Aleksander Gałek

  Aleksander Gałek

  Zapytaj eksperta

  27.08.2015

  Czy możliwa jest wypłata wynagrodzenia za umorzone udziały w spółce z o.o. przed rejestracją obniżenia kapitału zakładowego?

  Wypłata wynagrodzenia za umorzone udziały w spółce z o.o. budzi kontrowersje w sytuacji, gdy wynagrodzenie umorzeniowe ma zostać finansowane z obniżenia kapitału zakładowego spółki i jednocześnie ma zostać wypłacone przed wpisaniem tego obniżenia w KRS. Z artykułu dowiesz się czy to wynagrodzenie można wypłacić przed rejestracja w KRS czy też należy poczekać na rozstrzygnięcie sądu rejestrowego.

   

  Możliwość umorzenia udziałów w spółce z o.o.

   

  Kodeks spółek handlowych wskazuje, że udziały w spółce z o.o. mogą zostać umorzone tylko po wpisie spółki do rejestru KRS i tylko pod warunkiem, że umowa spółki przewiduje taką możliwość. Umorzenie udziałów może nastąpić w kilku trybach: za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziałów przez spółkę z o.o. (umorzenie dobrowolne), bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe), a ponadto w tzw. trybie automatycznym w razie zajścia zdarzenia wskazanego w umowie spółki.

   

  Bez względu na tryb umorzenia udziałów wypłata wynagrodzenia umorzeniowego może zostać sfinansowana z dwóch źródeł: z czystego zysku spółki z o.o. albo ze środków uzyskanych przez spółkę z o.o. poprzez obniżenie jej kapitału zakładowego. Jednocześnie warto zaznaczyć, że za zgodą wspólnika umorzenie może nastąpić bez wypłaty wynagrodzenia.

   

  Niezależnie jednak od tego, czy udziały w spółce z o.o. są umarzane dobrowolnie, przymusowo, czy automatycznie, oraz czy umorzenie jest finansowane z czystego zysku, czy też z obniżenia kapitału zakładowego, ich właściciel jest zawsze zainteresowany jak najszybszą wypłatą wynagrodzenia umorzeniowego.

   

  Wypłata wynagrodzenia przed wpisem obniżenia w KRS

   

  Sprawdź nasz kurs online "Spółka z o.o. – nowe możliwości i korzyści w obliczu zmian podatkowych"
   

  Z kursu dowiesz się m.in:

  • Jakie zapisy w umowie sp. z o.o. są najważniejsze?
  • Kiedy sp. z o.o. może stosować stawkę CIT 9% i jakie ustawodawca wprowadził w tym zakresie ograniczenia?
  • Czy i na jakiej zasadzie wspólnicy oraz członkowie zarządu sp. z o.o. odpowiadają za zobowiązania spółki?
  • Kiedy sp. z o.o. może skorzystać z tzw. estońskiego CIT?
  • Czy spółka z o.o. jest optymalną formą prowadzenia działalności gospodarczej właśnie dla Ciebie?

   

  Zobacz program i zamów tutaj.

   

   

  O ile szybka wypłata wynagrodzenia umorzeniowego finansowanego z czystego zysku nie budzi większych kontrowersji, o tyle problematyczna pozostaje wypłata tego wynagrodzenia w przypadku, gdy ma ono zostać pokryte ze środków pochodzących z obniżenia kapitału zakładowego i jednocześnie ma zostać wypłacone przed wpisaniem tego obniżenia w KRS.

   

  Należy dodatkowo wyjaśnić, że procedura obniżenia kapitału zakładowego jest dosyć czasochłonna z uwagi na konieczność uprzedniego przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego trwającego ponad 3 miesiące (ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o obniżeniu plus 3-miesięczny okres oczekiwania). Z powodu odsunięcia w czasie momentu wypłaty wynagrodzenia – umorzenie finansowane z obniżenia kapitału zakładowego dochodzi do skutki z chwilą wpisania tego obniżenia w KRS – właściciele umarzanych udziałów często zgłaszają zarządom spółek z o.o. potrzebę wypłaty tego wynagrodzenia jeszcze przez zakończeniem rejestracji w KRS.

   

  W naszej ocenie takie rozwiązanie nie wchodzi w grę, jeżeli środki na wypłatę tego wynagrodzenia pochodziłyby ze środków wniesionych tytułem wkładów (pieniężnych i niepieniężnych) na pokrycie kapitału zakładowego. Wcześniejsza wypłata wynagrodzenia z tych środków naruszałaby bowiem zakaz zwrotu wkładów przewidziany w art. 189 k.s.h.

   

  Istnieje jednak inny sposób na to, aby choć częściowo zaspokoić właściciela umarzanych udziałów przed wpisem obniżenia kapitału zakładowego w KRS, przy czym dotyczy on wyłącznie tych spółek z o.o., które wygenerowały jakikolwiek zysk przeniesiony na kapitał zapasowy bądź rezerwowy. Taki zysk stanowi bowiem majątek spółki pochodzący z innej puli niż wkłady wniesione przez wspólników na kapitał zakładowy, co oznacza, że co do zasady mógłby zostać w całości lub w części wykorzystany przez spółkę na wypłatę swego rodzaju „zaliczki” na poczet wynagrodzenia umorzeniowego jeszcze przez wpisem obniżenia w KRS.

  Tagi spółka z o.o. umorzenie udziałów

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Zobacz także

  Z o.o.

  Dywidenda w spółce z o.o. – czy można pozbawić wspólnika udziału w zysku spółki?

  Spółki

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – zasady wypłaty zaliczek na poczet dywidendy

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi spółka z o.o. umorzenie udziałów