Aleksander Gałek

  Aleksander Gałek

  Zapytaj eksperta

  06.06.2019

  Zysk spółki osobowej – na co można go przeznaczyć?

  Po zakończeniu roku obrotowego, wspólnicy mają 6 miesięcy na podjęcie uchwały o podziale wypracowanego przez spółkę zysku. Sprawdź na co można go przeznaczyć!

   

  Zyski do podziału – jak ustalić ich wartość?

   

  Ustalając wartość zysku spółki osobowej przeznaczanego do podziału należy przede wszystkim pamiętać, że pod uwagę brany jest wyłącznie zysk bilansowy, a nie dochód podatkowy.

   

  Spółki osobowe, z wyłączeniem spółki komandytowo-akcyjnej, a więc spółka jawna, partnerska i komandytowa, nie są podatnikami podatku dochodowego – więcej pisaliśmy o tym w artykule Co to znaczy, że spółka komandytowa jest „transparentna podatkowo”? Z tego względu wypracowany przez spółkę w roku obrotowym zysk brutto równy jest zyskowi netto – nie jest bowiem pomniejszany o podatek płacony przez spółkę, w sprawozdaniach finansowych spółek osobowych nie jest też wykazywana różnica między zyskiem brutto a netto.

   

  Podejmując uchwałę o podziale zysku spółki osobowej (poza spółką komandytowo-akcyjną) wspólnicy wskazują więc zysk bilansowy brutto.   

  Przeznaczenie zysku do wypłaty dla wspólników

   

  Najchętniej stosowanym przez wspólników sposobem na zagospodarowanie wygenerowanych zysków jest przeznaczenie ich do podziału pomiędzy samych wspólników. Podział dokonywany jest zgodnie z przysługującymi im udziałami w zyskach, określonymi w treści umowy spółki lub uchwale o podziale zysku.

   

  Warto pamiętać, że wypłata wspólnikom zysków po podjęciu uchwały o ich podziale nie podlega już opodatkowaniu podatkiem dochodowym – w odróżnieniu od dochodów spółek będących podatnikiem CIT (S.K.A., S.A., sp. z o.o.), dochody spółek osobowych opodatkowywane są przez wspólników na bieżąco, w oparciu o przysługujące im udziały w zyskach – piszemy o tym szerzej w artykule Według jakich zasad wspólnicy spółki komandytowej rozliczają podatek dochodowy?

   

  Pozostawienie zysku w spółce

   

  Dla zapewnienia płynności finansowej w kolejnych latach wspólnicy decydują się często na pozostawienie części wypracowanych w danym roku obrotowym zysków w spółce. Na podstawie podjętej uchwały o podziale zysków środki przekazywane są wtedy na kapitał zapasowy lub rezerwowy.

   

  Nie w każdej spółce kapitał zapasowy czy rezerwowy występuje – w odróżnieniu od spółek kapitałowych konieczne jest bowiem ujęcie w umowie spółki lub uchwale wspólników odpowiedniego postanowienia, na podstawie którego te kapitały powstają. W przeciwnym wypadku pozostawione w spółce środki ujęte są jako wynik finansowy z lat ubiegłych. Zarówno przekazanie zysków na kapitał zapasowy lub rezerwowy, jak i pozostawienie środków na wyniku finansowym, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC).

   

  W przypadku gdy w poprzednich latach obrotowych ponoszone koszty przekraczały generowane przez spółkę przychody, zysk z roku bieżącego przeznaczany jest zwykle, przynajmniej w części, na pokrycie straty z lat ubiegłych. Pozostawienie zysku z przeznaczeniem na pokrycie straty nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w zakresie PCC.

  Konieczność zapłaty PCC wystąpi natomiast w przypadku, gdy wspólnicy zdecydują się na przeznaczenie wypracowanego zysku na zwiększenie ich wkładów do spółki

   

  Wypracowany zysk – czy można przekazać poza grono wspólników?

   

  Wspólnicy mają zasadniczo dowolność w podejmowaniu decyzji na co przeznaczą wypracowane zyski. Nie ma więc przeszkód, aby kwoty pozostałe po wypłatach dla wspólników czy pozostawieniu założonej kwoty w spółce na kapitałach zapasowym czy rezerwowym (ewentualnie jako wynik finansowy lat poprzednich) zostały wypłacone pracownikom, którzy przyczyniali się do generowania obrotów spółki.

   

  Decydując się na wypłatę z zysku nagród dla pracowników wspólnicy powinni mieć świadomość, że przekazane kwoty nie mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, podlegają jednak oskładkowaniu i opodatkowaniu przez pracowników na zasadach ogólnych.

   

  Skontaktuj się z nami – być może zmiana struktury prowadzonej przez Ciebie działalności pozwoli Ci na obniżenie kosztów i osiąganie wyższych zysków. Sprawdź jakie korzyści wiążą się z prowadzeniem działalności w formie spółki komandytowej Przekształcenie w spółkę komandytową – dlaczego warto?

  Obejrzyj też nasz filmik i sprawdź w jakiej formie możesz prowadzić swój biznes. Jaką spółkę wybrać? 

   

   

   

  Karolina Kroczak

  Tagi zysk

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi zysk