Powrót do kategorii

Komplementariusz a komandytariusz – wspólnicy spółki komandytowej


Tomasz Rutkowski

Tomasz Rutkowski

25 września 2014 r.

Poleć Drukuj
Zapytaj specjalistę

Tagi komandytariusz komplementariusz

Tym, co wyróżnia spółkę komandytową na tle innych spółek jest specyficzny podział wspólników na komplementariuszy i komandytariuszy. Z naszego tekstu dowiesz się, jakie są podstawowe różnice między nimi.

 

Komplementariusz – wspólnik aktywny 

 

Komplementariusz jest wspólnikiem, który przypomina wspólnika spółki jawnej. Ma ustawowe prawo do kierowania i reprezentacji spółki. Jednocześnie odpowiada całym swoim majątkiem osobistym za zobowiązania spółki.

 

Komandytariusz – wspólnik pasywny

 

Komandytariusz jest natomiast wspólnikiem, którego rola zasadniczo opiera się na biernym inwestowaniu w spółkę. Komandytariusz nie ma ustawowego prawa do kierowania i reprezentacji spółki. Jego zgoda jest konieczna tylko do podejmowania szczególnie istotnych dla spółki decyzji. Ma też uprawnienia kontrolne i oczywiście prawo do części zysku. Jednocześnie komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki w ograniczony sposób – nie całym swoim majątkiem osobistym. Odpowiada wobec wierzycieli do wysokości ustalonej w umowie spółki tzw. sumy komandytowej i jest wolny od odpowiedzialności za zobowiązania spółki w granicach wartości wniesionego wkładu. Oznacza to, że komandytariusz odpowiada swoim majątkiem osobistym tylko do wartości różnicy między ustaloną sumą komandytową a wartością wniesionego do spółki wkładu (jeśli wartość wkładu jest równa lub wyższa niż wysokość sumy komandytowej to jego odpowiedzialność jest wyłączona).

 

O uprawnieniach komandytariuszy związanych z kontrolą działalności spółki piszemy w artykule Komandytariusz ma prawo do kontroli działalności spółki.

 

Spory w spółce
Z doświadczenia wiemy, że prawie w każdej spółce dochodzi do sporów – pomagamy zabezpieczać się przed nimi lub skutecznie je rozwiązywać.

Czytaj więcej

 

Spółka komandytowa – elastyczność umowy

 

Przepisy dopuszczają jednak wiele odstępstw od tego klasycznego podziału, co sprawia, że spółka komandytowa jest wyjątkowo elastyczną formą prowadzenia działalności gospodarczej. O tym, jakie postanowienia warto zamieścić w umowie spółki komandytowej piszemy w artykule Umowa spółki komandytowej – co warto w niej zawrzeć?

 

Magdalena Bobowicz, Tomasz Rutkowski

Powrót


Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie? Skontaktuj się z nami:

Kancelaria Prawna PragmatIQ

Tel. 61 8 618 000

Tel. 22 21 28 340

kancelaria@pragmatiq.pl


Tomasz Rutkowski

Chcesz wiedzieć więcej?

Skonsultuj się ze specjalistą!

Wyślij pytanie
Poleć Zapytaj specjalistę
Tagi komandytariusz komplementariusz

Zobacz także

Poradniki

Ogłoszenia

Zobacz także

Kancelaria Prawna PragmatIQ

Komandytowa.pl