Tomasz Rutkowski

  Tomasz Rutkowski

  Zapytaj eksperta

  10.12.2016

  Czy można kupić spółkę osobową?

  Spółki osobowe są co do zasady ściśle związane z osobistymi cechami ich wspólników. Może pojawić się więc wątpliwość, czy dopuszczalne jest kupno istniejącej już spółki osobowej przez osobę z zewnątrz. Z naszego tekstu dowiesz się, czy to możliwe.

   

  W pierwszej kolejności trzeba wyjaśnić, przedmiotem sprzedaży mogą być nie tylko akcje spółki akcyjnej, lub udziały spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ale także ogół praw i obowiązków wspólników w spółce osobowej. Dopuszczalne jest więc przystąpienie nowej osoby do spółki osobowej poprzez nabycie przez nią przysługującego aktualnemu wspólnikowi ogółu praw i obowiązków. Konieczne do tego jest jednak spełnienie dwóch warunków. Po pierwsze umowa spółki osobowej musi przewidywać możliwość przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika na rzecz innej osoby. Drugim warunkiem jest uzyskanie przez sprzedającego pisemnej zgody wszystkich pozostałych wspólników w spółce osobowej na sprzedaż ogółu praw i obowiązków, chyba że umowa spółki stanowi inaczej (możliwe jest bowiem zrezygnowanie z obowiązku uzyskania wskazanej zgody). Jeżeli przedstawione warunki będą spełnione możliwe jest zbycie ogółu praw i obowiązków poprzez zawarcie umowy sprzedaży w zwykłej formie pisemnej. Warto przy tym pamiętać, że ogół praw i obowiązków jest niepodzielny, wobec czego nie jest dopuszczalne zbycie jego części (może zostać sprzedany jedynie jako całość).

   

  Oczywiście możliwe jest nabycie przez jedną osobę ogółu praw i obowiązków od większej liczby wspólników.  Wykluczona jest jednak sytuacja, w której w spółce osobowej pozostanie wyłącznie jeden wspólnik (w przeciwieństwie do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych, które mogą być spółkami jednoosobowymi). Jedna osoba nie może więc samodzielnie nabyć całej spółki osobowej. Może to jednak zrobić wraz z podmiotem z nią powiązanym.

   

  Przykład:

  Możesz nabyć ogół praw i obowiązków przysługujący trzem (wszystkim) komandytariuszom w spółce komandytowej nie nabywając ogółu praw i obowiązków jedynego komplementariusza, który kupi natomiast kontrolowana przez Ciebie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Dzięki takiej konstrukcji poza faktycznym przejęciem pełnej kontroli nad spółką komandytową zyskasz jednocześnie wyłączenie osobistej odpowiedzialności za jej zobowiązania.


  W przypadku przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika w spółce osobowej za zobowiązania występującego wspólnika związane z uczestnictwem w spółce osobowej i za zobowiązania tej spółki osobowej odpowiadają wspólnie występujący wspólnik oraz nowy wspólnik. Nabywając istniejącą spółkę osobową, która od jakiegoś czasu prowadzi już działalność warto zabezpieczyć swoje interesy na wypadek ujawnienia się „ukrytych” zobowiązań związanych z jej prowadzeniem. Jeżeli jesteś zainteresowany przejęciem kontroli nad spółką osobową skontaktuj się więc ze specjalistami, którzy pomogą Ci zadbać o Twoje interesy.

   

   

   

  Paweł Konieczny, Tomasz Rutkowski

  Tagi kupno spółki

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Zobacz także

  Komandytowa

  Czy spółka komandytowa ma osobowość prawną?

  Komandytowa

  Czy można mieć udziały w spółce komandytowej?

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi kupno spółki