Wojciech Kaptur

  Wojciech Kaptur

  Zapytaj eksperta

  15.02.2022

  Polski Ład a wynagrodzenia członków zarządu i prokurentów

  „Polski Ład” wprowadził zmiany w oskładkowaniu i opodatkowaniu osób pełniących kierownicze funkcje w spółkach. Na atrakcyjności straciło przede wszystkim powołanie będące jedną z form pełnienia funkcji członka zarządu lub prokurenta.

   

  Aktualizacja: 15 lutego 2022 r.

   

  Polski Ład wprowadza zmiany w niemal każdej ustawie podatkowej. Jedną z nich jest likwidacja możliwości obniżania podatku PIT o część zapłaconej składki zdrowotnej. Ustawa przewiduje też m.in. reformę sposobu obliczania wysokości tej składki dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

   

  Kolejną ważną zmianą jest to, że do katalogu tytułów podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego dodano „osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie”. W grupie tej znajdują się przede wszystkim członkowie zarządu i prokurenci, którzy na podstawie aktu powołania nawiązali stosunek organizacyjny ze spółką oraz otrzymują za pełnienie tej funkcji wynagrodzenie.

   

  Powołanie korzystne ze względu na brak składek

   

  Członkowie zarządu i prokurenci mogą zostać umocowani do pełnienia swoich funkcji na kilka sposobów, m.in. poprzez zawarcie umowy o pracę, czy też kontraktu menadżerskiego lub innej podobnej umowy. Uzyskiwane przez nich dochody podlegają w takim przypadku opodatkowaniu i oskładkowaniu właściwemu dla umowy o pracę czy umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, kontraktu menadżerskiego).

   

  Możliwe jest również powierzenie takiej funkcji mocą uchwały wspólników spółki powołującej daną osobę na stanowisko członka zarządu lub prokurenta. Uchwała taka może również (choć nie musi) przewidywać wynagrodzenie za pełnienie danej funkcji i określać sposób jego wypłaty. W takim przypadku wynagrodzenie kwalifikowane jest podatkowo w źródle działalność wykonywana osobiście i podlega zsumowaniu z innymi przychodami opodatkowanymi za pomocą skali podatkowej (12% i 32%).

   

  Powierzenie danej osobie funkcji członka zarządu lub prokurenta na podstawie powołania jest obecnie korzystną opcją ze względu na fakt, że wynagrodzenie otrzymywane na tej podstawie nie podlega obowiązkowi składkowemu zarówno na gruncie składek ZUS jak i składki zdrowotnej. Powołanie nie znajduje się bowiem obecnie w katalogu tytułów do ubezpieczenia na gruncie ustaw regulujących poszczególne rodzaje składek.

   

  Sprawdź nasz kurs online "Spółka z o.o. – nowe możliwości i korzyści w obliczu zmian podatkowych"
   

  Z kursu dowiesz się m.in:

  • Jakie zapisy w umowie sp. z o.o. są najważniejsze?
  • Kiedy sp. z o.o. może stosować stawkę CIT 9% i jakie ustawodawca wprowadził w tym zakresie ograniczenia?
  • Czy i na jakiej zasadzie wspólnicy oraz członkowie zarządu sp. z o.o. odpowiadają za zobowiązania spółki?
  • Kiedy sp. z o.o. może skorzystać z tzw. estońskiego CIT?
  • Czy spółka z o.o. jest optymalną formą prowadzenia działalności gospodarczej właśnie dla Ciebie?

   

  Zobacz program i zamów tutaj.

   

   

  Obowiązkowa składka zdrowotna oraz brak możliwości jej odliczenia

   

  Wejście w życie Polskiego Ładu oznacza od 2022 r. wzrost obciążeń dla osób pełniących funkcje na podstawie powołania o obowiązkową składkę zdrowotną wynoszącą 9% podstawy obliczenia składki, którą stanowić będzie wysokość pobieranego wynagrodzenia. Zgłaszającym do ubezpieczenia oraz płatnikiem składek będzie podmiot wypłacający wynagrodzenie, a więc spółka. Składka ta nie będzie mogła być odliczona od podatku dochodowego.

   

  Warto zaznaczyć, że obowiązkowi opłacania składki zdrowotnej podlegać będą wyłącznie te osoby pełniące funkcje na podstawie powołania, które otrzymują z tego tytułu wynagrodzenie. Osoby pełniące te funkcje bez wynagrodzenia nie będą objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.

   

  W przypadku menadżerów zatrudnionych w spółkach na podstawie umów o pracę czy umów cywilnoprawnych sytuacja również ulegnie zmianie. Skorzystają oni z podwyższenia kwoty wolnej od podatku do wysokości 30 tys. zł oraz podniesienia drugiego progu podatkowego do wysokości 120 tys. zł. Nie będą już jednak mogli skorzystać z przysługującej im dotychczas możliwości obniżenia wysokości podatku o 7,75% podstawy wymiaru składki zdrowotnej, co w konsekwencji może spowodować zwiększenie obciążeń fiskalnych.

   

  Więcej o kwestiach związanych z wynagrodzeniem członka zarządu w spółce z o. o. dowiesz się z naszego artykułu Wynagrodzenie członka zarządu – czy i jak je wprowadzić? na portalu spolkazoo.net

   

  Na naszych stronach informujemy o najważniejszych zmianach wprowadzanych w ramach Polskiego Ładu. Zapraszamy do kontaktu z naszymi Specjalistami. 

   

  Mateusz Janus

  Tagi Polski Ład składki ZUS zarząd

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi Polski Ład składki ZUS zarząd