Dominika Jaszczyk

  Dominika Jaszczyk

  Zapytaj eksperta

  09.01.2019

  Stawka 9% CIT - kto skorzysta?

  Do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2019 r., po spełnieniu określonych warunków, istnieje możliwość zastosowania nowej, obniżonej stawki podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w wysokości 9%. Takie rozwiązanie może stanowić znaczący przywilej, dlatego warto sprawdzić kto może z niego skorzystać.

   

  W artykule przedstawimy:

  • dwa limity warunkujące zastosowanie stawki 9% CIT,
  • podmioty czasowo wyłączone z możliwości zastosowania stawki 9% CIT,
  • kto skorzysta z obniżonej stawki CIT 9%

   

  1. Dwa limity warunkujące zastosowanie stawki 9% CIT

   

  Przede wszystkim, na potrzeby określenia możliwości opodatkowania dochodów obniżoną stawką CIT w wysokości 9%, należy porównać odpowiednie kategorie przychodów (osiągniętych w poprzednim oraz bieżącym roku podatkowym) z limitem obliczonym przy zastosowaniu odpowiedniego kursu euro.

   

   

   

  *Warto już teraz wskazać, że od 2020 r. limit dla małego podatnika zostanie podwyższony i wyniesie 2 mln euro.

   

  Obniżoną stawką 9% CIT mogą zostać opodatkowane wyłącznie dochody uzyskane od 1 stycznia 2019 r., z wyłączeniem przychodów z zysków kapitałowych (art. 7b ustawy o CIT), tj. np. przychodów z tytułu dywidendy, umorzenia udziałów (akcji), aportu, wystąpienia wspólnika lub zmniejszenia jego udziału kapitałowego. Do przychodów z zysków kapitałowych zastosowanie ma wyłącznie stawka 19%.

   

  UWAGA! Dla określenia limitu przychodów netto roku bieżącego, należy wziąć pod uwagę sumę wszystkich przychodów (również przychodów z zysków kapitałowych). To stanowisko potwierdzono m.in. w odpowiedzi Ministra Finansów na interpelację nr 29817).

   

  Odpowiedniego wyłączenia powinni dokonać również wspólnicy spółek osobowych, o czym pisaliśmy w artykule Czy komplementariusz może płacić CIT według stawki 9%?

   

  Zastosowanie stawki 9% CIT w 2019 r.

  (przy założeniu, że rok podatkowy jest zbieżny z rokiem kalendarzowym)

   

   

   

   

  Sprawdź nasz kurs online "Spółka z o.o. – nowe możliwości i korzyści w obliczu zmian podatkowych"
   

  Z kursu dowiesz się m.in:

  • Jakie zapisy w umowie sp. z o.o. są najważniejsze?
  • Kiedy sp. z o.o. może stosować stawkę CIT 9% i jakie ustawodawca wprowadził w tym zakresie ograniczenia?
  • Czy i na jakiej zasadzie wspólnicy oraz członkowie zarządu sp. z o.o. odpowiadają za zobowiązania spółki?
  • Kiedy sp. z o.o. może skorzystać z tzw. estońskiego CIT?
  • Czy spółka z o.o. jest optymalną formą prowadzenia działalności gospodarczej właśnie dla Ciebie?

   

  Zobacz program i zamów tutaj.

   

   

  Zastosowanie stawki 9% CIT w 2020 r.

  (przy założeniu, że rok podatkowy jest zbieżny z rokiem kalendarzowym)

   

   

   

  Zastosowanie stawki 9% CIT w 2021 r.

  (przy założeniu, że rok podatkowy jest zbieżny z rokiem kalendarzowym)

   

   

  2. Podmioty czasowo wyłączone z możliwości zastosowania stawki 9% CIT

   

  Stawki 9% nie może zastosować w roku rozpoczęcia działalności / podziału / wniesienia wkładu oraz w roku następnym:

   

  a) podatnik, który został utworzony w wyniku przekształcenia spółki osobowej w spółkę kapitałową;

   

   

  b) podatnik, który został utworzony w wyniku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej;

   

   

  c) podatnik, który został utworzony w wyniku podziału;

   

   

  d) podatnik, do którego wniesiono na poczet kapitału wkład niepieniężny (aport) w postaci:

   

  • uprzednio prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa,
  • zorganizowanej części przedsiębiorstwa, lub
  • składników majątku przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość co najmniej 10 000 euro (przeliczonej według średniego kursu euro NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł);

   

   

  Spółka nie zastosuje stawki 9% także jeżeli wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) nastąpi w roku podatkowym, w którym została spółka została zawiązana oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym. 

   

  e) podatnik utworzony przez podmioty wnoszące, tytułem wkładu niepieniężnego (aportu) na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) likwidowanych podatników;

   

   

  f) spółka dzielona;

   

   

  g) podatnik, który wniósł tytułem wkładu niepieniężnego (aportu) do innego podmiotu, w tym na poczet kapitału:

  • uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo
  • zorganizowaną część przedsiębiorstwa
  • składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość co najmniej 10 000 euro (przeliczonej według średniego kursu euro NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł);

   

  h) podatnik, który wniósł tytułem wkładu niepieniężnego (aportu) do innego podmiotu, w tym na poczet kapitału składniki majątku uzyskane przez tego podatnika w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli ten podatnik posiadał udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników;

   

  UWAGA!

  W roku podatkowym rozpoczętym po 31 grudnia 2018 r. stawki CIT 9% nie zastosują również podatnicy, dla których ww. sytuacje miały miejsce w okresie od 20 listopada do 31 grudnia 2018 r.

   

   

  3. Kto skorzysta z obniżonej stawki CIT 9%?

   

  Od 2019 r. z niższej stawki CIT skorzystają przede wszystkim nowo powstali podatnicy CIT, czyli w szczególności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne oraz spółki komandytowo-akcyjne. Poniżej przedstawiamy również kilka innych rozwiązań, które również uprawnią do skorzystania z preferencyjnej stawki.

   

  Stawkę 9% może zastosować:

   

  a) podatnik, który został utworzony w wyniku przekształcenia spółki (kapitałowej lub komandytowo-akcyjnej) w inną spółkę (kapitałową lub komandytowo akcyjną);

   

   

   

  b) podatnik, do którego wniesiono wkład pieniężny na poczet kapitału;

   

   

  Zgodnie z linią interpretacyjną organów podatkowych środki pieniężne nie stanowią składników majątku, w związku z czym wniesienie wkładu pieniężnego nie pozbawia możliwości zastosowania stawki 9% CIT.

   

  UWAGA!

  W tym przypadku istnieje jednak ryzyko zakwestionowania takiego rozwiązania przez organy podatkowe i powołanie się na klauzulę obejścia prawa podatkowego!

   

  c) podatnik, który wniósł wkład pieniężny do innego podmiotu;

   

   

  Zgodnie z linią interpretacyjną organów podatkowych środki pieniężne nie są składnikami majątku, w związku z czym wniesie wkładu pieniężnego nie pozbawia możliwości zastosowania stawki 9% CIT.

   

  UWAGA!

  W tym przypadku istnieje jednak ryzyko zakwestionowania takiego rozwiązania przez organy podatkowe i powołanie się na klauzulę obejścia prawa podatkowego!

   

  d) podatnik, któremu zlecono podwykonawstwo

   

   

  UWAGA!

  W tym przypadku istnieje jednak ryzyko zakwestionowania takiego rozwiązania przez organy podatkowe i powołanie się na klauzulę obejścia prawa podatkowego!

   

   

  Jeśli masz wątpliwości dotyczące obniżonej stawki CIT zachęcamy do przeczytania artykułu 9% CIT – fakty i mity.

   

  Rok 2019 r. przyniósł szereg zmian w prawie podatkowym. Jeśli masz pytanie dotyczące obniżonej stawki CIT oraz innych kwestii, które uległy zmianie, zapraszamy do kontaktu

   

  We wszystkich spółkach prędzej czy później pojawia się trudny moment, który może stać się przyczynkiem do konfliktu wspólników. Dowiedz się o czym warto pamiętać i jakich nie popełniać błędów.

   

   

  Paulina Machińska, Maria Ratajczyk

  Tagi CIT podatki

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  Tel. 61 8 618 000

  kancelaria@pragmatiq.pl

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  tel.: 61 8 618 000

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi CIT podatki