Tomasz Rutkowski

  Tomasz Rutkowski

  Zapytaj eksperta

  14.08.2020

  Przekształcenie w spółkę – co z numerem BDO?

  Przedsiębiorcy jednoosobowi i spółki w niektórych wypadkach muszą posiadać numer BDO ze względu na wykonywaną działalność. Jaki wpływ ma przekształcenie podmiotu na posiadany numer BDO?

   

   

  Sprawdź nasz kurs online "Spółka z o.o. – nowe możliwości i korzyści w obliczu zmian podatkowych"
   

  Z kursu dowiesz się m.in:

  • Jakie zapisy w umowie sp. z o.o. są najważniejsze?
  • Kiedy sp. z o.o. może stosować stawkę CIT 9% i jakie ustawodawca wprowadził w tym zakresie ograniczenia?
  • Czy i na jakiej zasadzie wspólnicy oraz członkowie zarządu sp. z o.o. odpowiadają za zobowiązania spółki?
  • Kiedy sp. z o.o. może skorzystać z tzw. estońskiego CIT?
  • Czy spółka z o.o. jest optymalną formą prowadzenia działalności gospodarczej właśnie dla Ciebie?

   

  Zobacz program i zamów tutaj.

   

   

  Czym jest numer BDO?

   

  BDO to Baza danych o produktach i opakowaniach. Numer BDO otrzymują przedsiębiorcy i spółki podlegający wpisowi do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami ze względu na wykonywaną działalność. Są oni zobowiązani do umieszczania numerów BDO np. na fakturach VAT, umowach czy kartach przekazania odpadów.

   

  Wpływ przekształcenia przedsiębiorcy lub spółki na przejście decyzji i zezwoleń

   

  Przedsiębiorca jednoosobowy może przekształcić się w jednoosobową spółkę kapitałową, a każda spółka może przekształcić się w inny typ spółki. W takim wypadku nowej spółce (przekształconej) przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej (przedsiębiorcy przekształcanego) – w szczególności decyzje, zezwolenia, koncesje i ulgi przyznane przed przekształceniem. By możliwe było odstępstwo od tej zasady musi to przewidywać szczególny przepis tworzący wyjątek od tej zasady.

   

  Przekształcenie a przejście numeru BDO

   

  Ustawa o odpadach, która reguluje kwestie związane z rejestrem i BDO, nie przewiduje wykreślenia z rejestru przekształcanego przedsiębiorcy bądź spółki i utraty numeru BDO bądź konieczności uzyskiwania nowego numeru dla spółki przekształconej.  Należy więc uznać, że numer BDO pomimo przekształcenia nie ulega zmianie i powinien nadal przysługiwać spółce przekształconej. W wyniku przekształcenia zmienia się bowiem jedynie forma prawna prowadzonej działalności, a działalność co do zasady nie jest przerywana. A decyzję o nadaniu numeru BDO z całą pewnością należy uznać za ściśle związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą.

   

  Zagwarantowanie nieprzerwanej kontynuacji działalności jest jednym z najistotniejszych elementów planowania procesu przekształcenia przedsiębiorcy bądź spółki. Po przekształceniu spółka powinna wnieść o zmianę wpisu w zakresie danych identyfikujących w Rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami ze względu na wykonywaną działalność.

   

  Przyjęcie innego stanowiska powodowałoby, że  spółka przekształcana (przedsiębiorca przekształcany) musi wystąpić o wykreślenie z rejestru, a spółka przekształcona jest zobowiązana do uzyskania wpisu do rejestru i nowego numeru BDO. Rozwiązanie takie po pierwsze jest sprzeczne z ogólną zasadą kontynuacji wyrażoną w przepisach art. 553 i art. 584(2) kodeksu spółek handlowych, a w praktyce powodowałoby konieczność faktycznego przerwania prowadzenia działalności na czas rozpatrywania wniosku i uzyskiwania nowego numeru BDO, który może wynieść do 30 dni, a w praktyce – nawet dłużej, co raczej trudno sobie wyobrazić.

   

  Jak wygląda praktyka urzędów?

   

  W praktyce urzędy kwestionują przejście numeru BDO na nową spółkę wyłącznie w przypadku przekształcenia przedsiębiorcy jednoosobowego w spółkę argumentując, że w wyniku przekształcenia zmienia się NIP przedsiębiorcy do którego jest przypisany numer BDO, co powoduje konieczność uzyskania nowego numeru BDO. Nie jest to praktyka prawidłowa, pozostaje ona bowiem w sprzeczności z art. 584(2) kodeksu spółek handlowych. Pozostaje mieć nadzieję, że praktyka ta ulegnie zmianie.

   

  Przy przekształceniu warto zwrócić uwagę także na zasadę kontynuacji dotyczącą kwestii m. in. nieruchomości lub posiadanych przez przekształcany podmiot decyzji administracyjnych. Więcej na ten temat przeczytasz w naszym portalu spolkazoo.net w artykule Przekształcenie w sp. z o.o. – jakie ma konsekwencje dla nieruchomości rolnych, koncesji itp.

   

  Marcin Tomczak

  Michał Walczak

  Tagi przekształcenie

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi przekształcenie