Aleksander Gałek

  Aleksander Gałek

  Zapytaj eksperta

  11.05.2020

  Zerowy PIT poniżej 26 lat – jak korzystnie zatrudniać młodych?

  Od sierpnia 2019 r. osoby poniżej 26 lat zatrudnione na umowę zlecenie czy umowę o pracę zasadniczo nie muszą płacić podatku dochodowego. Ministerstwo Finansów wydało niedawno objaśnienia kwestii, które do tej pory były wątpliwe zarówno dla samych zatrudnionych, jak i dla ich pracodawców. Szczególnie w okresie kryzysu związanego z koronawirusem warto przypomnieć co można zyskać na zatrudnianiu młodych.

   

  Ulga dla młodych – czyli dla kogo?

   

  Ze zwolnienia z konieczności opłacania PIT korzystają osoby, które nie ukończyły 26 lat. Nie ma znaczenia moment zawarcia umowy, ten warunek musi być spełniony na dzień otrzymania wynagrodzenia – chcąc skorzystać ze zwolnienia warto zwrócić szczególną uwagę, żeby wynagrodzenie faktycznie zostało wypłacone przed dniem 26 urodzin.

   

  Przykład:

  Jan zawarł umowę zlecenia 2 stycznia 20XX r. 15 grudnia umowa zlecenie została rozwiązana, 16 grudnia Jan otrzymał wynagrodzenie za usługi wykonane w pierwszej połowie miesiąca, natomiast 18 grudnia skończył 26 lat. Jan otrzymał wynagrodzenie za grudzień jeszcze przed ukończeniem 26 lat, w związku z czym nie zapłaci PIT. Gdyby wynagrodzenie zostało wypłacone 18 grudnia lub później, cała kwota podlegałaby opodatkowaniu PIT.

   

  Zwolnienie z PIT – do jakiej kwoty?

   

  Zwolnienie dotyczy tylko przychodów opodatkowanych według skali podatkowej (17/32%) do limitu 85.528 zł, natomiast nadwyżka ponad ten limit podlega opodatkowaniu według wysokiej stawki 32% PIT. Przychody opodatkowane podatkiem liniowym (19%) lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym nie będą w ogóle brane pod uwagę przy ustalaniu, czy limit został przekroczony.

   

  Przykład:

   

  Piotr osiągnął w 20XX r. przychód z umowy o pracę w wysokości 80 tys. zł. W tym samym roku osiągnął również przychód w wysokości 10 tys. zł tytułem odsetek od udzielonej pożyczki (opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym w stawce 19%, wykazywany na formularzu PIT-38).

   

  Przychód w postaci odsetek nie wlicza się do limitu przychodu podlegającego zwolnieniu z PIT (85.528 zł). Od przychodu z umowy o pracę (80 tys. zł) Piotr nie zapłaci podatku dochodowego. Zryczałtowany podatek płacony jest natomiast od otrzymanych odsetek od pożyczki (1.900 zł, jako 19% od kwoty 10 tys. zł).

   

   

  Sprawdź nasz kurs online "Spółka z o.o. – nowe możliwości i korzyści w obliczu zmian podatkowych"
   

  Z kursu dowiesz się m.in:

  • Jakie zapisy w umowie sp. z o.o. są najważniejsze?
  • Kiedy sp. z o.o. może stosować stawkę CIT 9% i jakie ustawodawca wprowadził w tym zakresie ograniczenia?
  • Czy i na jakiej zasadzie wspólnicy oraz członkowie zarządu sp. z o.o. odpowiadają za zobowiązania spółki?
  • Kiedy sp. z o.o. może skorzystać z tzw. estońskiego CIT?
  • Czy spółka z o.o. jest optymalną formą prowadzenia działalności gospodarczej właśnie dla Ciebie?

   

  Zobacz program i zamów tutaj.

   

   

  Na jakie umowy zatrudniać młodych?

   

  Zwolnienie z PIT dotyczy tylko przychodów osiąganych z umowy zlecenia i stosunku pracy (oraz mniej popularnych stosunków pokrewnych, takich jak praca nakładcza czy spółdzielczy stosunek pracy). W praktyce najwięcej młodych, w szczególności studentów, zatrudnianych jest na umowy zlecenia – ze względu na dużą elastyczność jest to forma korzystna zarówno dla zleceniodawców, jak i zleceniobiorców.

   

  Co szczególnie ważne, za studenta do 26 lat zatrudnionego na umowie zlecenie przedsiębiorca nie musi opłacać ani składek ZUS, ani składek na ubezpieczenie zdrowotne (studenci mogą korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego rodziców lub zapewnianego przez uczelnię). Pracodawcy zatrudniający studentów na umowy o pracę nie korzystają z podobnych preferencji, w związku z czym muszą opłacać za młodych pracowników składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

   

  Ze zwolnienia z opodatkowania PIT nie skorzystają natomiast przede wszystkim młodzi:

   

  • prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą (samozatrudnieni), współpracujący na zasadach B2B,
  • zatrudnieni na umowy o dzieło,
  • pobierający wynagrodzenie z praw autorskich,
  • zatrudnieni w ramach praktyk absolwenckich.

   

  Zatrudnianie młodych członków rodziny

   

  Nie ma przeszkód, by młodzi byli zatrudniani także w firmach rodzinnych, prowadzonych przez rodziców, dziadków czy rodzeństwo. Warto, żeby pełnoletnie dzieci zbierały doświadczenie i wspierały rodzinny biznes, szczególnie jeśli docelowo mają przejąć działalność, o czym pisaliśmy szerzej w artykule Wszystko zostaje w rodzinie, czyli dziedziczenie firmy na naszej stronie zmianawarty.pl.

   

  Ze względu na wskazane wyżej zalety, warto rozważyć zatrudnienie studentów do 26 lat na umowę zlecenia. Przedsiębiorca nie jest w takim przypadku zobowiązany do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne ani zdrowotne za studenta (korzystającego z ubezpieczenia rodziców lub zapewnianego przez uczelnię), całe wynagrodzenie wypłacane młodemu zleceniobiorcy (gotówką lub przelewem na rachunek bankowy) będzie zaliczane do kosztów uzyskania przychodów obniżając podatek do zapłaty, natomiast zatrudniany student skorzysta ze zwolnienia od opodatkowania zarobionej kwoty. Należy jednak pamiętać, że zwolnienie dotyczy tylko kwot do limitu 85.528 zł rocznie (a więc miesięcznie – ok. 7 tys. zł), natomiast nadwyżka ponad limit opodatkowana jest według wysokiej stawki 32%.

   

  Co jednak ważne, zatrudniany student faktycznie powinien świadczyć na rzecz zleceniodawcy usługi, a w razie ewentualnej kontroli przedsiębiorca powinien być w stanie wskazać zakres prac wykonywanych przez młodego członka rodziny. Również wynagrodzenie powinno być ustalone na warunkach rynkowych, bez sztucznego zawyżania.

   

  Skontaktuj się z naszymi Specjalistami i dowiedz się jak zabezpieczyć finanse Twojej firmy w czasie epidemii! Zachęcamy też do zasubskrybowania naszego newslettera, w którym piszemy o formach wsparcia dla przedsiębiorców.

   

  Kacper Chachurski

  Karolina Kroczak

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi