Od lat doradzamy firmom w ważnych procesach. Jesteśmy prawnikami od spółek i podatków. Dostarczamy tylko korzystne i realne rozwiązania oraz sami je wdrażamy.


  Jesteśmy zespołem specjalistów w zakresie prawa spółek, finansów oraz podatków. Dzięki wąskiej specjalizacji staliśmy się jednymi z najlepszych w Polsce fachowców w swojej dziedzinie oraz zyskaliśmy grono zadowolonych i zaufanych Klientów. Skupiamy się na dostarczaniu praktycznych, korzystnych i bezpiecznych rozwiązań. Rozliczamy się za sukces, dopiero gdy nasi Klienci zyskują realne pieniądze.

   Obsługujemy Klientów z całej Polski, dołącz do nich

   

   

   

   

   

   

  1. ZAŁOŻENIE SPÓŁKI 

  Oferujemy kompleksowe doradztwo prawne na etapie rozpoczynania działalności, w tym przy wyborze oraz założeniu spółki, która odpowiadać będzie indywidualnym potrzebom Klienta. Wspieramy Klientów na wszystkich płaszczyznach w tym prawnej, podatkowej oraz rachunkowej.

  Nasze usługi obejmują wdrożenie Klienta w mechanizmy prawne wybranej formy prowadzonej działalności, a następnie kompleksowe przeprowadzenie całego procesu, począwszy od sporządzenia umowy lub statutu spółki, regulaminów działania organów, poprzez współpracę z notariuszem, a kończąc na przygotowaniu wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego oraz monitorowaniu przebiegu postępowania rejestrowego. Zajmujemy się również tworzeniem spółek przez Internet – w systemie S24.

  Dotychczas założyliśmy ponad 600 spółek prawa handlowego. Skorzystaj z naszego doświadczenia!

  2. BIEŻĄCA OBSŁUGA KORPORACYJNA

  Naszym Klientom oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej spółek. Nasze usługi obejmują w szczególności bieżące doradztwo na rzecz organów spółek handlowych, w tym przygotowywanie i przewodniczenie obradom tych organów, przeprowadzanie zmian w umowach spółek, przygotowywanie i opiniowanie umów handlowych, opracowywanie oraz implementacje zasad ładu korporacyjnego, przygotowywanie opinii prawnych na wybrany przez Klienta temat oraz tworzenie mechanizmów wynagradzania członków kadry zarządzającej.

  3. BIEŻĄCE DORADZTWO PODATKOWE

  W ramach świadczonych przez nas usług zapewniamy naszym Klientom bieżące doradztwo podatkowe w zakresie prowadzonej przez nich działalności. Przeprowadzamy diagnozę stanu przedsiębiorstwa oraz opracowujemy możliwe do wdrożenia, skuteczne rozwiązania, które pozwalają płacić naszym Klientom podatki tylko w takiej wysokości w jakiej jest to konieczne. Jeżeli wymaga tego sytuacja, reprezentujemy Klientów w sporach z organami podatkowymi.

  4. PRZEKSZTAŁCENIE

  Zmieniająca się sytuacja na rynku oraz rozwój biznesu niesie ze sobą często konieczność przeprowadzenia istotnych zmian w prowadzonej działalności. Doradzamy przedsiębiorcom przy wyborze najkorzystniejszej dla nich formy prowadzenia działalności, a następnie przeprowadzamy dla nich procedurę przekształcenia. Chcemy, aby przedsiębiorca czuł się bezpiecznie oraz rozumiał jakie zmiany zachodzą w jego działalności, dlatego też zapewniamy wsparcie na wszystkich płaszczyznach, w tym prawnej, podatkowej oraz rachunkowej.

  Proces przekształcenia rozpoczynamy od przedstawienia dostępnych form prowadzenia działalności, a następnie pomagamy Klientowi wybrać oraz zrozumieć formę, która jest najkorzystniejsza dla jego działalności. Następnie dokonujemy audytu prowadzonej działalności, aby upewnić się, że cały proces zostanie zrealizowany w sposób bezpieczny i nie ingerujący w działalność operacyjną. Na dalszych etapach sporządzamy umowę lub statut przekształconej spółki, tak aby był on skrojony do indywidualnych potrzeb Klienta. Finalnie przygotowujemy i składamy wniosek o wpis przekształcenia do Krajowego Rejestru Sądowego oraz monitorujemy przebieg postępowania rejestrowego.

