Wojciech Kaptur

  Wojciech Kaptur

  Zapytaj eksperta

  13.07.2017

  Zwrot PCC od pożyczek dla SKA od jej wspólników – nasza wygrana w precedensowej sprawie

  W wyroku z dnia 29 czerwca 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu potwierdził nasze stanowisko, zgodnie z którym pożyczka udzielana spółce komandytowo-akcyjnej przez jej wspólnika jest zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych.

   

  Opodatkowanie PCC pożyczek dla SKA – spór z organami podatkowymi

   

  W wyroku z dnia 29 czerwca 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu potwierdził nasze stanowisko, że pożyczka udzielana do S.K.A. przez jej wspólnika powinna być zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych.

   

  Organ podatkowy w swojej decyzji twierdził, że dopuszczalna jest sytuacja, w której w odniesieniu do niektórych czynności (np. przekształceń) spółka komandytowo-akcyjna jest traktowana jak spółka kapitałowa, a innych (np. pożyczek lub wnoszenia wkładów z agio) jako spółka osobowa.

   

  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu podkreślił, że takie rozdwojenie definicyjne na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i dyrektywy Rady 2008/7/WE jest niedopuszczalne. Spółka komandytowo-akcyjna powinna być w tym zakresie traktowana tak samo jak spółki z o.o. czy spółki akcyjne. Konieczność takiej interpretacji przepisów podatkowych w zakresie SKA wynika również z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 22 kwietnia 2015r. w sprawie C-357/13 (Drukarnia Multipress). Trybunał stanowczo stwierdził, że SKA prawa polskiego uznaje się za spółkę kapitałową w rozumieniu dyrektywy i nie wskazał żadnych dodatkowych warunków w tym zakresie.

   

  O tym wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE pisaliśmy w artykule Szansa na zwrot PCC od wkładów do spółki komandytowo-akcyjnej

   

  Szanse na odzyskanie zapłaconego PCC

   

  Uwzględniając opisywany wyrok WSA w Poznaniu oraz orzecznictwo innych sądów administracyjnych, w spółkach komandytowo-akcyjnych wyłączone albo zwolnione z opodatkowania PCC powinny być:

  • udzielenie pożyczki przez wspólnika;
  • wniesienie wkładu w części przeznaczonej na kapitał zapasowy (agio);
  • wniesienie wkładu niepieniężnego, jeśli aport był po stronie wspólnika opodatkowany lub zwolniony z VAT;
  • aport przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki kapitałowej;
  • przekształcenie spółki akcyjnej lub spółki z o.o. w SKA.

   

  Zapłacony podatek PCC od powyższych czynności można odzyskać! By tego dokonać konieczne jest złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty. Prawo do złożenia takiego wniosku wygasa po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, czyli po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

   

  Jeśli SKA, w której jesteś wspólnikiem zapłaciła taki podatek skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci go odzyskać.

   

   

  Wojciech Kaptur

  Marta Chorzępa-Starosta

   

  Tagi PCC SKA

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Zobacz także

  Podatki

  Objęcie udziałów lub akcji o wartości rynkowej wyższej niż wysokość wkładu gotówkowego

  Planowanie podatkowe

  Czy od 1 stycznia 2017 r. interpretacje podatkowe utraciły moc?

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi PCC SKA