Dominika Widła

  Dominika Widła

  Zapytaj eksperta

  22.01.2018

  Kto, kiedy i gdzie składa sprawozdanie finansowe spółki komandytowej?

  Przygotowaliśmy garść praktycznych wskazówek o obowiązkach związanych ze składaniem sprawozdań finansowego spółki do KRS i US. Sprawdź, czy o niczym nie zapomniałeś!

   

  Każdego roku za spółki prawa handlowego należy złożyć sprawozdania finansowe do KRS i US. Sprawdź kto i w jakim terminie musi tego dokonać.

   

  Sprawozdanie finansowe składane do KRS

   

  Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego ciąży na kierowniku jednostki – przykładowo, w przypadku spółki komandytowej będzie to komplementariusz prowadzący jej sprawy, a w spółce kapitałowej - członek zarządu. Sprawozdanie finansowe przedkładane jest w sądzie rejestrowym w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia. Na podjęcie uchwały wspólnicy mają 6 miesięcy od dnia bilansowego (jeżeli więc rok podatkowy spółki jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, to termin na złożenie sprawozdania upływa 15 lipca).

   

  Jeżeli jednak w tym czasie uchwała nie zostanie podjęta, to sprawozdanie składane będzie dwukrotnie – raz, jeszcze niezatwierdzone, w ciągu 15 dni po upływie terminu, w którym powinno zostać zatwierdzone (a więc do 15 lipca), a następnie drugi raz, przed upływem 15 dni od podjęcia uchwały zatwierdzającej.

   

  Obowiązki w US

   

  Sprawozdanie składane jest nie tylko w rejestrze sądowym, ale także w urzędzie skarbowym. W przypadku spółek będących podatnikami CIT termin na złożenie wynosi 10 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania i nie ma znaczenia, w przeciwieństwie do sprawozdań przedkładanych w KRS, czy uchwała została podjęta w terminie (do końca czerwca), czy też już po jego upływie, brak więc obowiązku składania sprawozdania jeszcze niezatwierdzonego. Do US, właściwego ze względu na siedzibę spółki, sprawozdanie finansowe składa członek zarządu.

   

  Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego w przypadku spółki osobowej spoczywa na jednym ze wspólników. Urzędem skarbowym, w którym czynność powinna zostać dokonana, jest urząd właściwy ze względu na siedzibę spółki, jeżeli jest on jednocześnie właściwym dla któregoś ze wspólników. Jeśli taka sytuacja nie ma miejsca, to wspólnicy wybierają spośród siebie osobę, która złoży sprawozdanie. W przypadku braku porozumienia sprawozdanie składa w swoim urzędzie wspólnik, którego nazwisko widnieje jako pierwsze w umowie spółki.

   

  W przypadku terminów przepisy nie są już tak precyzyjne - dla spółek osobowych, które nie są podatnikami podatku dochodowego (w przypadku spółki jawnej, partnerskiej i komandytowej podatnikami są wspólnicy), nie wskazano konkretnej daty, w której sprawozdanie powinno zostać złożone. Zaleca się, aby sprawozdanie finansowe było dołączane do zeznania podatkowego składającego je wspólnika.

   

  W przypadku jednak spółek, których rok podatkowy jest jednocześnie rokiem kalendarzowym, na zatwierdzenie sprawozdania wspólnicy mają czas do końca czerwca, a zeznania podatkowe wspólników składane są do końca marca w przypadku osób prawnych lub końca kwietnia, jeżeli wspólnikiem składającym jest osoba fizyczna. Może wystąpić więc sytuacja, gdy w terminie przedłożenia zeznania podatkowego sprawozdanie finansowe nie będzie jeszcze zatwierdzone – wtedy najlepiej jest złożyć je niezwłocznie po podjęciu przez wspólników uchwały zatwierdzającej.

   

  Niezłożenie sprawozdań finansowych wiąże się z odpowiedzialnością karno-skarbową, o czym pisaliśmy szerzej w artykule Konsekwencje niezłożenia sprawozdania finansowego.

   

  Począwszy od roku obrotowego rozpoczynającego się od 1 stycznia 2016 r. dla niektówych spółek komandytowych pojawił się równiez obowiązek sporządzania sprawozdania z działalności spółki. Więcej na ten temat przeczytasz na naszym portalu Komandytowa.pl w artykule Sprawozdanie z działalności również dla niektórych spółek komandytowych.

   

  Karolina Kroczak

  Tagi ksiegowość spółka komandytowa spółka z o.o. wspólnicy

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  Tel. 61 8 618 000

  Tel. 22 21 28 340

  kancelaria@pragmatiq.pl

  Zobacz także

  Spółki

  Sprawozdanie finansowe – jakie konsekwencje może powodować jego niezłożenie?

  Z o.o.

  Zgromadzenie wspólników – kiedy zwoływać?

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  tel.: 61 8 618 000

  w.kaptur@komandytowa.pl

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi ksiegowość spółka komandytowa spółka z o.o. wspólnicy