  Do tej pory skutecznie przeprowadziliśmy ponad 300 przekształceń.

  Gwarantujemy, że przeprowadzimy przekształcenie w sposób szybki, kompleksowy oraz efektywny, pozwalający skupić Ci się na tym co najważniejsze – czyli prowadzeniu Twojej działalności!

  5. POŁĄCZENIE SPÓŁEK

  Zdarza się, że zmieniający się rynek oraz wzrost konkurencyjności działających na nim graczy wymusza na przedsiębiorcach konieczność wdrożenia nowych strategii oraz przeprowadzenia odpowiednich reorganizacji prowadzonej działalności. Takie zmiany mogą być zorientowane na zwiększenie udziału w rynku, uzyskanie efektu synergii, ograniczenie konkurencji czy zwiększenie możliwości pozyskiwania zewnętrznego finansowania. Powyższe korzyści można uzyskać w drodze łączenia się spółek.

  Nasze usługi obejmują kompleksowe wsparcie na każdym etapie tego procesu, począwszy od oceny opłacalności połączenia w drodze tzw. analizy due diligence, poprzez przygotowanie planu połączenia oraz uchwały połączeniowej, kończąc na rejestracji dokonanych zmian w rejestrze przedsiębiorców KRS.

  Procesy reorganizacji spółek są wyjątkowo skomplikowaną materią, dlatego warto je starannie zaplanować oraz skorzystać w tym zakresie z pomocy profesjonalistów. Nasze wieloletnie doświadczenie oraz kompleksowe podejście pozwala na realizacje takich zamierzeń biznesowych i maksymalne wykorzystanie potencjału drzemiącego w strukturach przedsiębiorstwa.

  6. PODZIAŁ SPÓŁKI

  Często zdarza się, że w trakcie rozwoju prowadzonego biznesu zabrakło czasu na dostosowanie jej formy do zmieniających się warunków, zwłaszcza gdy doszło do znacznego wzrostu skali prowadzonej działalności. Dokonanie odpowiednich zmian w drodze podziału spółki pozwala na optymalizacje prowadzonej działalności i osiągnięcie takich korzyści jak wyodrębnienie przepływów pieniężnych związanych z różnymi projektami, rozwiązanie problemów w zarządzaniu zbyt dużym przedsiębiorstwem czy też wyodrębnienie szczególnie ryzykownej część przedsiębiorstwa od części stabilnej.

  Nasza kancelaria oferuje kompleksowe doradztwo prawne i podatkowe w ramach procedury podziału. Nasze działania rozpoczynamy od oceny potencjalnych korzyści przeprowadzenia takiego procesu oraz wyboru odpowiedniej metody podziału. Zapewniamy przygotowanie pełnej dokumentacji, w tym w szczególności planu podziału i uchwały o podziale oraz rejestrację dokonanych zmian w rejestrze przedsiębiorców KRS.

  Procedura podziału spółki należy do procesów wyjątkowo skomplikowanych podczas, których pomoc profesjonalistów jest nieodzowna. Posiadamy wieloletnią praktykę w przeprowadzaniu tego typu zmian strukturalnych. Skorzystaj z naszego doświadczenia !

  7. APORT PRZEDSIĘBIORSTWA LUB JEGO ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI

  Nasza Kancelaria oferuje doradztwo prawne i podatkowe w zakresie przeprowadzenia procedury wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części (ZCP) do innego podmiotu. Jest to jedna z form szeroko pojętego przekształcenia prowadzonej działalności.

  Nasze usługi rozpoczynają się od etapu badania stanu przedsiębiorstwa, w czasie którego upewniamy się, że przeprowadzany proces nie wpłynie na zawarte z dotychczasowymi kontrahentami umowy. Następnie przystępujemy do przygotowania opisu oraz ustalenia wartości aportowanego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Nasze usługi obejmują również przygotowanie całej dokumentacji transakcyjnej, współpracę w kontaktach z notariuszem, przygotowanie wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego oraz pomoc przy zawiadomieniu kontrahentów o przeprowadzanej procedurze.

