Wojciech Kaptur

  Wojciech Kaptur

  Zapytaj eksperta

  30.06.2020

  Inwestycja w metale szlachetne a podatki

  Chcesz kupić złoto lub srebro w postaci sztabek, ale boisz się możliwych skutków podatkowych? Zastanawiasz się, czy takie ulokowanie pieniędzy będzie się opłacać? Czy może to być sposób na bezpieczne lokowanie posiadanego kapitału? Sprawdź nasz krótki przewodnik podatkowy po inwestycjach w metale szlachetne.

   

  Nabycie i sprzedaż metali szlachetnych – skutki w VAT

   

  1. Złoto

   

  Sztabki złota traktowane są na gruncie podatku od towarów i usług jak złoto inwestycyjne.

   

  Do kategorii tej należy zaliczyć:

  • złoto w formie sztabek lub płytek o próbie 995,
  • złoto reprezentowane przez papiery wartościowe (certyfikaty na złoto asygnowane lub nieasygnowane),
  • złote monety wybite po 1800 r. o próbie co najmniej 900,które są lub były obowiązującym środkiem płatniczym w kraju pochodzenia i które są sprzedawane po cenie nieprzekraczającej o więcej niż 80% wartości rynkowej złota zawartego w monecie.

   

  Dostawa, wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru oraz import złota inwestycyjnego są zwolnione z opodatkowania VAT.

   

  Wszystkie inne przedmioty wykonane z tego metalu (np. złota biżuteria, granulat złota) nie są klasyfikowane jako złoto inwestycyjne, w związku z czym będą podlegały opodatkowaniu VAT.

   

  1. Srebro oraz inne metale szlachetne

   

  Srebro (sztabki srebra, monety bulionowe), a także platyna – jako tzw. przedmioty kolekcjonerskie – objęte są podatkiem VAT. W konsekwencji kruszce te już w dniu nabycia tracą 23% swojej wartości. Jednakże sprzedaż będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT wyłącznie w sytuacji, gdy transakcja zbycia dokonana zostanie przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność gospodarczą.

   

   Inwestycja w złoto i srebro – opodatkowanie PIT

   

  1. Złoto (srebro) jako „inna rzecz”

   

  Okazjonalna sprzedaż metali szlachetnych, których nabycie i zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej, kwalifikowana jest jako odpłatne zbycie tzw. innych rzeczy.

   

  Transakcja taka podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych – według skali podatkowej (17/32%). Dokonujący sprzedaży powinien wykazać przychód podatkowy, jeżeli do zbycia dochodzi przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. Jeżeli zaś do zbycia dojdzie po upływie wskazanego okresu, wówczas obowiązek podatkowy nie wystąpi.

   

  1. Złoto (srebro) inwestycyjne

   

  Jeżeli zakupu złota bądź srebra dokonano w celach inwestycyjnych, to uznaje się, że jest to forma kapitału inwestycyjnego. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów z przypadkiem nabycia metali szlachetnych w celach inwestycyjnych możemy mieć do czynienia np. jeżeli nabywca nie posiada srebra fizycznie, a kupuje jedynie certyfikaty  (tzw. kruszec wirtualny, kruszec „na papierze”). Przy czym dla oceny, czy zakup metalu szlachetnego dokonany został w celach inwestycyjnych, istotny jest sam zamiar osiągnięcia korzyści majątkowej ze sprzedaży już w momencie jego nabywania.

   

  W przypadku wskazanym w akapicie poprzedzającym czynność zbycia złota (srebra) jest elementem działalności o charakterze zarobkowym (inwestycyjnym) składającej się z co najmniej dwóch czynności prawnych: nabycia i zbycia kruszcu. Stąd też każdy przypadek uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia powinien być rozpatrywany indywidualnie (w szczególności po analizie treści zawartych umów).

   

  Osiągnięte – z tytułu zbycia „złota (srebra) inwestycyjnego” – przysporzenie stanowi podstawę opodatkowania zryczałtowanym 19% podatkiem dochodowym (tzw. podatkiem Belki). Podstawą opodatkowania w takim przypadku jest przychód, tj. kwota, która nie zostaje pomniejszona o koszty jej uzyskania.

   

  Natomiast, jeżeli zawarto umowę z której wynika, że kupujący staje się właścicielem danego kruszcu i może nim swobodnie dysponować (np. może je u siebie przechowywać albo ustanowić na nim zastaw), a sprzedający nie gwarantuje żadnego wynagrodzenia związanego z zakupem i przechowywaniem srebra, transakcja taka powinna zostać zakwalifikowana, jako obrót tzw. „innymi rzeczami”. Niemniej – w związku z istniejącymi rozbieżnościami interpretacyjnymi (o czym poniżej) –  w celu potwierdzenia prawidłowości takiego stanowiska, najbezpieczniej  zasadnym jest wystąpienie z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.

   

  Rozbieżność w interpretacjach organów podatkowych

   

  Niezmiernie trudno rozróżnić nabycie metalu szlachetnego jako rzeczy od nabycia metalu szlachetnego jako inwestycji kapitałowej. Nie ma jasnych kryteriów ustawowych różnicujących te przypadki. Odróżnienie w praktyce sytuacji, kiedy to podatnik faktycznie posiada i swobodnie dysponuje nabytym kruszcem (wtedy sprzedaż ta klasyfikowana jest jako sprzedaż „innych rzeczy”), od sytuacji, kiedy takiego posiadania brak (np. w posiadaniu podatnika znajdują się tylko certyfikaty inwestycyjne) może okazać się bardzo trudna. Dlatego też i w tym zakresie istnieją interpretacje, w których organy stwierdzały, iż złoto inwestycyjne (sztabki złota, złote monety bulionowe – analogicznie srebro inwestycyjne) w ślad za przepisami kodeksu cywilnego, jak i w potocznym tego słowa rozumieniu, należy traktować jako „rzeczy” i również w taki sposób opodatkowywać je podatkiem dochodowym.

   

  Skutki podatkowe w zakresie PCC

   

  Osoby fizyczne, które dokonują okazjonalnej sprzedaży złota (srebra) poza działalnością gospodarczą powinny mieć na względzie, że jeżeli wartość sprzedawanego kruszcu przekroczy kwotę 1.000 zł konieczne będzie uiszczenie podatku od czynności cywilnoprawnych według stawki 2% wartości transakcji. Obowiązek ten spoczywał będzie na nabywcy.

   

  Metale szlachetne w transakcjach transgranicznych

   

  Warto dodać, że wiele transakcji, których przedmiotem jest srebro lub złoto, realizowanych jest – przez osoby będące polskimi rezydentami podatkowymi – poza granicami Polski. Sytuacje takie powinny być analizowane z uwzględnieniem polskich i zagranicznych przepisów podatkowych oraz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

   

  Metale szlachetne stanowią stabilną alternatywę inwestowania posiadanego kapitału. Ich wartość w dużej mierze nie ulega znacznym wahaniom rynkowym. Zatem, jeżeli naszym celem jest budowanie długotrwałego, stabilnego kapitału inwestycja taka będzie stanowiła dobry początek. Jednak przed podjęciem takiego kroku warto pamiętać, że przepisy podatkowe różnią się w zależności od nabywanego kruszcu, a interpretacje istniejących przepisów mogą stanowić wyzwanie. Dodatkowej analizy wymagały będą także transakcje transgraniczne. O tym jak ważna jest analiza skutków podatkowych transakcji i jak odpowiednio ją zaplanować pisaliśmy szerzej w artykule Analiza skutków podatkowych transakcji.

   

  Paulina Sandomierz

  Tagi inwestycje PCC PIT VAT

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi inwestycje PCC PIT VAT