Wojciech Kaptur

  Wojciech Kaptur

  Zapytaj eksperta

  21.04.2020

  Koszty używania samochodów firmowych w świetle objaśnień Ministerstwa Finansów

  Po ponad roku od wprowadzenia ograniczeń w zakresie rozliczania w kosztach podatkowych wydatków związanych z używaniem firmowych samochodów osobowych Ministerstwo Finansów wydało objaśnienia dotyczące stosowania nowych przepisów. W opublikowanym dokumencie wciąż nie wyjaśniono jednak kilku kwestii do dziś budzących wątpliwości wśród podatników.

   

  Koszty samochodów firmowych – co potwierdzają objaśnienia

   

  Spośród zagadnień, do których Ministerstwo Finansów postanowiło odnieść się w wydanych objaśnieniach, szczególne znaczenie mają te dotyczące stosowania ograniczeń do umów leasingu zawartych przed 1 stycznia 2019 r. Przypomnijmy, że w przypadku gdy umowa leasingu została zawarta przed 2019 r., stosuje się do niej przepisy obowiązujące w dniu jej zawarcia. Jednakże zmiana umowy po dniu 31 stycznia 2018 r. powoduje, że konieczne staje się uwzględnienie wprowadzonych ograniczeń.

   

  Przede wszystkim opublikowane objaśnienia potwierdzają, że dla możliwości stosowania starych przepisów nie ma znaczenia moment wydania samochodu osobowego będącego przedmiotem umowy leasingu. Kluczowe jest tylko, aby umowa została zawarta przed 1 stycznia 2019 r. i nie została zmieniona po tej dacie. Jednocześnie Ministerstwo Finansów podkreśla, że zawarcie umowy ze znacznie odroczonym momentem wydania samochodu może być uznane jako obejście prawa podatkowego podlegające ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

   

  W objaśnieniach wskazano również, co należy rozumieć przez zmianę umowy na potrzeby stosowania omawianego wyżej przejściowego rozwiązania. Ministerstwo opowiada się w tym zakresie za stanowiskiem, zgodnie z którym aby zaistniał skutek w postaci utraty prawa do stosowania dotychczasowych przepisów, zmiana umowy leasingu musi mieć charakter istotnej zmiany treści stosunku prawnego łączącego strony. Jako przykład takiej zmiany podano zmianę stron umowy na skutek cesji leasingu lub podziału spółki przez wydzielenie.

   

  Kolejną istotną kwestią poruszoną w objaśnieniach jest sytuacja, w której opłaty wynikające z umowy leasingu zawartej przed dniem 2019 r. zostały skalkulowane w ten sposób, że zawierają w sobie koszty eksploatacji samochodu osobowego. Dotychczas podatnicy mieli wątpliwości, czy w takim wypadku należy stosować przepisy ograniczające do 75% wysokość możliwych do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów używania firmowego samochodu osobowego na użytek mieszany. Zdaniem Ministerstwa Finansów opłata leasingowa w części dotyczącej kosztów eksploatacji objęta jest ww. limitem, bowiem nie dotyczy wyłącznie samochodów używanych na podstawie umowy leasingu, ale również stanowiących własność podatnika. Z tego względu przepisy przejściowe dotyczące umów leasingu nie obejmują swoim zakresem regulacji odnoszących się do wydatków eksploatacyjnych.

   

  Przekształcenie i aport a zmiana umowy leasingu

   

  Niestety w wydanych objaśnieniach Ministerstwo Finansów nie ustosunkowało się do wpływu przekształceń i aportów przedsiębiorstw na obowiązek stosowania nowych przepisów. Wciąż nie jest bowiem pewne, czy zdarzenia te powodują utratę prawa do rozliczania opłat leasingowych na starych zasadach.

   

  Pewnych wskazówek w powyższym zakresie dostarczają jednak interpretacje indywidualne. Przykładowo w interpretacji indywidualnej z dnia 30 grudnia 2019 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.533.2019.4.MD, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że przypadku przekształcenia spółki jawnej w spółkę komandytową, na podstawie kodeksu spółek handlowych spółce komandytowej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki jawnej. Wobec tego nie należy utożsamiać przekształcenia ze zmianą stron umowy leasingu, która skutkuje koniecznością stosowania do tej umowy nowych przepisów.

   

  Jednocześnie warto zauważyć, że w interpretacji indywidualnej z dnia 22 października 2019 r., nr 0115-KDIT2-3.4011.379.2019.2.PS, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stanął na stanowisku, iż wniesienie po 31 grudnia 2018 r. do spółki komandytowej przedsiębiorstwa, którego elementem są zawarte przed 2019 r. umowy leasingu samochodów osobowych, wiąże się z obowiązkiem uwzględnienia ograniczeń w zakresie opłat leasingowych. W takim wypadku nie stosuje się bowiem przepisów ordynacji podatkowej normujących kwestie sukcesji podatkowej.

   

  Koszty samochodów firmowych w objaśnieniach – podsumowanie

   

  Opublikowanie objaśnień w zakresie rozliczania w kosztach podatkowych wydatków związanych z używaniem firmowych samochodów osobowych należy z całą pewnością uznać za pozytywne działanie ze strony Ministerstwa Finansów. Podatnicy, którzy zastosują się do objaśnień, mogą liczyć na analogiczna ochronę, jak w przypadku interpretacji indywidualnych. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule Objaśnienia podatkowe – co dają podatnikowi?

   

  Z pełną treścią omawianych wyżej objaśnień zapoznasz się na stronie Ministerstwa Finansów pod tym linkiem.

   

  Masz więcej pytań dotyczących rozliczania kosztów używania firmowych samochodów? Skontaktuj się z nami.

   

  Michał Markiewicz

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi