28.03.2016

  Zysk spółki kapitałowej przeznaczany stale na kapitał zapasowy – jak z tym walczyć?

  Wspólnik posiadający udziały (akcje) w spółce oczekuje, że będzie czerpał z niej zyski. Gdy jednak rok w rok zysk spółki z o.o. lub akcyjnej jest przeznaczany na kapitał zapasowy, a wspólnik nie otrzymuje dywidendy, może w nim wzrastać poczucie niezadowolenia, w szczególności gdy mało prawdopodobnym jest uzyskanie korzyści w inny sposób np. wskutek zbycia udziałów.

   

  W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że w samej umowie spółki, czy też w przyjętej polityce dywidendowej możliwe jest wprowadzenie zapisu, zgodnie z którym określony procent zysku spółki zawsze będzie przeznaczany na wypłatę dywidendy (oczywiście w sytuacjach, gdy spółka wygeneruje zysk). W większości umów spółek brakuje jednak takiego zapisu, w związku z czym decyzję o przeznaczeniu zysku podejmuje w pełnym zakresie zgromadzenie wspólników spółki. Teoretycznie zatem zgromadzenie wspólników może każdego roku przeznaczać zysk na kapitał zapasowy. Z naszego doświadczenia wynika, że często może to być bardzo krzywdzące – szczególnie dla mniejszościowych wspólników. Warto zatem już na etapie zakładania spółki zabezpieczyć swój udział w zysku.

   

  Zaskarżenie uchwały

   

  Jeżeli wspólnikowi nie odpowiada uchwała podjęta na zgromadzeniu wspólników dotycząca przeznaczenia zysku na kapitał zapasowy, może on żądać, w zależności od konkretnej sytuacji, uchylenia uchwały lub stwierdzenia jej nieważności przez sąd. Należy jednak pamiętać, że nie każda uchwała pozostawiająca zysk w spółce zostanie uznana przez sąd za wadliwą. Jeśli spółka potrzebuje środków na rozwój lub inwestycje, a zysk wypłacała w poprzednich latach, sąd nie przychyli się do postulatu uchylenia uchwały. Z kolei, gdy wspólnicy większościowi od wielu lat zatrzymują zysk w spółce, a jednocześnie spółka nie prowadzi żadnych inwestycji, z wysokim prawdopodobieństwem zapadnie wyrok uwzględniający żądanie.

   

  Uchwała negatywna

   

  Problem pojawia się również w sytuacji, w której uchwała poddana pod głosowanie np. dotycząca wypłaty zysku nie zostanie przyjęta z uwagi na brak wymaganej liczby głosów. W takiej sytuacji można przyjąć, że została podjęta uchwała o treści przeciwnej do poddanej pod głosowanie tzw. uchwała negatywna. Mimo iż zagadnienie istnienia uchwał negatywnych budzi spore wątpliwości, coraz częściej dopuszcza się zaskarżenie takiej uchwały do sądu.

   

  Co dalej…?

   

  Uzyskanie korzystnego wyroku w wielu sytuacjach nie rozwiązuje jednak problemu, bowiem taki wyrok nie zapewni wspólnikowi automatycznej wypłaty zysku. Konieczne będzie podjęcie nowej uchwały o przeznaczeniu zysku. Nie istnieją jednak prawne mechanizmy przymuszenia pozostałych wspólników do podjęcia uchwały o treści pożądanej przez wspólnika. Niestety, często zdarzają się sytuacje, gdy pomimo wielokrotnego wytaczania powództw i uchylania uchwał przez sąd zgromadzenie wspólników z żelazną konsekwencją podejmuje wciąż takie same uchwały. W takim przypadku kolejne pozwy stanowią drogę donikąd.

   

  Jest na to sposób!

   

  Notoryczne podejmowanie przez zgromadzenie wspólników uchwał o przeznaczeniu zysku na kapitał zapasowy może w niektórych złożonych sytuacjach stanowić przyczynę rozwiązania spółki przez sąd. Należy pamiętać, że żądanie rozwiązania spółki przez sąd jest środkiem ostatecznym, po który można skutecznie sięgnąć jedynie gdy sporu pomiędzy wspólnikami nie da się rozwiązać przy pomocy innych środków. O rozwiązaniu spółki piszemy również w artykule Rozwiązanie spółki z o.o. przez sąd - jedna z alternatyw czy ostateczność?

   

  Karolina Kulińska

  Tagi spory wspólników zysk

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Zobacz także

  Spory finansowe

  Czy można podzielić zysk spółki jawnej bez zgody wszystkich wspólników?

  Spory finansowe

  Wspólnicy nieuczciwie ograniczają moje prawo do udziału w zysku. Jak mogę się bronić?

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi spory wspólników zysk