Martyna Kunke

  Martyna Kunke

  Zapytaj eksperta

  07.06.2020

  Sprawozdanie finansowe – jakie konsekwencje może powodować jego niezłożenie?

  Twoja spółka powinna składać do KRS sprawozdania finansowe? Sprawdź jakie konsekwencje może nieść za sobą zaniedbanie tego obowiązku.

   

  Spóźniłeś się ze złożeniem sprawozdania do KRS? Sprawdź ile możesz za to zapłacić!

   

  Sprawozdania finansowe składane są do KRS w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia – jeśli rok obrotowy jest jednocześnie rokiem kalendarzowym, to sprawozdanie powinno być złożone do 15 lipca za rok poprzedni (w tym roku wyjątkowo termin został przesunięty do 15 października). Kierownicy jednostek, na których ciąży obowiązek składania sprawozdania finansowego do KRS, powinni zwrócić szczególną uwagę na dochowanie terminu – złożenie sprawozdania finansowego z opóźnieniem może wywołać dotkliwe konsekwencje finansowe.

   

  Brak dopełnienia obowiązku uznawany jest za przestępstwo przeciwko informacji gospodarczej. Niezłożenie sprawozdania finansowego w terminie zagrożone jest grzywną i karą ograniczenia wolności. Sąd może nałożyć karę grzywny w granicach od 867 zł do nawet ok 25 mln zł lub karę  ograniczenia wolności do 2 lat (jednak tak wysoka grzywna za brak terminowego złożenia sprawozdania finansowego w praktyce nie występuje).

   

  Ponadto, jeśli sąd rejestrowy stwierdzi, że sprawozdanie finansowe nie zostało złożone w terminie, wezwie do dopełnienia obowiązku w dodatkowym terminie 7 dni. Po jego upływie sąd rejestrowy może nałożyć karę grzywny w wysokości do 15.000 zł w celu przymuszenia do złożenia sprawozdania finansowego w KRS. Jeśli nałożenie grzywny nie wywoła zamierzonych skutków - sąd rejestrowy będzie miał możliwość wielokrotnego ponawiania kary, z tym że ich łączna wysokość nie może przewyższać miliona złotych.

   

  Niezłożenie sprawozdania a odpowiedzialność osobista

   

  Członkowie zarządu i wspólnicy spółek osobowych prowadzący jej sprawy (w przypadku spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej - komplementariusze), jako kierownicy jednostki, powinni pamiętać, że za brak terminowego złożenia sprawozdań finansowych do KRS mogą odpowiadać osobiście.

   

  Odpowiedzialność osobista sprowadza się do nałożenia na nich kary ograniczenia wolności na okres od miesiąca do nawet dwóch lat. Ograniczenie wolności może polegać na wykonywaniu nieodpłatnej pracy na cele społeczne, a w przypadku pozostawania w stosunku pracy – potrąceniu od 10% do 25% wynagrodzenia za miesięczną pracę na określony cel społeczny.

   

  Nie złożyłeś sprawozdania? Twoja spółka może zostać wykreślona!

   

  Najbardziej dotkliwą sankcją, jaka może dotknąć spółkę, która mimo wezwania sądu nie składała sprawozdań finansowych za 2 kolejne lata obrotowe, jest wykreślenie z rejestru KRS. Mówiąc dokładniej, sąd rejestrowy z urzędu wszczyna w takiej sytuacji postępowanie o rozwiązanie spółki bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Celem zmian ma być usunięcie z rejestru KRS tzw. „martwych podmiotów”, czyli takich spółek, które pomimo wpisu do KRS faktycznie nie prowadzą działalności.

   

  Zanim dojdzie do wykreślenia spółki z rejestru, sąd zawiadamia ją o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania likwidacji. Od chwili doręczenia tego zawiadomienia, spółka ma 14 dni na wykazanie, że faktycznie prowadzi działalność i posiada majątek. W sytuacji, gdy nie ma organu uprawnionego do reprezentacji spółki albo w KRS widnieje nieaktualny adres spółki, sąd ogłasza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o wszczęciu postępowania o rozwiązanie.

   

  W trakcie postępowania o rozwiązanie sąd bada czy spółka prowadzi działalność, jak również czy posiada zbywalny majątek. Aby to ustalić, sąd może zwracać się m.in. do organów podatkowych, organów administracji publicznej i organizacji społecznych o udzielenie informacji. Jeśli w toku postępowania sąd ustali, że spółka prowadzi działalność lub posiada zbywalny majątek – postępowanie o rozwiązanie spółki jest umarzane. Do umorzenia postępowania może dojść również, jeśli przemawiają za tym istotne okoliczności (w szczególności interes wierzyciela) – przed wykreśleniem spółki ze względu na brak składania sprawozdań do KRS można więc skutecznie się bronić!

   

  W innych wypadkach, sąd ogłasza o rozwiązaniu spółki bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i wykreśleniu jej z KRS. Sąd może wykreślić z rejestru również spółkę, na której ciążą niezaspokojone zobowiązania lub nieściągalne wierzytelności.

   

  Zdobądź największe kompendium wiedzy i wykorzystaj je w praktyce! Niemal 1000 pytań i odpowiedzi na temat spółki z o.o.
  Sprawdź nasze książki!

   

  Sporządzanie i składanie sprawozdań finansowych – sprawdź co się zmieniło!

   

  W 2019 r. obowiązują nowe zasady dotyczące sporządzania i składania sprawozdań finansowych – pisaliśmy już o tym między innymi w artykule Kto, kiedy i gdzie składa sprawozdanie finansowe spółki komandytowej? Do największych zmian należy podpisywanie sprawozdań w formie elektronicznej i brak obowiązku składania sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego.

   

  Co jeszcze zmieniło się w zakresie sprawozdań finansowych? W jaki sposób  sprawozdania finansowe składają przedsiębiorcy? Myślisz o zmianie formy prowadzonej działalności na korzystniejszą i zastanawiasz się w jaki sposób przekształcenie spółki czy jednoosobowej firmy wpływa na obowiązki sprawozdawcze?

   

  Skontaktuj się z naszymi specjalistami i sprawdź na co należy zwrócić szczególną uwagę przy sporządzaniu i podpisywaniu, a także składaniu sprawozdań finansowych.

   

  Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego wspólników czeka też podjęcie decyzji w jaki sposób rozdysponują wygenerowane przez spółkę zyski. Przeczytaj nasz artykuł Zysk spółki osobowej – na co można go przeznaczyć? i sprawdź co wspólnicy mogą zrobić z osiągniętym w poprzednim roku zyskiem.

   

   

  Martyna Kunke

  Tagi KRS rozwiązanie spółki

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Zobacz także

  Komandytowa

  Kto, kiedy i gdzie składa sprawozdanie finansowe spółki komandytowej?

  Komandytowa

  Czy spółka komandytowa prowadzi zawsze „pełną księgowość” czy wystarczy prowadzenie książki...

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi KRS rozwiązanie spółki