Aleksander Gałek

  Aleksander Gałek

  Zapytaj eksperta

  24.03.2020

  Zawieszenie działalności gospodarczej – rozwiązanie na czas kryzysu?

  Utrata przychodów wywołana pandemią koronawirusa nie zwalnia przedsiębiorców z obowiązków regulowania swoich zobowiązań, w tym publicznoprawnych wobec ZUS i US, które nawet w przypadku odroczenia i tak w końcu trzeba będzie opłacić. Dla niektórych przedsiębiorców jedyną szansą na przetrwanie kryzysu może być zawieszenie prowadzonej działalności. O tym kiedy zawieszenie działalności jest możliwe i jak to zrobić dowiesz się z niniejszego artykułu.

   

  Kto, kiedy i na jak długo może zawiesić działalność gospodarczą?

   

  Zawiesić działalności gospodarczą może każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą czy to w formie jednoosobowej działalności gospodarczej zarejestrowanej w CEiDG, spółki cywilnej czy też spółki osobowej lub kapitałowej. Jedynym warunkiem jest niezatrudnianie pracowników. Przedsiębiorca wpisany do CEiDG może zawiesić działalność na czas określony lub nieokreślony nie krótszy niż 30 dni. Natomiast podmioty zarejestrowana w KRS mogą zawiesić działalności na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Po upływie okresu na jaki działalność została zawieszona można ponownie zawiesić działalność na ww. okres.

   

  Co daje zawieszenie działalności gospodarczej?

   

  W okresie zawieszenia przedsiębiorca nie może prowadzić działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów. Jest jednak uprawniony do dokonywania wszelkich czynności, które mają pozwolić na zachowanie źródła przychodu i powrót do prowadzenia działalności po okresie zawieszenia. Jako przykład takich czynności można wskazać sądowe dochodzenie należności. W okresie zawieszenia przedsiębiorca może także osiągać przychody np. wynikające z uregulowania powstałej przed zawieszeniem działalności należności.

   

  Zawieszenie działalności gospodarczej nie jest jednak środkiem, który pozwala przedsiębiorcy uwolnić się od zaciągniętych zobowiązań. Ich regulowanie jest jednym z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy w okresie zawieszenia działalności. W związku z tym, przedsiębiorca który np. wynajmuje lokal również w okresie zawieszenia działalności gospodarczej będzie musiał opłacać czynsz najmu jeżeli wcześniej umowy tej nie rozwiąże. Czy w związku z tym takie zawieszenie działalności jest w czymś pomocne?

   

  Główne skutki zawieszenia działalności gospodarczej dotyczą obowiązków publicznoprawnych. W okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie musi opłacać składek ZUS, co może być lepszym rozwiązaniem niż planowane obecnie odroczenia opłacania składek o 3 miesiące. Obecnie tzw. duży ZUS wynosi ponad 1.400 złotych w przypadku opłacania składki chorobowej i musi być opłacany nawet w okresie gdy przedsiębiorca nie osiąga żadnych przychodów. Jak łatwo policzyć przedsiębiorca, który skorzysta z proponowanego odroczenie, będzie musiał po tym okresie zapłacić ponad 4.000 złotych. Tymczasem w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej będzie mógł wrócić do prowadzenia firmy po kryzysie wywołanym epidemią koronawirusa bez takiego zobowiązania wobec ZUS.

  W czasie zawieszenia działalności przedsiębiorca nie musi również wpłacać zaliczek na podatek dochodowy i składać deklaracji VAT. Zawieszenie działalności nie zwalnia jednak z obowiązku zapłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych lub od osób prawnych, jak również od rozliczenia VAT. Dodatkowo jeżeli spółka przez cały rok obrotowy miała zawieszoną działalność gospodarczą, może ona co do zasady nie zamykać ksiąg rachunkowych, co oznacza brak obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego za ten rok i jego zatwierdzania.

   

  W jaki sposób zawiesić działalność firmy?

   

  Powyższe zasady były wspólne dla wszystkich form prowadzenia działalności gospodarczej. Różnice występują natomiast w sposobie zawieszenia działalności. W najkorzystniejszej sytuacji są przedsiębiorcy, który prowadzą działalność zarejestrowaną w CEIDG. Jeżeli tylko nie zatrudniają pracowników mogą to zrobić przez internet w ciągu jednego dnia bez wychodzenia z domu. Wystarczy wniosek o zawieszenie działalności złożyć na stronie internetowej CEIDG i podpisać go profilem zaufanym epuap lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Złożenie wniosku spowoduje automatyczne wyrejestrowanie przedsiębiorcy z ZUS.

   

  Jeżeli działalność prowadzona jest w formie spółki osobowej lub kapitałowej wówczas decyzja o zawieszeniu jej działalności należy do jej wspólników w przypadku spółki osobowej, a do zarządu w przypadku spółki kapitałowej. Decyzja musi zostać podjęta jednomyślnie. Po podjęciu uchwały należy złożyć wniosek o zawieszenie działalności do KRS. Zawieszenie działalności trwa od dnia wskazanego we wniosku do KRS, który nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku. Jeżeli spółka zatrudniała pracowników należy złożyć do urzędu skarbowego formularz NIP-8 w celu wyrejestrowania spółki jako płatnika składek. Wspólnicy spółki komandytowej, jawnej, partnerskiej oraz jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością muszą dodatkowo złożyć do ZUS formularz ZUS ZWPA (wyrejestrowanie płatnika składek), ZUS ZWUA (wyrejestrowanie z ubezpieczeń), ZUS ZCNA (wyrejestrowanie zgłoszonych członków rodziny).

   

  Zawieszenie działalności gospodarczej niezależnie o formy w jakiej jest prowadzona jest bezpłatne. Jeżeli jednak nie wiesz jak to zrobić skontaktuj się z nami. Doświadczeni prawnicy z Kancelarii PragmatIQ przeprowadza Cię przez całą procedurę zawieszenia działalności.

   

  Kacper Ziniak

  Tagi newsletter zawieszenie działalności

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi newsletter zawieszenie działalności