Aleksander Gałek

  Aleksander Gałek

  Zapytaj eksperta

  17.05.2022

  Zmiany terminów podatkowych w związku ze zniesieniem stanu epidemii

   

  W dniu 16 maja został zniesiony obowiązujący na terenie Polski stan epidemii i zastąpił go stan zagrożenia epidemicznego. Ta na pozór kosmetyczna zmiana ma istotne znaczenie dla uproszczeń podatkowych wprowadzonych w ramach Tarcz Antykryzysowych.

   

  Ułatwienia covidowe

   

  W trakcie pandemii Covid-19 uchwalane były liczne zmiany przepisów, na mocy których były odraczane terminy, zawieszane niektóre obowiązki oraz wprowadzane ułatwienia dla podatników. Bardzo dużo z tych zmian ma charakter czasowy – będą obowiązywać tylko w trakcie trwania pandemii.

   

  Ich obowiązywanie uzależnione jest najczęściej od trwania jednego z dwóch stanów – stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego. Od 20 marca 2020 r. w Polsce trwał stan epidemii, przy czym zgodnie z zapowiedziami został zniesiony 16 maja 2022 r. W jego miejsce został wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego.

   

  Regulacje podatkowe a koniec stanu epidemii

   

  Odwołanie stanu epidemii wiąże się z końcem obowiązywania niektórych rozwiązań Tarcz Antykryzysowych. Inne będą trwać dalej do momentu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego. W poniższej tabeli wyszczególnione zostały poszczególne regulacje covidowe wraz z informacją, czy będą obowiązywać dalej po zakończeniu stanu epidemii.

   

   

  Przedmiot regulacji

  Szczegółowy zakres regulacji

  Sposób odwołania przepisu

  IP BOX

  Możliwość stosowania preferencyjnej stawki 5% przy zaliczkach na podatek dochodowy w ramach IP BOX dla IP, które są związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

  Rok odwołania stanu epidemii ostatnim rokiem stosowania ułatwienia.

  Ulga B+R

  Możliwość stosowania ulgi dla działalności, której celem jest opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19.

  Rok odwołania stanu epidemii ostatnim rokiem stosowania ułatwienia.

  ZUS

  Na wniosek dłużnika ZUS może odstąpić od pobierania odsetek za zwłokę.

  Obowiązuje zarówno w stanie zagrożenia epidemicznego jak i stanie epidemii.

  Interpretacje indywidualne prawa podatkowego

  Termin na rozpatrzenie interpretacji indywidualnej jest przedłużony z 3 miesięcy do 6 miesięcy.

  Obowiązuje zarówno w stanie zagrożenia epidemicznego jak i stanie epidemii.

  Biała lista podatników VAT

  Wydłużenie z 7 dni do 14 dni terminu na zawiadomienie o zapłacie na rachunek spoza białej listy podatników VAT.

  Obowiązuje zarówno w stanie zagrożenia epidemicznego jak i stanie epidemii.

  Ceny transferowe

  Zwolnienie z obowiązku posiadania oświadczenia podmiotu powiązanego o sporządzeniu korekty dokumentacji cen transferowych.

  Wyłączenie warunku nieponiesienia straty przez podmiot powiązany przy sporządzeniu dokumentacji cen transferowych.

  Rok podatkowy, w którym na terytorium RP obowiązywał stan epidemii lub zagrożenia epidemicznego, jest ostatnim, w którym można skorzystać ze zwolnienia.

  Bieg terminów w zakresie MDR

  Terminy do raportowania MDR ulegają zawieszeniu.

  Obowiązuje zarówno w stanie zagrożenia epidemicznego jak i stanie epidemii.

  Podatek minimalny od przychodów z budynków

  Zwolnienie z podatku od przychodów z budynków.

  Z podatku są zwolnione przychody uzyskane do końca maja 2022.

  Ulga na złe długi

  Skrócenie okresu zastosowania ulgi na złe długi z 90 do 30 dni od dnia upływu terminu płatności.

  Rok odwołania [2022] stanu epidemii ostatnim rokiem stosowania ułatwienia.

  Darowizny związane z COVID-19

  Odliczenia od dochodu darowizn przekazywanych na przeciwdziałanie COVID-19 na rzecz wybranych instytucji / NGO.

  Można odliczyć darowizny przekazane do końca maja 2022.

  Amortyzacja środków trwałych

  Odpis amortyzacyjny o wartości środków trwałych, nabytych w celu przeciwdziałania COVID-19.

  Środki trwałe można jednorazowo zamortyzować do końca maja 2022.

   

   

  1 lipca 2023 roku zniesiony został również stan zagrożenia epidemicznego. O skutkach tego zdarzenia przeczytasz w naszym artykule Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego - wpływ na terminy podatkowe.

   

  Kacper Tokarz

  Paweł Malewski

   

   

   

  Tagi koronawirus

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi koronawirus