  Do tej pory przeprowadziliśmy ponad 300 reorganizacji tego typu. Jako zespół doświadczonych prawników i doradców podatkowych gwarantujemy sprawne i bezpieczne przeprowadzenie procedury aportu. Nasze działania są kompleksowe i dadzą Ci pewność, która przełoży się na komfort prowadzonej przez Ciebie działalności.

  8. ROZWIĄZANIE SPÓŁKI

  Oferujemy kompleksową obsługę prawną w przypadku zamiaru zakończenia działalności prowadzonej w formie spółki komandytowej oraz innej spółki handlowej. Wyróżniamy się wszechstronnym podejściem oraz wsparciem Klienta na płaszczyźnie prawnej, podatkowej oraz rachunkowej, niezależnie od sposobu rozwiązania spółki.

  Nasze wieloletnie doświadczenie oraz wiedza gwarantują rozwiązanie każdej działalności szybko i skutecznie

  9. SPRZEDAŻ / KUPNO FIRMY

  Asystujemy przy przeprowadzaniu transakcji związanych z nabyciem lub sprzedażą prowadzonego biznesu. Proces sprzedaży przedsiębiorstwa nie jest przedsięwzięciem prostym i tylko skrupulatne zaplanowanie całej transakcji pozwala na skuteczne oraz bezpieczne dla Klienta przeprowadzenie całego procesu.

  Naszym Klientom zapewniamy kompleksowe wsparcie na każdym etapie transakcji począwszy od badania stanu prawnego przedsiębiorstwa (tzw. analiza due diligence), które pozwala na dokonanie jego oceny, identyfikacje potencjalnego ryzyka oraz podjęcie ewentualnych działań naprawczych, poprzez fazę negocjacji oraz przygotowania umowy, aż po sfinalizowanie całej procedury.

  Dzięki indywidualnemu podejściu oraz interdyscyplinarnej wiedzy naszych specjalistów z dziedziny prawa, podatków i rachunkowości jesteśmy w stanie do każdej transakcji stworzyć silny zespół, która pozwoli przeprowadzić całą procedurę szybko i skutecznie.

  10. SPRZEDAŻ GOTOWEJ SPÓŁKI

  Planujesz pilną transakcję z wykorzystaniem spółki, która jeszcze nie została założona? Nie trać czasu na kłopotliwy i niekiedy długotrwały proces rejestracji! Kup gotową spółkę w celu wykorzystania jej przy swojej transakcji i szybko ciesz się z wypracowanego zysku!

  Jeżeli jesteś zainteresowany jak najszybszym pozyskaniem gotowej spółki, zachęcamy do zapoznania się z ofertą sprzedawanych przez nas gotowych spółek (tzw. shelf companies).

  Kupując gotową spółkę unikniesz wielu kłopotów, komplikacji i zbędnych kosztów związanych z procesem rejestracji nowej spółki, a co najważniejsze zaoszczędzisz cenny czas!

  Kupując spółki od nas masz zagwarantowane:

  1. możliwość natychmiastowego rozpoczęcia działalności gospodarczej (natychmiastowego wykorzystania spółki do konkretnej transakcji),
  2. brak obciążenia kupowanych spółek jakimikolwiek zobowiązaniami,
  3. dysponowanie przez spółkę prawidłowo nadanym numerem NIP i REGON,
  4. zakup „czystej” spółki, która nie prowadziła wcześniej działalności gospodarczej,
  5. uzyskanie pełnej dokumentacji finansowej dotyczącej kupowanej spółki,
  6. profesjonalną obsługę całego procesu sprzedaży oraz wsparcia posprzedażowego,
  7. konkurencyjne ceny,
  8. możliwość nawiązania dalszej współpracy z naszą kancelarią w promocyjnych cenach oferowanych dla stałych klientów,
  9. możliwość wystąpienia w imieniu kupowanej spółki z wnioskiem o interpretację indywidualną do Ministra Finansów, w celu zabezpieczenia planowanej transakcji z udziałem kupowanej spółki.

  Gwarantowana szybkość transakcji!

  Transakcja kupna spółki może zostać zrealizowana już w ciągu 2 dni od podjęcia przez Państwa decyzji o zakupie (a w przypadkach bardzo pilnych nawet na drugi dzień po podjęciu decyzji). Pozwala to na bardzo sprawne zrealizowanie planowanej transakcji.

