12.12.2016

  Zmiany w przepisach Kodeksu spółek handlowych od stycznia 2017 r.

  Obecnie w Sejmie trwają prace nad nowelizacją niektórych przepisów Kodeksu spółek handlowych. Planowane zmiany dotyczą między innymi uprawnień wspólników mniejszościowych, o czym piszemy w artykule Korzystne zmiany dla wspólników mniejszościowych od stycznia 2017 r., a także zasad wypłaty dywidendy w spółkach akcyjnych, elementów dokumentu akcji, prokury i innych zagadnień.

   

  Prokura łączna niewłaściwa

   

  W odpowiedzi na potrzeby praktyki obrotu gospodarczego planowana jest zmiana przepisów kodeksu cywilnego polegająca na wprowadzeniu możliwości ustanowienie prokury łącznej niewłaściwej, czyli ograniczenia prokurenta w ten sposób, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu. Prokura łączna niewłaściwa, mimo kontrowersji co do jej dopuszczalności, była powszechnie wykorzystywana w obrocie do czasu uchwały Sądu Najwyższego z 30 stycznia 2015 r., sygn. III CZP 34/14 zakazującej ustanawiania takiej prokury.

   

  Sprzeczność interesów członka zarządu z interesami spółki

  Planowane zmiany dotyczące brzmienia art. 209 i 377 KSH nakładają na członka zarządu obowiązek ujawnienia przy rozstrzyganiu sprawy sprzeczności interesów spółki z o.o. lub akcyjnej z interesami członka zarządu lub osób mu bliskich. Ponadto, tak jak dotychczas, członek zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takiej sprawy.

   

  Brak pieczęci na dokumencie akcji

   

  Zgodnie z projektem planowane jest usunięcie obowiązku opatrywania dokumentów akcji pieczęcią spółki. Obecnie pieczęć spółki należy do obligatoryjnych elementów akcji, a jej brak powoduje nieważność akcji. Wskazana zmiana podyktowana jest przekonaniem, że opatrzenie akcji pieczęcią nie powoduje podniesienia wiarygodności akcji, zatem jest to wymóg zbędny.

   

  Zasady wypłaty dywidendy w spółkach akcyjnych

   

  Projektowane zmiany art. 348 KSH służą przede wszystkim uporządkowaniu zasad i trybu wypłaty dywidendy w spółkach akcyjnych. Istotne znaczenie mają zmiany w zakresie wypłaty dywidendy w spółkach publicznych. Projekt zakłada, że dzień dywidendy w spółkach publicznych może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Z kolei termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy.

   

  Zmiany związane z przekształceniem przedsiębiorcy

   

  W projekcie przewidziano zmiany związane z informowaniem przez sąd rejestrowy organu ewidencyjnego o dokonanym przekształceniu przedsiębiorcy jednoosobowego. Przede wszystkim sąd nie będzie już zobowiązany do przesłania takiej informacji w formie papierowej, bowiem jak wynika z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej informacje te przekazywane są w postaci elektronicznej.

   

  Przebieg prac ustawodawczych nad projektem ustawy można śledzić pod adresem na stronie internetowej Sejmu

   

  Karolina Kulińska

  Tagi spółka akcyjna spółka z o.o.

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Zobacz także

  Z o.o.

  Zgromadzenie wspólników spółki z o.o. za granicą

  Inne

  Mniejszościowy wspólnik może wiele!

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi spółka akcyjna spółka z o.o.