Martyna Kunke

  Martyna Kunke

  Zapytaj eksperta

  06.04.2017

  Zaskarżenie uchwały zgromadzenia wspólników

  Wspólnik, który nie zgadza się z uchwałą podjętą przez zgromadzenie wspólników ma możliwość jej zaskarżenia. O tym kto i w jakich okolicznościach może zaskarżyć uchwałę zgromadzenia wspólników przeczytasz w naszym wpisie.

   

  Stwierdzenie nieważności a uchylenie uchwały

   

  Kodeks spółek handlowych przewiduje dwa powództwa służące zaskarżaniu uchwał zgromadzenia wspólników – powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały oraz powództwo o uchylenie uchwały. Wybór konkretnego powództwa zależy od tego jakie uchybienia można zarzucić uchwale zgromadzenia wspólników.

   

  Jeśli uchwała jest sprzeczna z umową spółki bądź dobrymi obyczajami, a jednocześnie godzi w interes wspólnika, może zostać zaskarżona w drodze powództwa o uchylenie uchwały.

   

  Uchwała zgromadzenia wspólników sprzeczna z ustawą podlega natomiast zaskarżeniu w drodze powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały.

   

  Jeśli chcesz sprawdzić, czy możesz zaskarżyć uchwałę podjętą w Twojej spółce, PRZEKLIKAJ NASZ TEST!

  Pobierz

   

  Kto może zaskarżyć uchwałę?

   

  Sprawdź nasz kurs online "Spółka z o.o. – nowe możliwości i korzyści w obliczu zmian podatkowych"
   

  Z kursu dowiesz się m.in:

  • Jakie zapisy w umowie sp. z o.o. są najważniejsze?
  • Kiedy sp. z o.o. może stosować stawkę CIT 9% i jakie ustawodawca wprowadził w tym zakresie ograniczenia?
  • Czy i na jakiej zasadzie wspólnicy oraz członkowie zarządu sp. z o.o. odpowiadają za zobowiązania spółki?
  • Kiedy sp. z o.o. może skorzystać z tzw. estońskiego CIT?
  • Czy spółka z o.o. jest optymalną formą prowadzenia działalności gospodarczej właśnie dla Ciebie?

   

  Zobacz program i zamów tutaj.

   

   

   

  Podmioty, które są uprawnione do zaskarżania uchwał zgromadzenia wspólników zostały wyraźnie wskazane w Kodeksie spółek handlowych. Należą do nich:

  • zarząd, rada nadzorcza oraz poszczególni członkowie tych organów,
  • wspólnik, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu,
  • wspólnik bezzasadnie niedopuszczony do udziału w zgromadzeniu wspólników,
  • wspólnik, który nie był obecny na zgromadzeniu wspólników w przypadku, gdy zgromadzenie zostało zwołane w sposób wadliwy lub podjęta została uchwała nieobjęta porządkiem obrad,
  • w przypadku pisemnego głosowania – wspólnik, którego pominięto przy głosowaniu albo który nie wyraził zgody na głosowanie pisemne.

   

  Zaskarżasz uchwałę? Pamiętaj o terminach!

   

  Możliwość zaskarżenia uchwały jest ograniczona terminem. Powództwo o uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie sześciu miesięcy od dnia powzięcia uchwały.

   

  Termin na wniesienie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały jest natomiast dłuższy i wynosi sześć miesięcy od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, jednakże nie później niż z upływem trzech lat od dnia podjęcia uchwały.

   

   

  Martyna Kunke

  Tagi spory wspólników zaskarżenie uchwały

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Zobacz także

  Zaskarżanie uchwał

  Czy można w sposób dorozumiany zgłosić sprzeciw wobec uchwały?

  Zaskarżanie uchwał

  Więcej głosów przeciw niż za? Niepodjętą uchwałę też możesz zaskarżyć!

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi spory wspólników zaskarżenie uchwały