  11. SPORY WSPÓLNIKÓW

  Z doświadczenia wiemy, że w prawie w każdej spółce dochodzi do sporów – pomagamy zabezpieczać się przed nimi lub skutecznie je rozwiązywać. Prawdziwą sztuką jest znalezienie odpowiedniej formuły, która pozwoli załagodzić powstały spór lub możliwie szybko i skutecznie go rozwiązać. Naszych Klientów wspieramy w rozwiązywaniu wszelkich sporów, które powstały pomiędzy wspólnikami lub organami spółki. Doradzamy jak skutecznie wyjść ze spółki, lub spłacić danego wspólnika, w momencie gdy wizje co do dalszej strategii spółki stają się całkowicie rozbieżne. Analizujemy wnikliwie każdy problem oraz wykorzystując naszą wiedzę i doświadczenie, staramy się zaproponować kreatywne rozwiązania, które będą jak najbardziej korzystne dla obu stron.

  Nie zawsze droga sądowa jest najlepszym rozwiązaniem. Naszym zdaniem warto negocjować i minimalizować straty tak po stronie spółki jak i wspólników. Jednak gdy wszystkie inne polubowne sposoby rozwiązania konfliktu zostaną wyczerpane przygotowujemy dla naszych Klientów odpowiednią strategię procesową, a następnie reprezentujemy ich w sądzie.

  Nasze doświadczenie w sprawach związanych ze sporami wspólników stały się podstawą do przygotowania oraz opublikowania „Raportu o sporach wspólników” – największego tego typu opracowania na rynku usług prawniczych. Wnikliwa analiza ponad 500 orzeczeń sądów powszechnych gwarantuje, że nasze działania oparte rozwiązania są oparte na bieżącej praktyce sądowej, a tym samym są skuteczne.

  Więcej na ten temat, możesz przeczytać na innych portalach prowadzonych przez Kancelarię PragmatIQ – Mniejszościowi.pl lub Doradzamy.to w sekcji „Spory Wspólników”.

  12. SPORY SĄDOWE

  W ramach działalności Kancelarii stawiamy na efektywne rozwiązywanie poważnych sporów sądowych naszych Klientów związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą.  

   

  Doświadczenie naszych prawników w negocjacjach i reprezentacji przed sądami stanowi skuteczną ochronę i obronę interesów naszych Klientów. Każdą sprawę traktujemy indywidualnie, dopasowując strategię prawną do specyfiki działalności Klienta, jego unikalnych potrzeb i charakteru sporu. Nasze podejście jest skoncentrowane na zapewnieniu optymalnych wyników przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka dla Klienta. Szukamy rozwiązań, które pozwolą na polubowne zakończenie sporu poza salą sądową. Rozumiemy jednak, że niektóre sprawy wymagają wszczęcia postępowania sądowego.  

   

  Nasz zespół posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu poważnych spraw sądowych o dużej wartości sporu, dzięki czemu jesteśmy w stanie zapewnić profesjonalną i skuteczną pomoc Klientom na każdym etapie procesu sądowego.  Zapewniamy kompleksowe wsparcie prawne, które obejmuje doradztwo, przygotowanie dokumentów i pism procesowych oraz reprezentację przed sądem na każdym etapie toczącego się postępowania. Naszych klientów wspieramy m.in. w sprawach dotyczących rozliczeń między przedsiębiorcami, zaskarżenia uchwał wspólników, wypłaty określonych środków wynikających z uczestnictwa w spółce czy obrony przed wrogim przejęciem spółki, jak również w sprawach o rozwiązanie spółki bądź o wyłączenie wspólnika ze spółki. Szczegóły niektórych spraw, którymi się zajmowaliśmy

  13. SUKCESJA

  Oferujemy naszym Klientom pomoc w przygotowaniach do zmiany pokoleniowej w prowadzonej działalności. Doradzamy Klientowi na etapie planowania sukcesji lub wdrażamy w życie już przygotowany przez niego plan.

  Nasze usługi obejmują indywidualną analizę danej sytuacji, pod kątem dalszego istnienia firmy, opracowanie planu sukcesji indywidualnie dopasowanego do potrzeb Klienta, zarówno od strony prawnej jak i podatkowej, przygotowanie całej potrzebnej przy procesie dokumentacji oraz przygotowanie testamentów właścicieli firmy.

