Dominika Jaszczyk

  Dominika Jaszczyk

  Zapytaj eksperta

  09.01.2023

  Stawka 9% CIT - kto skorzysta?

  Artykuł aktualizowany: 18 stycznia 2024 r.

   


  Do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2019 r., po spełnieniu określonych warunków, istnieje możliwość zastosowania nowej, obniżonej stawki podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w wysokości 9%. Takie rozwiązanie może stanowić znaczący przywilej, dlatego warto sprawdzić kto może z niego skorzystać.

   

   

   

  Dwa limity warunkujące zastosowanie stawki 9% CIT

   

  Przede wszystkim, na potrzeby określenia możliwości opodatkowania dochodów obniżoną stawką CIT w wysokości 9%, należy porównać odpowiednie kategorie przychodów (osiągniętych w poprzednim oraz bieżącym roku podatkowym) z limitem obliczonym przy zastosowaniu odpowiedniego kursu euro przy zaokrągleniu do 1000 zł.

   

   

   

   

   

  Obniżoną stawką 9% CIT mogą zostać opodatkowane wyłącznie dochody uzyskane od 1 stycznia 2019 r., z wyłączeniem przychodów z zysków kapitałowych (art. 7b ustawy o CIT), tj. np. przychodów z tytułu dywidendy, umorzenia udziałów (akcji), aportu, wystąpienia wspólnika lub zmniejszenia jego udziału kapitałowego. Do przychodów z zysków kapitałowych zastosowanie ma wyłącznie stawka 19%.

   

  UWAGA! Dla określenia limitu przychodów netto roku bieżącego, należy wziąć pod uwagę sumę wszystkich przychodów (również przychodów z zysków kapitałowych). To stanowisko potwierdzono m.in. w odpowiedzi Ministra Finansów na interpelację nr 29817).

   

  Odpowiedniego wyłączenia powinni dokonać również wspólnicy spółek osobowych, o czym pisaliśmy w artykule Czy komplementariusz może płacić CIT według stawki 9%?

   

  Zastosowanie stawki 9% CIT w 2024 r.

  (przy założeniu, że rok podatkowy jest zbieżny z rokiem kalendarzowym)

   

   

  Zastosowanie stawki 9% CIT w 2023 r.

  (przy założeniu, że rok podatkowy jest zbieżny z rokiem kalendarzowym)

   

   

   

   

  Sprawdź nasz kurs online "Spółka z o.o. – nowe możliwości i korzyści w obliczu zmian podatkowych"
   

  Z kursu dowiesz się m.in:

  • Jakie zapisy w umowie sp. z o.o. są najważniejsze?
  • Kiedy sp. z o.o. może stosować stawkę CIT 9% i jakie ustawodawca wprowadził w tym zakresie ograniczenia?
  • Czy i na jakiej zasadzie wspólnicy oraz członkowie zarządu sp. z o.o. odpowiadają za zobowiązania spółki?
  • Kiedy sp. z o.o. może skorzystać z tzw. estońskiego CIT?
  • Czy spółka z o.o. jest optymalną formą prowadzenia działalności gospodarczej właśnie dla Ciebie?

   

  Zobacz program i zamów tutaj.

   

   

  Zastosowanie stawki 9% CIT w 2022 r.

  (przy założeniu, że rok podatkowy jest zbieżny z rokiem kalendarzowym)

   

   

   

  Zastosowanie stawki 9% CIT w 2021 r.

  (przy założeniu, że rok podatkowy jest zbieżny z rokiem kalendarzowym)

   

   

  Podmioty czasowo wyłączone z możliwości zastosowania stawki 9% CIT

   

  Stawki 9% nie może zastosować w roku rozpoczęcia działalności / podziału / wniesienia wkładu oraz w roku następnym:

   

  a) podatnik, który został utworzony w wyniku przekształcenia niebędącej podatnikiem CIT w spółkę opodatkowaną CIT

   

   

  b) podatnik, który został utworzony w wyniku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej;

   

   

  c) podatnik, który został utworzony w wyniku podziału;

   

   

  d) podatnik, do którego wniesiono na poczet kapitału wkład niepieniężny (aport) w postaci:

   

  • uprzednio prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa,
  • zorganizowanej części przedsiębiorstwa, lub
  • składników majątku przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość co najmniej 10 000 euro (przeliczonej według średniego kursu euro NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł);

   

   

  Spółka nie zastosuje stawki 9% także jeżeli wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) nastąpi w roku podatkowym, w którym została spółka została zawiązana oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym. 

