Rafał Szymkowiak

  Rafał Szymkowiak

  Zapytaj eksperta

  29.07.2016

  Rozwiązanie spółki

  Zdecydowana większość spółek zawierana jest na czas nieoznaczony. Nie oznacza to jednak, że taka spółka musi trwać wiecznie. W zależności od rodzaju spółki istnieją różne przyczyny jej rozwiązania i likwidacji. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej.

   

  Rozwiązanie spółki osobowej

   

  W przypadku spółek osobowych (jawnej, partnerskiej, komandytowej) rozwiązanie spółki może nastąpić m.in. z przyczyn przewidzianych w umowie spółki, w wyniku podjęcia jednomyślnej uchwały wszystkich wspólników albo zgodnie z prawomocnym orzeczeniem sądu rozwiązującym spółkę. Sąd orzeka o rozwiązaniu spółki z ważnych przyczyn, przy czym w pewnych sytuacjach sąd może przyznać jednemu ze wspólników majątek spółki z obowiązkiem spłaty pozostałych. Możliwe jest również wyłączenie wspólnika przez sąd, jeśli ten uzna, że ważne przyczyny określone pozwem dotyczą jednego ze wspólników, a wniosą o to wszyscy pozostali wspólnicy.

   

  Rozwiązanie spółki z o.o. – jak przebiega, gdy wspólnicy nie pozostają w sporze?

   

  W przypadku spółki z o.o. o rozwiązaniu spółki decydują wspólnicy (większością 2/3 głosów, chyba że w umowie spółki zastrzeżony zostanie wyższy próg), podejmując odpowiednią uchwałę o rozwiązaniu. Czasami konieczność podjęcia takiej uchwały wynikać będzie z w samej treści umowy spółki (gdy umowa spółki została zawarta w ściśle określonym celu, który zostanie zrealizowany). Wówczas spółka zbliża się w swym charakterze do spółki zawartej na czas oznaczony.

   

  Rozwiązanie spółki z o.o. przez sąd

   

  W sytuacji, gdy brak odpowiednich postanowień umownych bądź też wspólnicy spółki nie chcą się zgodzić na rozwiązanie spółki, wspólnikom niedysponującym odpowiednią większością pozostaje wyłącznie droga sądowa. O rozwiązaniu spółki z o.o. przez sąd pisaliśmy już w artykule Rozwiązanie spółki z o.o. przez sąd - jedna z alternatyw czy ostateczność? Z pozwem o rozwiązanie spółki z o.o. kierowanym przeciwko spółce może wystąpić każdy ze wspólników oraz każdy członek organu (zarządu, radcy nadzorczej itp.). Sąd orzeka o rozwiązaniu spółki z o.o. tylko, jeśli osiągnięcie celu spółki stało się niemożliwe albo zaszły inne ważne przyczyny wywołane stosunkami w spółce. W każdej sytuacji rozwiązanie spółki z o.o. przez sąd poprzedzone jest szczegółowym postępowaniem, w którym sprawdza się, jakie ważne przyczyny przemawiają za rozwiązaniem. Nie jest więc tak, że jakakolwiek przejściowa różnica zdań miedzy wspólnikami uzasadnia podjęcie przez sąd decyzji o rozwiązaniu spółki. Więcej na ten temat przeczytasz w naszym artykule Cel spółki jest niemożliwy do osiągnięcia? Złóż pozew o jej rozwiązanie! 

   

  Rozwiązanie spółki akcyjnej

   

  W przypadku spółki akcyjnej o rozwiązaniu spółki decyduje zajście jakiejś przyczyny określonej w statucie lub uchwała walnego zgromadzenia podjęta większością ¾ głosów. Brak jest w przepisach dotyczących spółek akcyjnych możliwości wniesienia pozwu o rozwiązanie tego typu spółki przez sąd.

   

  Przeczytaj także inny nasz artykuł, by dowiedzieć się Czy spółka rozwiązuje się wskutek śmierci wspólnika?

   

  Rafał Szymkowiak, Magdalena Bobowicz

  Tagi rozwiązanie spółki spory wspólników

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Zobacz także

  Wyjście ze spółki

  Wyceń udziały i ustal strategię działania!

  Wyjście ze spółki

  Przymusowe umorzenie udziałów – skuteczny sposób na pozbycie się wspólnika? Co to znaczy...

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi rozwiązanie spółki spory wspólników