  Wspieramy naszych klientów od samego początku do samego końca – od wyboru modelu sukcesji przez kompleksowe przygotowanie, aż do ostatecznego przekazania przedsiębiorstwa i wyjścia z biznesu. Dodatkowo nasi eksperci dostarczają kompleksowej usługi w zakładaniu fundacji rodzinnej. 

  Uruchomiliśmy również kurs "Fundacja rodzinna - sukcesja w biznesie w pytaniach i odpowiedziach", w którym poruszyliśmy kwestie prawne, podatkowe, a także księgowo-rachunkowe dotyczące fundacji rodzinnej. Zobacz kurs.

  Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się na innym z portali prowadzonych przez Kancelarię PragmatIQ – Zmiana warty.

  14. AUDYT PRAWNY / PODATKOWY / RACHUNKOWY

  W ramach prowadzonej przez nas działalności oferujemy przeprowadzenie audytów prawnych, podatkowych i rachunkowych. Dokonujemy niezależnej oceny danej organizacji, systemu czy projektu pod względem zgodności z obowiązującymi normami oraz przepisami wewnętrznymi. Zakres naszych usług obejmuje również przeprowadzenie tzw. analizy due diligence, czyli kompleksowej i wieloaspektowej analizy przedsiębiorstwa mającej na celu obiektywną ocenę stanu przedsiębiorstwa oraz ryzyka związanego z planowaną transakcją. Doskonale wiemy, iż pierwszym, często najważniejszym krokiem do zwiększenia efektywności prowadzonej działalności oraz wykorzystania jej pełnego potencjału jest analiza jej stanu, jak również potencjalnych zagrożeń i szans rozwoju.

  Przeprowadzane przez nas czynności przekazywane są Klientowi w formie raportu, w którym oprócz naszej oceny, znajdują się rekomendacje oraz sugestie podjęcia potencjalnych działań co do dalszego prowadzenia działalności.

  15. CENY TRANSFEROWE

  Oferowane przez nas usługi obejmują również profesjonalne doradztwo prawne z zakresie cen transferowych. Nasze działania nie ograniczają się jedynie do przygotowania dokumentacji cen transferowych, ale obejmują również kwestie związane z oceną i zarządzaniem ryzykiem cen transferowych, planowaniem poszczególnych transakcji, tworzeniem polityki cen transferowych oraz audytem jej poprawności.

  Nasze wieloletnie doświadczenie oraz wypracowane schematy postępowania, które są przejrzyste również dla Klienta dają pewność, że przygotowana przez nas dokumentacja spełnia wszelkie wymogi prawne, a tym samym gwarantuje naszym Klientom komfort i bezpieczeństwo.

  Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się na innym z portali prowadzonych przez Kancelarię PragmatIQ – Powiązane.pl.

  16. ULGI DLA INNOWACJI (IP BOX, ULGA B+R I INNE)

  Rynek innowacyjny bez wątpienia w ostatnich latach dynamicznie się rozwija. Każdy projekt badawczo-rozwojowy jest niepowtarzalny i wymaga zindywidualizowanego podejścia. Prowadzenie działalności w wyżej wymienionych sektorach wiąże się przede wszystkim z ponoszeniem wydatków a także podejmowaniem ryzyka w związku z wprowadzaniem innowacji na rynek. W ramach naszych usług prowadzimy doradztwo prawne oraz podatkowe w zakresie ulg podatkowych dostępnych dla przedsiębiorców prowadzących działalność w tych sektorach. Pomożemy Ci uzyskać oraz wprowadzić ulgę badawczo - rozwojową, tzw. Ulgę B+R, oraz zajmiemy się implementacją preferencyjnego opodatkowania dochodów z praw własności intelektualnej – IP Box.

  W zakresie Ulgi B+R, nasze usługi obejmują w szczególności:

  • Weryfikację procesów B+R,
  • Oszacowanie i kwalifikację kosztów B+R,
  • Obliczanie wysokości ulgi B+R,
  • Wsparcie przy wdrożeniu ewidencji przychodów i kosztów B+R,
  • Doradztwo w zakresie księgowania operacji B+R.

