Wojciech Czernik

    Wojciech Czernik

    Zapytaj eksperta

    17.04.2018

    Sprzedaż po cenie niższej niż rynkowa – skutki podatkowe

    W życiu gospodarczym nie rzadko zdarza się nabyć towary lub usługi po cenie niższej niż rynkowa. Sukces negocjacyjny lub dobra wola sprzedawcy może jednak przysporzyć nabywcy problemów. Zdaniem organów podatkowych, nabycie towaru, praw majątkowych, usług po cenie niższej niż rynkowa może generować przychód z nieodpłatnych świadczeń.

     

    Definicja nieodpłatnego świadczenia

     

    Nieodpłatne świadczenia to wszelkiego rodzaju świadczenia, które są dokonywane bez pobierania jakiejkolwiek odpłatności. Kluczową cechą świadczenia nieodpłatnego jest to, aby otrzymujący takie świadczenie nie był zobowiązany do wykonania jakiegokolwiek świadczenia wzajemnego. Przykładowo, umowa sprzedaży ma charakter wzajemny (oba podmioty są zobowiązane wobec siebie do spełnienie świadczenia), więc nabycie po cenie niższej niż rynkowa nie powinno stanowić przychodu z nieodpłatnych świadczeń. Odmienne stanowisko mają jednak organy podatkowe.

     

    Organy podatkowe a nieodpłatne świadczenie

     

    W opinii organów podatkowych, nabycie towaru, praw majątkowych, usługi po cenie niższej niż rynkowa może generować przychód z nieodpłatnych świadczeńświadczeń (np. interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji z dnia 30 stycznia 2018 r., sygn. ITPB1/415-998/13/18-S/AK). Zgodnie ze stanowiskiem organów, w przypadku gdy cena nabywanego dobra jest określona poniżej wartości rynkowej, po stronie nabywcy powstanie przychód z tytułu uzyskania częściowo odpłatnego świadczenia, stanowiący różnicę pomiędzy wartością rynkową, a odpłatnością poniesioną przez nabywcę na ich nabycie.

     

    Odmienne stanowisko NSA

     

    Z drugiej strony sądy administracyjne są odmiennego zdania. W opinii sądów (np. wyrok NSA z dnia 15 kwietnia 2016 r., sygn. II FSK 585/14) upatrywanie w samym odstępstwie od ceny rynkowej okoliczności wskazujących na uzyskania nieodpłatnego świadczenia i to świadczenia w naturze, nie ma podstaw. Co więcej NSA wskazuje, że wątpliwe jest stanowisko jakoby nabycie rzeczy po korzystnej cenie, odbiegającej od cen rynkowych, samo przez się oznaczało uzyskanie przychodu.

     

    Wprost z przepisów wynika jedynie możliwość oszacowania dochodu sprzedającego, w przypadku gdy cena sprzedaży, bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej lub w przypadku gdy umowa zostanie zawarta między podmiotami powiązanymi.

     

    Rację należy przyznać NSA. Nabycie danego dobra na korzystnych warunkach nie może automatycznie generować przychodu z częściowo nieodpłatnego świadczenia. Mając jednak na uwadze pojawiające się negatywne interpretacje organów podatkowych, warto dobrze przygotować pod kątem podatkowych planowane transakcje.

     

    Należy ponadto pamiętać o skutkach jakie wywołuje nierynkowość transakcji z podmiotami powiązanymi. Więcej na ten temat znajdziesz w artykule Szacowanie podstawy opodatkowania podmiotów powiązanych

     

    Marcin Szuflak

     

    Firma w testamencie? Obejrzyj film instruktażowy o biznesowej sukcesji lub odwiedź www.zmianawarty.pl 

     

    Tagi podatki

    Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
    Skontaktuj się z nami:

    Kancelaria Prawna PragmatIQ

    Tel. 61 8 618 000

    Tel. 22 21 28 340

    kancelaria@pragmatiq.pl

    Zobacz także

    Spółki

    Jaki jest podatek przy sprzedaży firmy?

    Podatki

    Podatek od pożyczki? Nie płać więcej niż musisz

    Masz pytania?

    Skontaktuj się z ekspertem!

    Wojciech Kaptur

    Radca prawny,

    Doradca podatkowy

    tel.: 61 8 618 000

    w.kaptur@doradzamy.to

    Napisz mail

    Popularne tematy

    Newsletter

    • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
    • bez spamu
    • raz w miesiącu
    Tagi podatki