Martyna Kunke

  Martyna Kunke

  Zapytaj eksperta

  06.10.2016

  Zaskarżenie uchwały podjętej w głosowaniu tajnym – czy trzeba udowodnić głosowanie przeciw uchwale?

  Jedną z przesłanek, które wspólnik musi spełnić, aby zaskarżyć uchwałę zgromadzenia wspólników, jest głosowanie przeciwko uchwale (więcej na ten temat piszemy w artykule: Czy istnieje możliwość zaskarżenia uchwał wspólników?).

   

  Ciężar dowodu na zaistnienie tej przesłanki spoczywa na wspólniku skarżącym uchwałę. O ile w przypadku głosowania jawnego udowodnienie głosowania przeciwko danej uchwale wydaje się dość proste, o tyle problematyczne byłoby udowodnienie sposobu głosowania przy zachowaniu tajności. Nie oznacza to jednak, że uchwały podjętej w głosowaniu tajnym nie można zaskarżyć.

   

  Głosowanie tajne – kiedy je przeprowadzać?

   

  Głosowanie tajne jest wyjątkiem od zasady, że uchwały podczas zgromadzenia wspólników zapadają w głosowaniu jawnym. Kodeks spółek handlowych stanowi, że tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego ze wspólników obecnych lub reprezentowanych na zgromadzeniu wspólników.

   

  Chcesz zaskarżyć uchwałę? Pamiętaj o zgłoszeniu sprzeciwu!

   

  W przypadku głosowania tajnego, dowód na fakt głosowania przeciwko konkretnej uchwale jest niedopuszczalny. Po pierwsze - godziłby on w istotę głosowania tajnego. Po drugie – przeprowadzenie dowodu na okoliczność, czy wspólnik głosował przeciwko danej uchwale jest często niemożliwe. Z tego względu, do zaskarżenia uchwały podjętej w głosowaniu tajnym wystarczy zażądanie zaprotokołowania sprzeciwu. Należy jednak pamiętać, że takie żądanie powinno zostać zgłoszone w sposób jednoznaczny i stanowczy.

   

  Martyna Kunke

  Tagi spory wspólników zaskarżenie uchwały

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Zobacz także

  Zaskarżanie uchwał

  Więcej głosów przeciw niż za? Niepodjętą uchwałę też możesz zaskarżyć!

  Zgromadzenia wspólników

  Emocje podczas zgromadzenia wspólników sięgają zenitu? Wyślij pełnomocnika!

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi spory wspólników zaskarżenie uchwały