  W zakresie preferencyjnego opodatkowania IP Box, nasze usługi obejmują w szczególności:

  • Identyfikację praw własności intelektualnej dla IP Box,
  • Wyodrębnienie dochodów z IP Box,
  • Oszacowanie korzyści z zastosowania IP Box.

  Nasz zespół zajmie się również przygotowaniem zmian w polityce rachunkowości, przygotowaniem wniosków o interpretację indywidualną w zakresie ulg na innowację oraz przygotowaniem wszelkiej dokumentacji wewnętrznej. Jesteśmy również świetnie przygotowani do reprezentowania naszych klientów w sporach z organami podatkowymi w zakresie sposobu rozliczania ulgi B+R lub IP Box. Więcej na ten temat możesz dowiedzieć się na jednym z portali prowadzonych przez Kancelarię PragmatIQ – UlgiDlaInnowacji.pl. /

  17. KONTROLA PODATKOWA I CELNO – SKARBOWA

  Nasza Kancelaria oferuje doradztwo w zakresie kontroli podatkowej i celno-skarbowej. Zapewniamy naszym Klientom kompleksowe wsparcie w trakcie postępowań podatkowych oraz aktywną pomoc w toku kontroli podatkowych i celno-skarbowych. Nasze usługi obejmują reprezentowanie klienta przed sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych, a także występowanie w charakterze obrońcy w postepowaniach karno-skarbowych.

  Doradzamy również naszym Klientom jak skutecznie ograniczyć ryzyko poniesienia odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe spółek.

  Więcej o naszych usługach w zakresie kontroli podatkowej i celno-skarbowej przeczytasz na innym z portali prowadzonych przez Kancelarię PragmatIQ – Kontrolowana.pl.

  18. WIĄŻĄCA INFORMACJA STAWKOWA (WIS)

  Doradzamy w zakresie ustalenia i zastosowania poprawnej stawki VAT dla oferowanych przez klienta towarów. Przygotowujemy indywidualne opinie prawno-podatkowe na temat właściwej stawki VAT oraz wnioski o wiążącą informację stawkową (WIS).

  19. KSIĘGOWOŚĆ

  W ramach prowadzonej przez nas działalności oprócz doradztwa prawnego i podatkowego oferujemy również usługi w ramach księgowości. Nasza oferta skierowana jest zarówno do klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jak i tych którzy zdecydowali się na prowadzenie spółki. Oferujemy indywidualne podejście oraz bezpieczeństwo rozliczeń podatkowych i księgowych naszych Klientów.

  Nasze usługi obejmują m. in.:

  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
  • Kompleksową obsługę rozliczeń z urzędem skarbowym,
  • Przygotowanie zeznań rocznych i sprawozdań finansowych,
  • Reprezentację Klienta przed organami kontroli,
  • Sporządzanie list płac oraz prowadzenie rozliczeń z pracownikami.

  Należymy do najlepszych specjalistów od podatków i spółek w Polsce - nasza wiedza i doświadczenie gwarantują Ci spokój oraz pewność, że żadna zmiana w systemie podatkowym oraz księgowym Cię nie zaskoczy. Obsługujemy naszych klientów w sposób kompleksowy oraz skuteczny, a nasze długoletnie doświadczenie jest gwarancją Twojego zadowolenia.

  Więcej na temat oferowanych przez nas usług w ramach księgowości możesz przeczytać na naszej stronie internetowej – Księgowość w wydaniu PragmatIQ.

  20. SZKOLENIA

  Na naszej platformie szkoleniowej PragmatIQ Kursy znajdą Państwo kursy online przygotowane przez naszych specjalistów. Na obecną chwilę oferujemy trzy kursy "Spółka z o.o. – nowe możliwości i korzyści w obliczu zmian podatkowych""Jak zarabiać i nie płacić podatków – czyli ESTOŃSKI CIT w praktycznych przykładach",  "Fundacja rodzinna - sukcesja w biznesie w praktycznych pytaniach i odpowiedziach", a także "Spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna w pigułce". To w sumie 43 lekcji, kilka godzin merytorycznych nagrań i setki slajdów zapełnionych praktyczną wiedzą i doświadczeniem naszych radców prawnych oraz doradców podatkowych.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu