Tomasz Rutkowski

  Tomasz Rutkowski

  Zapytaj eksperta

  10.03.2017

  Na co zwrócić uwagę przy przekształcaniu jednoosobowej działalności gospodarczej?

  Przedsiębiorcy mogą przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę, zachowując wszystkie przysługujące im dotychczas prawa i obowiązki. Podpowiadamy dlaczego warto zdecydować się na takie przekształcenie oraz na co należy zwrócić uwagę przed przystąpieniem do procesu przekształcenia działalności w spółkę.

  Jak przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą?

   

  Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową (tj. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną) pozwala kontynuować działalność gospodarczą w formie spółki handlowej z zachowaniem wszystkich przywilejów, praw i obowiązków przysługujących wcześniej przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną.

   

  Z możliwości przekształcenia w spółkę kapitałową mogą skorzystać jedynie przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, wykonujący we własnym imieniu działalność gospodarczą. Z dniem wpisania spółki przekształconej do rejestru przedsiębiorców KRS, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą staje się jedynym wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki przekształconej. 

   

  Warto wiedzieć, że przekształcona spółka kapitałowa tylko w chwili przekształcenia musi być spółką jednoosobową. Po rejestracji spółki przekształconej można dokonać dalszych zmian w jej strukturze lub zmian formy prawnej. Nic nie stoi na przeszkodzie aby jedyny wspólnik, którym stanie się przekształcany przedsiębiorca, sprzedał lub darował część lub całość posiadanych przez siebie akcji lub udziałów w przekształconej spółce na rzecz innych osób. Warto również rozważyć przekształcenie spółki kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę komandytową. Spółka komandytowa daje możliwość ograniczenia odpowiedzialności wspólników za jej zobowiązania, a jednocześnie jest bardziej elastyczna i korzystniejsza podatkowo niż spółki kapitałowe.

   

  Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej – dla kogo korzyści?

   

  Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę handlową jest więc idealnym rozwiązaniem dla osób, które rozważają sprzedanie swojej firmy lub przekazanie jej kolejnym pokoleniom. To także sposób na ograniczenie przez przedsiębiorcę jego osobistej odpowiedzialności za zobowiązania prowadzonego przedsiębiorstwa.

   

  Największą zaletą omawianego przekształcenia jest fakt, że spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego, związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Oznacza to, że z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS spółka przekształcona z mocy prawa staje się podmiotem wszystkich stosunków prawnych, których stroną był dotychczas przedsiębiorca. Nie ma zatem potrzeby zawierania na nowo umów z dotychczasowymi kontrahentami ani ich aneksowania, nie jest również potrzebna ich zgoda na wstąpienie spółki przekształconej w prawa przedsiębiorcy.

   

  Jeżeli masz wątpliwości czy przekształcenie w spółkę z o.o. jest dla Ciebie odpowiednie, sprawdź nasz artykuł Przekształcenie w spółkę z o.o. – kiedy warto je rozważyć? na naszym portalu spzoo.net

   

  Spółka przekształcona pozostaje również podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Więcej na ten temat możesz przeczytać w naszym artykule Przekształcenie w spółkę z o.o. – co się dzieje z umowami, zezwoleniami i koncesjami? na naszym portalu spzoo.net

   

  Co warto sprawdzić przed przekształceniem?

   

  Przed przekształceniem warto jednak jeszcze raz przeanalizować wszystkie umowy oraz decyzje administracyjne aby sprawdzić, czy na pewno nie zawierają one żadnych ograniczeń dotyczących przekształcenia lub dodatkowych wymagań jakie przedsiębiorca musi spełnić przed przekształceniem. Niekiedy przepisy prawa lub umowy nakładają na przedsiębiorcę obowiązek uprzedniego zawiadomienia kontrahentów lub organów administracji o planowanym przekształceniu, warto więc dopilnować spełnienia tego obowiązku, aby uniknąć negatywnych konsekwencji.