   

  e) podatnik utworzony przez podmioty wnoszące, tytułem wkładu niepieniężnego (aportu) na poczet kapitału podatnika, składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) likwidowanych podatników;

   

   

  f) spółka dzielona;

   

   

  g) podatnik, który wniósł tytułem wkładu niepieniężnego (aportu) do innego podmiotu, w tym na poczet kapitału:

  • uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo
  • zorganizowaną część przedsiębiorstwa
  • składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość co najmniej 10 000 euro (przeliczonej według średniego kursu euro NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł);

   

  h) podatnik, który wniósł tytułem wkładu niepieniężnego (aportu) do innego podmiotu, w tym na poczet kapitału składniki majątku uzyskane przez tego podatnika w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli ten podatnik posiadał udziały (akcje) tych innych likwidowanych podatników;

   

   

   

  Kto skorzysta z obniżonej stawki CIT 9%?

   

  Z niższej stawki CIT skorzystają przede wszystkim nowo powstali podatnicy CIT, czyli w szczególności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, proste spółki akcyjne oraz spółki komandytowo-akcyjne. Co więcej z preferencyjnej stawki CIT skorzystają również spółki komandytowe oraz spółki jawne opodatkowane CIT. Poniżej przedstawiamy również kilka innych rozwiązań, które również uprawnią do skorzystania z preferencyjnej stawki.

   

  Stawkę 9% może zastosować:

   

  a) podatnik, który został utworzony w wyniku przekształcenia spółki podatnika CIT w inną spółkę podatnika CIT

   

   

   

  b) podatnik, do którego wniesiono wkład pieniężny na poczet kapitału;

   

   

  Zgodnie z linią interpretacyjną organów podatkowych środki pieniężne nie stanowią składników majątku, w związku z czym wniesienie wkładu pieniężnego nie pozbawia możliwości zastosowania stawki 9% CIT.

   

  UWAGA!

  W tym przypadku istnieje jednak ryzyko zakwestionowania takiego rozwiązania przez organy podatkowe i powołanie się na klauzulę obejścia prawa podatkowego!

   

  c) podatnik, który wniósł wkład pieniężny do innego podmiotu;

   

   

  Zgodnie z linią interpretacyjną organów podatkowych środki pieniężne nie są składnikami majątku, w związku z czym wniesie wkładu pieniężnego nie pozbawia możliwości zastosowania stawki 9% CIT.

   

  UWAGA!

  W tym przypadku istnieje jednak ryzyko zakwestionowania takiego rozwiązania przez organy podatkowe i powołanie się na klauzulę obejścia prawa podatkowego!

   

  d) podatnik, któremu zlecono podwykonawstwo

   

   

  UWAGA!

  W tym przypadku istnieje jednak ryzyko zakwestionowania takiego rozwiązania przez organy podatkowe i powołanie się na klauzulę obejścia prawa podatkowego!

   

   

  Jeśli masz wątpliwości dotyczące obniżonej stawki CIT zachęcamy do przeczytania artykułu 9% CIT – fakty i mity.

   

  Jeszcze lepszym rozwiązaniem podatkowym niż obniżona stawka CIT może być tzw. estońskim CIT, który na skutek istotnych zmian w prawie stał się bardzo korzystną formą opodatkowania. Więcej na ten temat przeczytasz w naszym artykule Estoński CIT - dla kogo od 2024 r.? 

   

  Jeśli masz pytanie dotyczące obniżonej stawki CIT bądź innych kwestii, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

   

   

   

  Paulina Machińska
  Maria Ratajczyk
  Kacper Tokarz
  Aleksander Gałek

  Tagi CIT podatki

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi CIT podatki