Powrót do kategorii

Zbycie udziału w spółce jawnej – czy remanent jest konieczny?


Aleksander Gałek

Aleksander Gałek

12 grudnia 2016 r.

Poleć Drukuj
Zapytaj specjalistę

Tagi księgowość spółka jawna

Zbycie udziału w spółce jawnej może w pewnych sytuacjach wiązać się z obowiązkiem  sporządzenia remanentu (spisu z natury). Z tego artykułu dowiesz się w jakich sytuacjach wspólnicy spółki jawnej powinni o nim pamiętać.

 

Kogo dotyczy obowiązek sporządzenia remanentu

 

Obowiązek sporządzenia remanentu dotyczy tylko tych spółek jawnych, w których prowadzona jest podatkowa księga przychodów i rozchodów (PKPiR).

 

Są to więc spółki jawne, w których wspólnikami są tylko osoby fizyczne oraz których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości 2 mln euro (do końca 2016 r. ten próg wynosi 1,2 mln euro).

 

Jeżeli więc spółka jawna prowadzi pełną księgowość, to nie ma konieczności sporządzania remanentu.

 

Kiedy remanent jest obowiązkowy

 

Wszystkie sytuacje, w których sporządzenie remanentu jest obowiązkowe zostały wskazane w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

 

W myśl tego rozporządzenia obowiązek sporządzenia remanentu oraz wpisania go do PKPiR zachodzi m.in. w przypadku zmiany wspólnika.

 

Jeżeli więc wspólnicy spółki jawnej, w której prowadzona jest PKPiR, noszą się z zamiarem sprzedaży lub darowizny udziału (a dokładniej: ogółu praw i obowiązków) w spółce przez jednego z nich na rzecz innego wspólnika lub osoby trzeciej, to powinni pamiętać o konieczność sporządzenia remanentu.

 

Jego sporządzenie jest bardzo istotne, ponieważ pozwala ustalić m.in. rzeczywisty dochód jaki wspólnik zbywający swój udział w spółce osiągnął z tytułu uczestnictwa w spółce do dnia zbycia udziały i tym samym wysokość jego zobowiązania podatkowego w zakresie podatku PIT za rok, w których nastąpiło zbycie.

 

Sporządzenie remanentu będzie konieczne również w sytuacji przystąpienia nowego wspólnika do spółki czy wystąpienia wspólnika.

 

Zgłoszenie zamiaru sporządzenia do urzędu skarbowego

 

Warto zapamiętać, że przed przystąpieniem do sporządzenia remanentu powinno się zgłosić zamiar jego sporządzenia do naczelnika urzędu skarbowego na co najmniej 7 dni przed datą jego sporządzenia.

 

Jako że remanent należy sporządzić na dzień zmiany wspólnika, to zawiadomienie urzędu skarbowego musi nastąpić z wyprzedzeniem.

 

Sam remanent podlega wpisaniu do PKPiR i nie trzeba składać go do urzędu skarbowego.

 

Aleksander Gałek

Powrót


Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie? Skontaktuj się z nami:

Kancelaria Prawna PragmatIQ

Tel. 61 8 618 000

Tel. 22 21 28 340

kancelaria@pragmatiq.pl


Aleksander Gałek

Chcesz wiedzieć więcej?

Skonsultuj się ze specjalistą!

Wyślij pytanie
Poleć Zapytaj specjalistę
Tagi księgowość spółka jawna

Zobacz także

Poradniki

Ogłoszenia

Zobacz także

Kancelaria Prawna PragmatIQ

Komandytowa.pl