   

  Warto również przeanalizować przepisy odnoszące się do konkretnego rodzaju prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności, które również mogą nakładać na przedsiębiorcę dodatkowe obowiązki których należy dopełnić w związku z planowanym przekształceniem.

  Zastanawiasz się nad przekształceniem firmy w spółkę z o.o.? Sprawdź nasze książki, z których dowiesz się krok po kroku jak poprawnie przekształcić firmę w spółkę z o.o.!

  Plan przekształcenia

   

  Pierwszym etapem przekształcenia jest sporządzenie w formie aktu notarialnego planu przekształcenia. Załącznikiem do planu przekształcenia jest m.in. projekt umowy przekształconej spółki kapitałowej. Warto wówczas przemyśleć właściwe ukształtowanie umowy spółki, w zależności od potrzeb i charakteru prowadzonej działalności. Błędy czy uchybienia mogą tu skutkować wieloma praktycznymi komplikacjami. Nieumieszczenie w umowie spółki niektórych zapisów często sprawia, że po jakimś czasie konieczne są kolejne wizyty u notariusza i ponoszenie dodatkowych kosztów związanych ze zmianą.

   

  Plan przekształcenia jest poddawany badaniu przez biegłego rewidenta, wyznaczonego przez sąd na wniosek przekształcanego przedsiębiorcy. Sprawność działania biegłego, dobry kontakt z przedsiębiorcą i doświadczenie w tej materii  mają często wpływ na szybkość całej procedury przekształcenia. Warto zatem zasugerować sądowi konkretną, sprawdzoną już osobę, która sprosta powyższym wymogom.

   

  Po wydaniu przez biegłego pozytywnej opinii na temat planu przekształcenia przedsiębiorca składa w formie aktu notarialnego oświadczenie o przekształceniu. Choć przepisy tego nie wymagają, warto umiejętnie opisać w takim oświadczeniu najważniejsze składniki przekształcanego przedsiębiorstwa, aby uniknąć kłopotów ze zgłaszaniem po rejestracji przekształcenia zmiany ich właściciela w urzędach i sądach.

   

  Wniosek o rejestrację przekształcenia

   

  Ostatnim etapem procedury przekształcenia jest złożenie w sądzie wniosku o rejestrację przekształcenia. Warto przy tym zwrócić uwagę na wybór odpowiedniego dnia przekształcenia. Dzień rejestracji przekształcenia stanowi dzień powstania spółki, co wiąże się z koniecznością przeprowadzenia operacji o charakterze księgowym, a także właściwego dokonania rozliczeń zobowiązań o charakterze publicznoprawnym. Lepiej więc nie pozostawiać go przypadkowi i samemu wskazać sądowi właściwy dzień rejestracji przekształconej spółki, co może oszczędzić księgowości sporo pracy.

   

  Z praktyki wiemy też, że czasami pewne operacje wykonać za czasów działalności prowadzonej osobiście – gdyż spółka kapitałowa podlega bardziej restrykcyjnym przepisom. Także z tego punktu widzenia istotnym jest więc dzień przekształcenia – który zamyka pewne możliwości (choć oczywiście otwiera inne).

   

  Przeprowadziliśmy już wiele przekształceń jednoosobowych przedsiębiorców w spółki prawa handlowego, doradzaliśmy także w restrukturyzacjach przedsiębiorstw posiadających szczególny status prawny (zamówienia publiczne, dotacje UE, kontrakty z NFZ, zobowiązania kredytowe). Zaufaj naszej wiedzy i doświadczeniu i skontaktuj się z nami!

   

  Magdalena Stuczyńska

  Tagi przekształcenie przekształcenie jednoosobowej działalności

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Zobacz także

  Przekształcenia spółek

  Czym jest przekształcenie spółki?

  Przekształcenia spółek

  Kto może się przekształcić?

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi przekształcenie przekształcenie jednoosobowej działalności