Paweł Skurzyński

  Paweł Skurzyński

  Zapytaj eksperta

  08.04.2016

  Podział spółki - jak długo to trwa?

  Planujesz podział swojej spółki? Sprawdź jak długo będzie trwać ten proces i co możesz zrobić aby go skrócić!

   

  Nie można określić precyzyjnie ile czasu zajmie przeprowadzenie procedury podziału spółki. Należy się liczyć z tym, że cały proces może trwać kilka miesięcy. Szybkie przeprowadzenie podziału zależy bowiem nie tylko od uczynienia zadość terminom wynikającym z przepisów, lecz także od sprawności zarządu spółki i czasu rozpatrywania odpowiednich wniosków przez sądy rejestrowe.

   

  Przygotowanie i badanie planu podziału 

   

  Pierwszym etapem procedury podziału jest sporządzenie planu podziału. Plan podziału sporządza się na podstawie wyceny majątku spółki, którego w praktyce dokonuje wyspecjalizowana firma. Sporządzenie planu podziału, po otrzymaniu niezbędnych danych finansowych dotyczących spółki, może trwać – w zależności od poziomu skomplikowania - około tygodnia. Plan podziału musi zostać zgłoszony do sądu rejestrowego i ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub na stronie internetowej spółki dzielonej lub przejmującej nie później niż na 6 tygodni przed planowanym podjęciem uchwały o podziale Łącznie z dokonaniem wyceny majątku spółki i złożeniem planu podziału do sądu rejestrowego, pierwszy etap może trwać nawet kilka miesięcy.

   

  Sprawdź nasz kurs online "Spółka z o.o. – nowe możliwości i korzyści w obliczu zmian podatkowych"
   

  Z kursu dowiesz się m.in:

  • Jakie zapisy w umowie sp. z o.o. są najważniejsze?
  • Kiedy sp. z o.o. może stosować stawkę CIT 9% i jakie ustawodawca wprowadził w tym zakresie ograniczenia?
  • Czy i na jakiej zasadzie wspólnicy oraz członkowie zarządu sp. z o.o. odpowiadają za zobowiązania spółki?
  • Kiedy sp. z o.o. może skorzystać z tzw. estońskiego CIT?
  • Czy spółka z o.o. jest optymalną formą prowadzenia działalności gospodarczej właśnie dla Ciebie?

   

  Zobacz program i zamów tutaj.

   

   

   

  Plan podziału podlega co do zasady badaniu przez biegłego rewidenta, wyznaczanego na wniosek spółki przez sąd. Sąd określa również termin, w którym biegły rewident ma przedstawić wynik badania planu. Termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące. Istnieje jednak możliwość wnioskowania o wyznaczenie przez sąd biegłego rewidenta stale współpracującego ze spółką, co pozwoli na znaczne przyspieszenie wydania opinii przez biegłego (opinia wtedy może być gotowa nawet w już kilka dni po wyznaczeniu biegłego rewidenta). Łącznie z wydaniem postanowienia o wyznaczeniu biegłego i doręczeniem opinii, można szacować, że etap ten będzie trwał – w zależności od sprawności biegłego rewidenta – między 1,5 – 3 miesiące.

   

  Zawiadomienie o podziale

   

  Po wydaniu opinii przez biegłego należy zawiadomić wspólników o planowanym podziale w sposób przewidziany dla zawiadamiania jej wspólników. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawiadomienia wysyłane są listami poleconymi, a w spółce akcyjnej publikowane są w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W przypadku, gdy wszystkie akcje w kapitale zakładowym spółki akcyjnej są akcjami imiennymi, zawiadomienia akcjonariuszy można dokonać w sposób analogiczny jak w spółce z o.o. (czyli za pomocą listów poleconych). W praktyce dopuszczalne jest ponadto zastąpienie zawiadomienia wspólników za pomocą listów poleconych, zawiadomieniem w formie pisemnej, doręczonym osobiście danemu wspólnikowi, za potwierdzeniem odbioru. Przepisy ustanawiają wymóg dwukrotnego zawiadomienia wspólników, między którymi powinno nastąpić co najmniej dwa tygodnie przerwy. Wspólnicy mają 6 tygodni na zaznajomienie się z dokumentami związanymi z podziałem. Dopiero wtedy można podjąć uchwały o podziale spółki.

   

  Wpis do KRS

   

  Kolejnym etapem jest wpisanie podziału do rejestru KRS. Najkorzystniej – ze względów rachunkowych - jest, aby podział został wpisany do KRS pierwszego dnia kolejnego miesiąca. Od podjęcia uchwał o podziale do wpisu  podziału do KRS – w zależności od tempa rozpoznawania wniosków przez dany sąd - może upłynąć nawet około 1,5 miesiąca.

   

  Z powyższych założeń wynika, że cały proces podziału, który opisany został w artykule Podział spółki - jak wygląda procedura?, może trwać nawet około 6 - 9 miesięcy. Należy jednak pamiętać, że jest to tylko okres szacowany i może znacznie odbiegać od realnego czasu przeprowadzania podziału. Istnieje możliwość skorzystania z uproszczonej procedury podziału, którą opisujemy w oddzielnym artykule. Pozwala ona na skrócenie całego procesu nawet o kilka miesięcy.

   

  Martyna Kunke, Paweł Skurzyński

  Tagi podział spółki

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Zobacz także

  Przekształcenia spółek

  Podział spółki - jak wygląda procedura?

  Przekształcenia spółek

  Kiedy można skorzystać z uproszczonej procedury podziału spółki?

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi podział spółki