Aleksander Gałek

  Aleksander Gałek

  Zapytaj eksperta

  23.12.2019

  Zbycie udziału w spółce jawnej – czy remanent jest konieczny?

  Zbycie udziału w spółce jawnej może w pewnych sytuacjach wiązać się z obowiązkiem  sporządzenia remanentu (spisu z natury). Z tego artykułu dowiesz się w jakich sytuacjach wspólnicy spółki jawnej powinni o nim pamiętać.

   

  Kogo dotyczy obowiązek sporządzenia remanentu

   

  Obowiązek sporządzenia remanentu dotyczy tylko tych spółek jawnych, w których prowadzona jest podatkowa księga przychodów i rozchodów (PKPiR).

   

  Są to więc spółki jawne, w których wspólnikami są tylko osoby fizyczne oraz których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości 2 mln euro (do końca 2016 r. ten próg wynosił 1,2 mln euro).

   

  Jeżeli więc spółka jawna prowadzi pełną księgowość, to nie ma konieczności sporządzania remanentu.

   

  Kiedy remanent jest obowiązkowy

   

  Wszystkie sytuacje, w których sporządzenie remanentu jest obowiązkowe zostały wskazane w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

   

  W myśl tego rozporządzenia obowiązek sporządzenia remanentu oraz wpisania go do PKPiR zachodzi m.in. w przypadku zmiany wspólnika.

   

  Jeżeli więc wspólnicy spółki jawnej, w której prowadzona jest PKPiR, noszą się z zamiarem sprzedaży lub darowizny udziału (a dokładniej: ogółu praw i obowiązków) w spółce przez jednego z nich na rzecz innego wspólnika lub osoby trzeciej, to powinni pamiętać o konieczność sporządzenia remanentu.

   

  Jego sporządzenie jest bardzo istotne, ponieważ pozwala ustalić m.in. rzeczywisty dochód jaki wspólnik zbywający swój udział w spółce osiągnął z tytułu uczestnictwa w spółce do dnia zbycia udziały i tym samym wysokość jego zobowiązania podatkowego w zakresie podatku PIT za rok, w których nastąpiło zbycie.

   

  Sporządzenie remanentu będzie konieczne również w sytuacji przystąpienia nowego wspólnika do spółki czy wystąpienia wspólnika, jak również zmiany proporcji udziału w zysku między dotychczasowymi wspólnikami.

   

  Zgłoszenie zamiaru sporządzenia do urzędu skarbowego

   

  Nie jest już wymagane zgłoszenie zamiaru sporządzenia remanentu do naczelnika urzędu skarbowego na co najmniej 7 dni przed datą jego sporządzenia. Taki obowiązek przed przystąpieniem do sporządzenia remanentu istniał do 15 września 2018 roku, ale na szczęście został zniesiony.

   

   

  Sam remanent podlega wpisaniu do PKPiR i nie trzeba składać go do urzędu skarbowego.

   

  Aleksander Gałek

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Zobacz także

  Wyjście ze spółki

  Jak rozliczyć się ze wspólnikiem występującym ze spółki osobowej?

  Spółki

  Spółki jawne również sporządzą sprawozdanie z działalności

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi