Dominika Jaszczyk

    Dominika Jaszczyk

    Zapytaj eksperta

    27.04.2018

    Aktualizacja dokumentacji cen transferowych

    Transakcje wieloletnie

     

    Podmioty powiązane bardzo często zawierają umowy, których realizacja rozkłada się na kilka lat. Najbardziej popularne transakcje polegają na świadczeniu usług, takich jak udzielanie pożyczek, wynajem nieruchomości lub środków trwałych, albo pośrednictwo lub podwykonawstwo. W ich przypadku bardzo ważna staje się kwestia ram czasowych dokumentacji podatkowej.

     

    Dokumentację tę należy oczywiście sporządzić za rok, w którym umowa została zawarta. Nie wypełnia to jednak wszystkich obowiązków związanych z cenami transferowymi. Cechą charakterystyczną dokumentacji jest bowiem roczność – dane w niej zawarte powinny obejmować tylko i wyłącznie jeden rok podatkowy stron transakcji. W przypadku, gdy realizacja umowy wykracza poza te ramy czasowe, w kolejnych latach pojawia się obowiązek sporządzenia dokumentacji właśnie za lata następne. Obowiązek ten jest jednak uproszczony w stosunku do pierwszego roku, ponieważ wystarczy dokonać przeglądu posiadanej dokumentacji i zaktualizować dane zmieniające się w czasie.

     

    Obowiązek aktualizacji dokumentacji a transakcje finansowe

     

    Spośród transakcji usługowych wyróżniają się usługi o charakterze finansowym (np. pożyczki, gwarancje, poręczenia). W ich przypadku najważniejsze zdarzenia występują w pierwszym roku (np. udzielenie pożyczki, gwarancji, poręczenia), natomiast zdarzenia w kolejnych latach mają charakter wtórny (np. naliczanie odsetek, trwanie gwarancji).

     

    Taka specyfika transakcji nie wyłącza jednak obowiązku aktualizowania dokumentacji. Minister Finansów w interpretacji ogólnej z 28 marca 2018 roku wyraźnie wskazał, że dla każdego roku, w którym umowa będzie wiązać obie strony należy sporządzić zaktualizowaną dokumentację. Jeżeli nie nastąpiły żadne zmiany istotnych warunków transakcji aktualizacja ograniczy się do wskazania wartości transakcji i dokonanych z tego tytułu płatności w kolejnym roku podatkowym.

     

    Musisz zaktualizować dokumentację cen transferowych? Skontaktuj się z nami!

     

    Paweł Malewski

    Tagi dokumentacja cen transferowych podmioty powiązane

    Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
    Skontaktuj się z nami:

    Kancelaria Prawna PragmatIQ

    kancelaria@doradzamy.to

    Zobacz także

    Podatki

    Dokumentacja cen transferowych - co to jest?

    Podatki

    Oświadczenie o posiadaniu dokumentacji cen transferowych

    Masz pytania?

    Skontaktuj się z ekspertem!

    Wojciech Kaptur

    Radca prawny,

    Doradca podatkowy

    w.kaptur@doradzamy.to

    Napisz mail

    Popularne tematy

    Newsletter

    • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
    • bez spamu
    • raz w miesiącu
    Tagi dokumentacja cen transferowych podmioty powiązane