25.03.2015

  Czy zgromadzenie wspólników spółki z o. o. mogą zwołać wspólnicy?

  Czy zwoływanie zgromadzeń wspólników zależy wyłącznie od zarządu? Dowiedz się, jakie prawa mają w tym zakresie wspólnicy.

   

  Zgromadzenie wspólników może mieć postać zgromadzenia zwyczajnego, zwoływanego raz w roku m.in. w celu zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki albo zgromadzenia nadzwyczajnego, zwoływanego w sytuacjach nagłych. Co do zasady, zgromadzenia zwołuje zarząd. Jeśli w spółce zostały powołane rada nadzorcza lub komisja rewizyjna – również te organy będą uprawnione do zwoływania zgromadzeń.

   

  Zwołanie zgromadzenia przez wspólników

   

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami zgromadzenia mogą zwoływać również wspólnicy posiadający co najmniej 1/10 kapitału zakładowego. Wymóg ten może zostać jednak zmieniony umową, która może przyznać prawo zwoływania zgromadzeń każdemu wspólnikowi, bez względu na jego udział w kapitale zakładowym. Żądanie zwołania zgromadzenia należy przedstawić zarządowi na piśmie na miesiąc przed proponowanym terminem zgromadzenia.

   

  Sądowe zwołanie zgromadzenia wspólników

   

   

  Sprawdź nasz kurs online "Spółka z o.o. – nowe możliwości i korzyści w obliczu zmian podatkowych"
   

  Z kursu dowiesz się m.in:

  • Jakie zapisy w umowie sp. z o.o. są najważniejsze?
  • Kiedy sp. z o.o. może stosować stawkę CIT 9% i jakie ustawodawca wprowadził w tym zakresie ograniczenia?
  • Czy i na jakiej zasadzie wspólnicy oraz członkowie zarządu sp. z o.o. odpowiadają za zobowiązania spółki?
  • Kiedy sp. z o.o. może skorzystać z tzw. estońskiego CIT?
  • Czy spółka z o.o. jest optymalną formą prowadzenia działalności gospodarczej właśnie dla Ciebie?

   

  Zobacz program i zamów tutaj.

   

   

  W przypadku, gdy zarząd zignoruje żądanie wspólników, istnieje możliwość sądowego zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia. Sąd jest zobowiązany najpierw wezwać zarząd do złożenia oświadczenia w przedmiocie wniosku, dopiero po takim wezwaniu może upoważnić wspólników występujących z żądaniem do zwołania zgromadzenia.

   

  Uproszczona procedura zwoływania zgromadzenia wspólników

   

  Istnieje również możliwość zwołania zgromadzenia z ominięciem wymaganej procedury zawiadamiania wspólników za pomocą listów poleconych lub przesyłek pocztowych, jeśli na zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie wyrazi sprzeciwu co do odbycia zgromadzenia bądź wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

   

  Konflikt miedzy wspólnikami może powodować trudności w zwoływaniu zgromadzeń i podejmowaniu uchwał. Bezpodstawne i zbyt częste zwoływanie zgromadzeń przez wspólnika może być uznane za działanie na szkodę spółki, o czym pisaliśmy w artykule Zgromadzenie wspólników – kiedy zwoływać? W takim przypadku, najlepiej skonsultować się z prawnikiem, który doradzi jak rozwiązać konflikt, aby nie wpłynął negatywnie na wyniki finansowe spółki.

  O uprawnieniach akcjonariuszy mniejszościowych związanych ze zwoływaniem walnych zgromadzeń możesz przeczytać natomiast w artykule Wpływ akcjonariuszy mniejszościowych na porządek obrad walnego zgromadzenia

   

  Anna Ozimek

  Tagi spółka z o.o. wspólnicy

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Zobacz także

  Spory finansowe

  Czy można walczyć z niewypłacaniem zysku wspólnikowi mniejszościowemu?

  Wyjście ze spółki

  Wystąpienie ze spółki – jakie masz możliwości?

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi spółka z o.o. wspólnicy