Martyna Kunke

  Martyna Kunke

  Zapytaj eksperta

  25.04.2023

  Obrona ważności umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie udziału w spółce z o.o. - opis sprawy (case study)

  Przygotowaliśmy case study dotyczące obrony ważności umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie udziału w spółce z o.o. - opis sprawy 

   

  Naszym klientem był wspólnik mniejszościowy w spółce z o.o., który ze względu na spór z pozostałymi wspólnikami został odsunięty od prowadzenia spraw spółki. Spółka przestała także wypłacać dywidendę, jednocześnie nie zgadzając się na sprzedaż udziałów przez naszego klienta.  

   

  Nasz klient zaciągnął pożyczkę i na jej zabezpieczenie zawarł umowę przewłaszczenia na zabezpieczenie jednego z jego udziałów w spółce. Wskutek zawartej umowy, własność udziału przeszła na podmiot pożyczkodawcą. 

   

  Wspólnicy większościowi złożyli w tej sprawie powództwo o ustalenie bezskuteczności umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie wobec nich, z uwagi na prawo pierwszeństwa nabycia udziałów przez dotychczasowych wspólników, przewidziane w umowie spółki. W imieniu naszego klienta, wnieśliśmy o oddalenie tego powództwa. Wskazaliśmy, że umowa spółki w części dotyczącej prawa pierwszeństwa odnosiła się wyłącznie do odpłatnego zbycia udziałów, a prawa pierwszeństwa nie można było odpowiednio stosować do przewłaszczenia na zabezpieczenie. 

   

  Sąd podzielił nasze stanowisko i oddalił powództwo wspólników większościowych. Zdaniem sądu, zapis umowy spółki przyznający prawo pierwszeństwa nabycia udziałów dotychczasowym wspólnikom odnosił się wyłącznie do odpłatnego zbycia udziałów w formie umowy sprzedaży. Sąd podkreślił, że z umowy spółki powinno jednoznacznie wynikać, że takie prawo pierwszeństwa odnosi się także do wszelkich innych form zbycia udziałów przez wspólnika – w tym, tak jak w naszej sprawie, zawarcia umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie. Tym samym sąd potwierdził skuteczność umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie zawartej przez naszego klienta.

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi