Tomasz Rutkowski

  Tomasz Rutkowski

  Zapytaj eksperta

  19.03.2017

  Lista spraw do rozważenia w przypadku zbycia/nabycia przedsiębiorstwa

  Przedsiębiorstwo jako zorganizowany zespół składników majątkowych może być przedmiotem obrotu w szczególności może zostać zbyte lub wydzierżawione. Transakcja, której przedmiotem jest przedsiębiorstwo, co do zasady obejmuje wszystko co wchodzi w jego skład.  Aby uniknąć kłopotów, należy się do niej dobrze przygotować.

  Analiza prawa przedsiębiorstwa

   

  Decydując się na zbycie lub nabycie przedsiębiorstwa w pierwszym rzędzie należy dokonać szczegółowej analizy prawnej przedsiębiorstwa.  Przede wszystkim należy ustalić:

  • czy przedsiębiorstwo ma jakiś szczególny status (np. ZPCHr)?
  • czy wszystkie umowy i decyzje administracyjne na pewno mogą być przeniesione na nabywcę?
  • czy wszystkie składniki majątku przedsiębiorstwa mogą być przeniesione na nabywcę?
  • czy w skład przedsiębiorstwa wchodzą nieruchomości albo prawa użytkowania wieczystego?
  • czy przedsiębiorstwo zatrudnia pracowników?
  • w jaki sposób wcześniej nabyto przedsiębiorstwo?

   

  Ustalenie powyższych kwestii ma decydujące znaczenie dla tego, jakich czynności trzeba  dokonać przed sprzedażą przedsiębiorstwa. Wielu z tych czynności nie będzie bowiem można dokonać już po samej transakcji zbycia przedsiębiorstwa.

   

  Zgody i zawiadomienia związane ze zbyciem przedsiębiorstwa

   

  Chodzi tu w szczególności o zawiadomienie kontrahentów i instytucji, uzyskanie niezbędnych promes, uzyskanie zgód na przeniesienie umów i decyzji administracyjnych, zawiadomienie pracowników o przejściu zakładu pracy, itp. Należy też przeprowadzić szczegółową analizę skutków podatkowych, jakie niesie za sobą transakcja zbycia/nabycia przedsiębiorstwa i wybrać najkorzystniejszy podatkowo sposób jej przeprowadzenia.

   

  Odpowiedzialność za zobowiązania

   

  Kolejnym krokiem jest ustalenie wartości zbywanego przedsiębiorstwa oraz wysokości zobowiązań związanych z działalności gospodarczą zbywcy. Należy przy tym pamiętać, że nabywca przedsiębiorstwa jest solidarnie odpowiedzialny ze zbywcą za jego zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa powstałe do dnia nabycia, a zatem wierzyciele mogą żądać spłaty tych zobowiązań również od nabywcy.

   

  Ponadto przed nabyciem przedsiębiorstwa warto zweryfikować także prawidłowość rozliczeń podatkowych. Nabywca przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa odpowiada solidarnie ze zbywcą również za powstałe do dnia nabycia zaległości podatkowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Aby upewnić się, że nie ma w tym zakresie żadnych nieprawidłowości warto wystąpić do organu podatkowego o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości.

   

  Umowa zbycia firmy

   

  Po wykonaniu czynności przygotowawczych można przystąpić do właściwej transakcji zbycia przedsiębiorstwa (np. sprzedaż firmy). Warto tutaj zwrócić szczególną uwagę na:

  • prawidłowe opisanie przedsiębiorstwa w umowie;
  • prawidłowe określenie wartości poszczególnych składników przedsiębiorstwa;
  • wybranie optymalnego dnia zbycia;
  • odpowiednie zawiadomienie kontrahentów i instytucji o sprzedaży/nabyciu przedsiębiorstwa w odpowiednim czasie.

   

  Przeczytaj też nasz artykuł Jak wycenić firmę? – oblicz wartość swojego biznesu! i sprawdź w jaki sposób wycenić wartość firmy.

   

  Jeśli planujesz przeprowadzić transakcję zbycia lub nabycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, lecz nie wiesz jak to zrobić lub obawiasz się ryzyka – skontaktuj się z nami! Nasze doświadczenie pomoże Ci sprawnie przeprowadzić proces sprzedaży firmy i uniknąć błędów.

   

   

  Magdalena Stuczyńska

  Tagi przedsiębiorstwo

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Zobacz także

  Podatki

  Analiza skutków podatkowych transakcji

  Spółki

  Jaki jest podatek przy sprzedaży firmy?

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi przedsiębiorstwo