczędność czasu. Może się także szczególnie przydać podczas trwającego obecnie stanu epidemii, który znacznie ograniczył działalność instytucji publicznych, w tym urzędów skarbowych.

   

  Pamiętać jednak należy, że do złożenia dokumentu w formie elektronicznej jest niezbędne posiadanie profilu zaufanego ePUAP lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Utworzenie tego pierwszego jest całkowicie bezpłatne i od pewnego czasu nie wymaga wychodzenia z domu, gdyż można użyć w tym celu konta bankowości elektronicznej. Profil zaufany można utworzyć tutaj .

   

  Chcesz być na bieżąco w zmianach podatkowych? Zachęcamy do subskrybowania dedykowanego newslettera   oraz bezpośredniego kontaktu  z nami.

   

  Maria Ratajczyk, Krzysztof Kaczmarek

  Tagi ePUAP koronawirus podatki

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi ePUAP koronawirus podatki