Kacper Ziniak

  Kacper Ziniak

  Zapytaj eksperta

  10.12.2017

  Kiedy sprzedaż firmy lub udziałów w spółce wymaga uzyskania szczególnych zezwoleń?

   

  Planując sprzedaż firmy lub udziałów w spółce warto zastanowić się czy, a jeżeli tak, to jakie zgody będą niezbędne do przeprowadzenia transakcji. Z poniższego artykułu dowiesz się o jakie zgody powinieneś wystąpić aby skutecznie sprzedać swoją firmę lub posiadane udziały.

   

  Zamów nasz kurs online "Fundacja rodzinna - sukcesja w biznesie w praktycznych pytaniach i odpowiedziach"

  Z kursu dowiesz się m.in:

  • Na co koniecznie zwrócić uwagę przy planowaniu sukcesji i założeniu fundacji rodzinnej?
  • Kto majatek należy wnieść do fundacji rodzinnej, w jaki sposób to zrobić i jakie wiążą się z tym skutki podatkowe?
  • Jak opodatkowana jest fundacja rodzinna i wypłata świadczeń na rzecz jej beneficjentów?
  • Czy fundacja rodzinna pozwala na uniknięcie obowiązku zapłaty zachowku?
  • Jak wygląda prowadzenie księgowości w fundacji rodzinnej

  Zobacz program i zamów tutaj.

   

  Ograniczenia koncentracji

   

  Jednym z organów, którego zgoda może być wymagana do sprzedaży firmy, jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wymóg uzyskania jego zgody służy m.in. weryfikacji, czy wskutek transakcji nabycia firmy przez inną firmę nie dojdzie do zbytniej koncentracji kapitału, która może negatywnie wpłynąć na konkurencję na rynku. Warto pamiętać, że każda transakcja sprzedaży firmy, w której łączny obrót zrealizowany przez wszystkie podmioty uczestniczące w transakcji przekroczył w roku poprzedzającym zgłoszenie równowartość 50 000 000 euro w Polsce lub 1 000 000 000 euro na świecie, podlega zgłoszeniu Prezesowi UOKiK.

   

  Od powyższej zasady istnieje jednak pewien wyjątek. Otóż nawet jeżeli powyższe progi zostały przekroczone, ale sprzedawana firma jest stosunkowo mała, tj. nie osiągnęła na terytorium Polski w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie obrotów przekraczających 10 000 000 euro, zgłoszenie do Prezesa UOKiK nie jest konieczne.

   

   

  Firma z nieruchomościami

   

  Dodatkowe obowiązki administracyjne pojawiają się również w sytuacji, gdy sprzedawana firma jest właścicielem nieruchomości rolnych. Jeżeli dochodzi do sprzedaży udziałów lub akcji w spółce będącej właścicielem takiej nieruchomości, Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa (czyli następcy Agencji Nieruchomości Rolnych) przysługuje zazwyczaj prawo pierwokupu sprzedawanych udziałów lub akcji. A zatem sprzedaż udziałów lub akcji wymaga zawarcia w pierwszej kolejności warunkowej umowy sprzedaży i dopiero gdy KOWR nie skorzysta z prawa pierwokupu, może zostać zawarta ostateczna umowy ostateczna.

   

  Dodatkowe ograniczenia występują w sytuacji gdy potencjalnym nabywcą firmy jest podmiot spoza Unii Europejskiej. W takiej sytuacji, jeżeli zbywana firma jest właścicielem nieruchomości (nie tylko rolnych), do przeprowadzenia transakcji konieczne może okazać się uzyskanie zgody Ministra Spraw Wewnętrznych.

   

   

  Praktyczne kompendium wiedzy o biznesowej sukcesji! Sprawdź naszą książkę

   

  Firma z dotacjami unijnymi

   

  Pewne ograniczenia w możliwości sprzedaży firmy występują także w sytuacji gdy firma korzystała z dotacji unijnych. Jeżeli od czasu wykorzystania środków unijnych nie upłynął jeszcze tzw. okres trwałości, wówczas jakiekolwiek zmiany w składzie właścicieli firmy, a w szczególności jej sprzedaż, wymaga uzyskania zgody instytucji finansującej. Brak takiego zezwolenia może narazić zbywaną firmę na obowiązek zwrotu dotacji.

   

  Warto zweryfikować także, czy nabycie firmy przez inwestora nie spowoduje zmiany statusu firmy będącej beneficjentem dotacji. Zbycie nawet części udziałów w firmie może bowiem skutkować przekroczeniem limitów decydujących o zaliczeniu firmy do kategorii małych lub średnich przedsiębiorstw.

   

  Sprzedaż firmy lub udziałów w spółce bez wymaganej zgody może skutkować nieważnością umowy sprzedaży. Sprzedaż firmy jest także jedną z możliwych dróg przeprowadzenia sukcesji przedsiębiorstwa. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o tym jak zagwarantować, by sukcesja twojej firmy nastąpiła bezpiecznie i skutecznie, wejdź na naszą stronę www.zmianawarty.pl

   

  Kacper Ziniak

   

   

  Tagi sprzedaż udziałów

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi sprzedaż udziałów