Dominika Jaszczyk

  Dominika Jaszczyk

  Zapytaj eksperta

  08.09.2017

  Dokumentacja cen transferowych - co to jest?

  Ceny transferowe i dokumentacja cen transferowych to ostatnio bardzo popularny temat zarówno wśród podatników, a przede wszystkim istotny dla organów podatkowych. W ciągu ostatniego roku drastycznie wzrosła liczba kontroli cen transferowych stosowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi.

   

  Przygotowanie dokumentacji podatkowej może dotyczyć również Ciebie! Przygotowaliśmy krótki przewodnik związany z dokumentacją cen transferowych, który pomoże Ci zapoznać się z tą tematyką.

   

  Podstawowe pojęcia związane z cenami transferowymi

   

  Na wstępie najważniejsze jest usystematyzowanie pojęć związanych z dokumentacją cen transferowych. Podstawowe zagadnienia na ich temat znajdziesz w artykułach  Cena transferowa od podstaw, a także Transakcja dla potrzeb dokumentacji cen transferowych

   

  Podmioty powiązane

   

  Dokumentację cen transferowych powinny posiadać podmioty powiązane, dokonujące między sobą różnych transakcji, zakładają spółkę osobą, czy dokonują jakieś wspólne przedsięwzięcie. Nie ma więc znaczenia rodzaj przeprowadzanych transakcji. Definiowana jest ona dość szeroko.

   

  Aby sprawdzić czy dana transakcja podlega obowiązkom dokumentacyjnym należy w pierwszej kolejności zweryfikować czy transakcje dokonywane pomiędzy dwoma podmiotami to transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi. Szczegółowo na ten temat piszemy w artykule Podmioty powiązane – czyli jakie?

   

  Limity związane z dokumentacją podatkową

   

  Dla określenia obowiązków dokumentacyjnych istotne są również limity transakcyjne oraz limity rachunkowe. Od 1 stycznia 2017 r. podmioty dokonujące transakcji mają obowiązek posiadania dokumentacji podatkowej w przypadku, gdy ich przychody lub koszty za poprzedni rok podatkowy przekraczają równowartość 2 mln euro, a sama transakcja równowartość min. 50 tys. euro przy poziomie przychodów lub kosztów we wskazanej wyżej kwocie. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule Progi obowiązków dokumentacyjnych.

   

  Czy wiesz jak zbadać obowiązek posiadania dokumentacji cen transferowych?

   

  Najprostszy sposób to skorzystanie z naszych bezpłatnych weryfikatorów! Szybko i sprawnie możesz za pomocą dwóch kroków określić swoje obowiązki dokumentacyjne!

   

  Krok 1: PROGI RACHUNKOWE

  Krok 2: PROGI TRANSAKCYJNE

   

  Dokumentacja cen transferowych – kurs euro

   

  Aby w sposób poprawny określić kurs euro odpowiedni do przeliczeń dla potrzeb dokumentacji cen transferowych istotne jest ustalenie roku podatkowego każdego z podmiotów powiązanych. Kurs euro dla ustalenia równowartości limitów wskazanych w ustawach jest to bowiem kurs średni NBP obowiązujący w ostatnim dniu roboczym poprzedniego roku podatkowego w stosunku do roku w którym dokonywana jest transakcja z podmiotem powiązanym.

   

  Więcej na ten temat (wraz z przykładami) przeczytasz w artykule Kurs euro w dokumentacji cen transferowych.

   

  Metody kalkulacji cen transferowych

   

  Ustawy podatkowe oraz rozporządzenia dot. cen transferowych wskazują na 3 podstawowe metody kalkulacji cen transferowych (metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej, metoda ceny odsprzedaży, metoda rozsądnej marży). Jeśli ich zastosowanie nie jest możliwe można zastosować 2 metody uzupełniające, tzw. metody zysku transakcyjnego (metoda podziału zysków, metoda marży transakcyjnej netto).

   

  Na ich temat możesz dowiedzieć się więcej w artykule Metody kalkulacji cen transferowych

   

  Dokumentacja cen transferowych - zmiany

   

  W związku ze zwiększającym się zainteresowaniem dotyczącym rynkowości cen transferowych stosowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi przepisy ustaw podatkowych podlegają istotnym nowelizacjom. Ostatnie zmiany wiążą się z rozbudowaniem zakresu obowiązków podatników, przykładowo zwiększeniem elementów dokumentacji, czy posiadaniem analiz porównawczych cen transferowych.

   

  Szczegółowo o różnicach z zakresu cen transferowych wynikających z nowelizacji w poszczególnych latach możesz przeczytać m.in. w artykułach Co powinna zawierać dokumentacja cen transferowych? oraz Dokumentacja cen transferowych do 2016 i od 2017 – różnice

   

  Oświadczenie posiadania dokumentacji cen transferowych

   

  Od 1 stycznia 2017 r. podatnicy, którzy w myśl przepisów są zobowiązani do posiadania dokumentacji cen transferowych muszą indywidualnie składać do urzędów skarbowych oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych do dnia upływu terminu złożenia przez nich zeznania podatkowego.

   

  W oświadczeniu tym podatnik deklaruje posiadanie dokumentacji cen transferowych o czym szerzej przeczytasz w Oświadczenie składane do urzędu skarbowego.

   

  Przykładowy wzór oświadczenia możesz znaleźć w artykule Oświadczenie o posiadaniu dokumentacji cen transferowych - wzór

   

  Szacowanie dochodu

   

  Mimo, że w myśl zasady swobody umów warunki transakcji można kształtować dowolnie, podmioty powiązane powinny w szczególności zwrócić uwagę na wynagrodzenie w związku z dokonywanymi pomiędzy nimi czynnościami.

   

  W przypadku bowiem zakwestionowania warunków ustalonych przez strony, organy podatkowe samodzielnie mogą określić dochód i podatek do zapłaty. Więcej na ten temat dowiesz się w artykule Szacowanie podstawy opodatkowania podmiotów powiązanych

   

  Kary i sankcje

   

  W związku z przeprowadzaną kontrolą podatnik zobowiązany jest przedłożyć organom podatkowym posiadaną przez siebie dokumentację w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu takiego żądania.

   

  Może się jednak okazać, że z taką prośbą organ zwróci się do podmiotu, który zgodnie z ustawą nie musi posiadać dokumentacji cen transferowych, O tych przypadkach przeczytasz w artykule Termin przedłożenia dokumentacji cen transferowych.

   

  W przypadku nieprzedłożenia w terminie dokumentacji podatkowej czy też złożenia niekompletnej dokumentacji cen transferowych podatnikowi mogą grozić dotkliwe sankcje, o których szerzej piszemy w artykule Dokumentacja cen transferowych – kary i sankcje.

   

  Obejrzyj również film, który odpowiada m.in. na następujące pytania: Czy transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi są niebezpieczne? Jakie są obowiązki podmiotów powiązanych dokonujących ze sobą transakcji? Co to jest dokumentacja cen transferowych?

   

   

  Dominika Widła

   

  Tagi dokumentacja cen transferowych podmioty powiązane

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Zobacz także

  Podatki

  Zmiany PIT i CIT od 2017 r. – działaj już teraz!

  Komandytowa

  Dokumentacja cen transferowych w spółce komandytowej

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi dokumentacja cen transferowych podmioty powiązane