Tomasz Rutkowski

  Tomasz Rutkowski

  Zapytaj eksperta

  12.06.2019

  Zawieszenie w wykonywaniu praw z udziałów ma wpływ na udział w zgromadzeniu

  Sąd Najwyższy rozstrzygnął, że zgromadzenie wspólników, o którego zwołaniu nie został powiadomiony wspólnik pozbawiony przez sąd możliwości wykonywania praw z udziałów, jest ważne (sygn. akt II CSK 307/18).  

   

  Mniejszościowy wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wystąpił do sądu z wnioskiem o unieważnienie sześciu uchwał zgromadzenia wspólników podjętych z inicjatywy wspólnika większościowego. Jego zdaniem przeprowadzone zgromadzenia wspólników były wadliwe. Powód? Mniejszościowy udziałowiec nie został o nich poinformowany i nie wziął w nich udziału.

   

  Wspólnik większościowy uzasadniał ważność zgromadzenia, powołując się na treść art. 240 KSH, według którego uchwały można powziąć mimo braku formalnego zwołania zgromadzenia wspólników, jeżeli jest na nim reprezentowany cały kapitał zakładowy. Jego zdaniem, skoro wspólnik mniejszościowy orzeczeniem sądu w postępowaniu zabezpieczającym został zawieszony w prawach udziałowych, podjęte uchwały miały moc wiążącą.

   

  Sąd okręgowy stwierdził nieważność zaskarżonych przez wspólnika uchwał, jednak sąd apelacyjny zajął odmienne stanowisko. Sprawa trafiła więc ostatecznie do Sądu Najwyższego.

   

  SN: zgromadzenie bez zawieszonego wspólnika jest ważne

   

  Zdaniem wspólnika mniejszościowego i jego pełnomocników, pomimo zabezpieczenia w postaci zawieszenia możliwości wykonywania praw z udziałów, udziałowiec powinien być informowany o planowanym zgromadzeniu wspólników. Dzięki temu nie jest pozbawiony wiadomości o tym, co dzieje się w spółce, a w konsekwencji – może reagować na zmiany, które w jego optyce wydawać się mogą niekorzystne.

   

  Sąd Najwyższy przychylił się jednak do argumentacji wspólnika większościowego. W uzasadnieniu wyroku wskazano, że przy dokonywaniu oceny, czy na zgromadzeniu wspólników reprezentowany jest cały kapitał zakładowy spółki, nie uwzględnia się wspólników, którzy zostali zawieszeni w swoich prawach. Nie ma również potrzeby zawiadamiania takich wspólników o zgromadzeniu.

   

  Zawieszenie w wykonywaniu praw udziałowych – na czym polega?

   

  Zgodnie z art. 268 Kodeksu spółek handlowych, zawieszenie wspólnika w wykonywaniu praw udziałowych to forma zabezpieczenia, którą sąd może nałożyć w przypadku złożenia powództwa o wyłączenie wspólnika ze spółki.

   

  Zawieszenie praw udziałowych może odnosić się do wszystkich albo tylko niektórych uprawnień wspólnika. Aby wspólnik został zawieszony w wykonywaniu praw udziałowych, konieczne jest zaistnienie ważnego powodu (np. prowadzenie przez wspólnika działalności konkurencyjnej).

   

  Na temat ewentualnych błędów, których należy się wystrzegać podczas zgromadzeń wspólników można przeczytać natomiast w artykule Zwyczajne zgromadzenie wspólników – nie popełniaj błędów w trakcie kłótni ze wspólnikiem! 

   

  Jeżeli natomiast na zgromadzeniu wspólników dojdzie już do podjęcia krzywdzącej uchwały, to o zaskarżaniu uchwał możesz przeczytać również na naszym portalu Mniejszosciowi.pl w artykule Zaskarżanie uchwał – wnioski z II wydania Raportu „Spory wspólników” 

   

  Obejrzyj również nasze filmy dotyczące sporów wspólników! 

   

   

  Natalia Chruścicka

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi