Paweł Skurzyński

  Paweł Skurzyński

  Zapytaj eksperta

  25.09.2014

  Umowa spółki komandytowej - co warto w niej zawrzeć?

  Chcąc dopasować umowę spółki komandytowej do konkretnych potrzeb określonego biznesu warto jej umowę wzbogacić o  elementy, które co prawda nie są obowiązkowe, ale pozwolą stworzyć spółkę „uszytą” na miarę wspólników.    

   

  Kodeks spółek handlowych a umowa spółki komandytowej

   

  Kodeks spółek handlowych wskazuje jakie postanowienia obowiązkowo muszą znaleźć się w umowie spółki komandytowej. Wspólnicy mogą jednak rozszerzyć treść umowy spółki o inne, dodatkowe postanowienia. Wiele przepisów dotyczących spółki komandytowej zawartych w Kodeksie spółek handlowych ma charakter względnie obowiązujący, co oznacza, że stosuje się je tylko wówczas, gdy umowa spółki nie stanowi inaczej. Wspólnicy spółki komandytowej mogą niektóre kwestie w umowie spółki ukształtować odmiennie niż przewidują przepisy, w zależności od potrzeb i charakteru prowadzonej przez nich działalności.

   

  Przystąpienie komplementariusza do spółki komandytowej

   

  Do elementów, które warto uregulować w umowie spółki komandytowej należy w szczególności  możliwość przyjęcia do spółki nowego komplementariusza. Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, aby do spółki komandytowej mógł przystąpić nowy komplementariusz umowa spółki musi na to wprost zezwalać. Jeżeli umowa spółki nie zawiera takiego zapisu, to aby nowy komplementariusz mógł przystąpić do spółki należy najpierw zmienić umowę i wprowadzić zapis, który zezwala na jego przyjęcie do spółki. Taka zmiana, o ile umowa spółki nie stanowi inaczej, wymaga zgody wszystkich wspólników oraz musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego, co wiąże się dodatkowymi kosztami. Lepiej więc już przy założeniu spółki przewidzieć możliwość poszerzenia grona wspólników.

   

  Zmiana umowy spółki komandytowej

   

  Sporządzając umowę spółki komandytowej warto również rozważyć wyłączenie obowiązku wyrażania zgody na zmianę umowy spółki przez wszystkich wspólników. Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, każda zmiana umowy spółki komandytowej wymaga zgody wszystkich wspólników: zarówno komplementariuszy jak i komandytariuszy. W umowie spółki można zmodyfikować tę ustawową zasadę i przewidzieć, że zmiana umowy spółki następuje większością głosów.

   

  Zbycie ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej

   

  W umowie spółki komandytowej warto ponadto zawrzeć postanowienie pozwalające na przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólnika w spółce na inną osobę. Brak takiego postanowienia powoduje, że ogół praw i obowiązków wspólnika nie może zostać zbyty. W takiej sytuacji, aby wspólnik mógł wystąpić ze spółki poprzez zbycie przysługującego mu ogółu praw i obowiązków, konieczne będzie najpierw dokonanie zmiany umowy spółki i wprowadzenie postanowienia umożliwiającego wspólnikowi przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólnika na inną osobę.

   

  Umowa spółki komandytowej a podział zysku

   

  Doradzamy uregulowanie w umowie spółki komandytowej również sposobu podziału zysku między wspólnikami, tak aby odpowiadał on ich założeniom biznesowym. Warto rozważyć również wprowadzenie do umowy spółki możliwości wypłaty przez wspólników zaliczek na poczet zysku. W braku takich regulacji komplementariusze uczestniczyliby w zysku w częściach równych niezależnie od wysokości wniesionych przez nich wkładów, a komandytariusze – proporcjonalnie do wartości wkładów. Z kolei do wypłaty zaliczek potrzebna byłaby osobna uchwała wspólników.  

   

  Sukcesja w firmie – ureguluj ją w umowie spółki!

   

  W umowie spółki warto również uregulować skutki związane ze śmiercią wspólnika. Przepisy  Kodeksu spółek handlowych przewidują różne skutki dla śmierci komplementariusza oraz komandytariusza. Śmierć komplementariusza, co do zasady powoduje rozwiązanie spółki. Natomiast śmierć komandytariusza nie stanowi przyczyny rozwiązania spółki; trwa ona nadal z udziałem pozostałych wspólników oraz spadkobierców. Wspólnicy w umowie spółki mogą jednak zmodyfikować te ustawowe reguły, tak aby jak najlepiej zabezpieczyć interesy spółki, wspólników lub ich spadkobierców.

   

  O tym, co jeszcze warto uregulować w umowie spółki (nie tylko komandytowej) piszemy również w naszym artykule 10 kwestii, które należy mądrze określić w umowie spółki

   Planujesz sukcesję swojej firmy? Przeczytaj nasz inny artykuł, by dowiedzieć się Jak umowy i statuty spółek wpływają na dziedziczenie?

   

  Magdalena Stuczyńska

   

  Tagi umowa spółki założenie spółki

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Zobacz także

  Komandytowa

  NIP i REGON spółki komandytowej

  Komandytowa

  Co to znaczy, że spółka komandytowa jest „transparentna podatkowo”?

  Komandytowa

  Co powinna zawierać umowa spółki komandytowej?

  Komandytowa

  Wkład do spółki komandytowej - co może nim być?

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi umowa spółki założenie spółki