Paweł Skurzyński

  Paweł Skurzyński

  Zapytaj eksperta

  08.04.2016

  Podział spółki - jak długo to trwa?

  Planujesz podział swojej spółki? Sprawdź jak długo będzie trwać ten proces i co możesz zrobić aby go skrócić!

   

  Nie można określić precyzyjnie ile czasu zajmie przeprowadzenie procedury podziału spółki. Należy się liczyć z tym, że cały proces może trwać kilka miesięcy. Szybkie przeprowadzenie podziału zależy bowiem nie tylko od uczynienia zadość terminom wynikającym z przepisów, lecz także od sprawności zarządu spółki i czasu rozpatrywania odpowiednich wniosków przez sądy rejestrowe.

   

  Przygotowanie i badanie planu podziału 

   

  Pierwszym etapem procedury podziału jest sporządzenie planu podziału. Plan podziału sporządza się na podstawie wyceny majątku spółki, którego w praktyce dokonuje wyspecjalizowana firma. Sporządzenie planu podziału, po otrzymaniu niezbędnych danych finansowych dotyczących spółki, może trwać – w zależności od poziomu skomplikowania - około tygodnia. Plan podziału musi zostać zgłoszony do sądu rejestrowego i ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub na stronie internetowej spółki dzielonej lub przejmującej nie później niż na 6 tygodni przed planowanym podjęciem uchwały o podziale Łącznie z dokonaniem wyceny majątku spółki i złożeniem planu podziału do sądu rejestrowego, pierwszy etap może trwać nawet kilka miesięcy.

   

  Plan podziału podlega co do zasady badaniu przez biegłego rewidenta, wyznaczanego na wniosek spółki przez sąd. Sąd określa również termin, w którym biegły rewident ma przedstawić wynik badania planu. Termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące. Istnieje jednak możliwość wnioskowania o wyznaczenie przez sąd biegłego rewidenta stale współpracującego ze spółką, co pozwoli na znaczne przyspieszenie wydania opinii przez biegłego (opinia wtedy może być gotowa nawet w już kilka dni po wyznaczeniu biegłego rewidenta). Łącznie z wydaniem postanowienia o wyznaczeniu biegłego i doręczeniem opinii, można szacować, że etap ten będzie trwał – w zależności od sprawności biegłego rewidenta – między 1,5 – 3 miesiące.

   

  Zawiadomienie o podziale

   

  Po wydaniu opinii przez biegłego należy zawiadomić wspólników o planowanym podziale w sposób przewidziany dla zawiadamiania jej wspólników. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawiadomienia wysyłane są listami poleconymi, a w spółce akcyjnej publikowane są w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W przypadku, gdy wszystkie akcje w kapitale zakładowym spółki akcyjnej są akcjami imiennymi, zawiadomienia akcjonariuszy można dokonać w sposób analogiczny jak w spółce z o.o. (czyli za pomocą listów poleconych). W praktyce dopuszczalne jest ponadto zastąpienie zawiadomienia wspólników za pomocą listów poleconych, zawiadomieniem w formie pisemnej, doręczonym osobiście danemu wspólnikowi, za potwierdzeniem odbioru. Przepisy ustanawiają wymóg dwukrotnego zawiadomienia wspólników, między którymi powinno nastąpić co najmniej dwa tygodnie przerwy. Wspólnicy mają 6 tygodni na zaznajomienie się z dokumentami związanymi z podziałem. Dopiero wtedy można podjąć uchwały o podziale spółki.

   

  Wpis do KRS

   

  Kolejnym etapem jest wpisanie podziału do rejestru KRS. Najkorzystniej – ze względów rachunkowych - jest, aby podział został wpisany do KRS pierwszego dnia kolejnego miesiąca. Od podjęcia uchwał o podziale do wpisu  podziału do KRS – w zależności od tempa rozpoznawania wniosków przez dany sąd - może upłynąć nawet około 1,5 miesiąca.

   

  Z powyższych założeń wynika, że cały proces podziału, który opisany został w artykule Podział spółki - jak wygląda procedura?, może trwać nawet około 6 - 9 miesięcy. Należy jednak pamiętać, że jest to tylko okres szacowany i może znacznie odbiegać od realnego czasu przeprowadzania podziału. Istnieje możliwość skorzystania z uproszczonej procedury podziału, którą opisujemy w oddzielnym artykule. Pozwala ona na skrócenie całego procesu nawet o kilka miesięcy.

   

  Martyna Kunke, Paweł Skurzyński

  Tagi podział spółki

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  Tel. 61 8 618 000

  Tel. 22 21 28 340

  kancelaria@pragmatiq.pl

  Zobacz także

  Przekształcenia spółek

  Podział spółki - jak wygląda procedura?

  Przekształcenia spółek

  Kiedy można skorzystać z uproszczonej procedury podziału spółki?

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  tel.: 61 8 618 000

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi podział spółki