Wojciech Kaptur

  Wojciech Kaptur

  Zapytaj eksperta

  16.10.2015

  Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji podatkowej

  Wydanie decyzji podatkowej przez urząd skarbowy lub urząd kontroli skarbowej nie oznacza, że staje się ona od razu wykonalna, tj. że organ może domagać się zapłaty określonego lub ustalonego w niej zobowiązania. Jest jednak jeden wyjątek – gdy decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności.

   

  Decyzja nieostateczna nie podlega wykonaniu

   

  Wydana przez urząd skarbowy lub urząd kontroli skarbowej decyzja podatkowa jest decyzją nieostateczną i nie podlega ona wykonaniu o czym szerszej piszemy w artykule Kiedy decyzje organów podatkowych są wykonalne?

   

  Urząd skarbowy może jednak nadać decyzji tzw. rygor natychmiastowej wykonalności, zarówno swoim decyzjom jak i tym wydanym przez organy kontroli skarbowej (na ich wniosek). Nadanie decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności powoduje, że staje się ona wykonalna pomimo, że nie jest jeszcze decyzją ostateczną.  Urząd skarbowy może nadać rygor natychmiastowej wykonalności jedynie w przypadku, gdy zachodzi któraś z następujących przesłanek:

  • organ podatkowy posiada informacje, z których wynika, że wobec strony toczy się postępowanie egzekucyjne w zakresie innych należności pieniężnych,
  • strona nie posiada majątku o wartości odpowiadającej wysokości zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, na którym można ustanowić hipotekę przymusową lub zastaw skarbowy, które korzystałyby z pierwszeństwa zaspokojenia,
  • strona dokonuje czynności polegających na zbywaniu majątku znacznej wartości,
  • okres do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego jest krótszy niż 3 miesiące.

   

  Rygor natychmiastowej wykonalności nadawany jest w formie postanowienia, na które służy zażalenie. Złożenie zażalenia nie powoduje jednak wstrzymania wykonalności decyzji.

   

  Jeżeli masz wątpliwości jak postąpić w sporze z fiskusem lub masz inny problem związany z prawem podatkowym skontaktuj się ze specjalistami Kancelarii PragmatIQ.

   

  Wojciech Czernik

  Tagi kontrola spory podatkowe

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Zobacz także

  Podatki

  „Krzyżówka”, czyli kontrola u kontrahenta kontrolowanego

  Spory podatkowe

  Ze względu na konsekwencje warto zwrócić uwagę na to, kto Cię kontroluje

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi kontrola spory podatkowe