Wojciech Czernik

  Wojciech Czernik

  Zapytaj eksperta

  11.03.2016

  Fiskus będzie mógł wyznaczyć pełnomocnika bez zgody i wiedzy spółki

  Od 1 stycznia 2016 r., w związku ze zmianami ordynacji podatkowej, fiskus będzie mógł samodzielnie powołać pełnomocnika, który będzie reprezentował osobę prawną w trakcie postępowania prowadzonego przed fiskusem.

   

  Kurator ustanowiony przez sąd pełnomocnikiem spółki

   

  Przepisy Ordynacji podatkowej nakładają na organ podatkowy obowiązek wystąpienia do sądu o wyznaczenie kuratora dla osoby prawnej, która nie może prowadzić swoich spraw wskutek braku powołanych do tego organów. Jednak możliwość pełnienia przez kuratora wyznaczonego przez sąd roli reprezentanta osoby prawnej w postępowaniu podatkowym budziła zarówno w orzecznictwie i doktrynie dużo kontrowersji, ze względu na to, że żaden przepis nie przyznawał kuratorowi uprawnień do reprezentowania osoby prawnej przed fiskusem. W związku z powyższym ustawodawca zdecydował się wprowadzić od 2016 r. nowy przepis do Ordynacji podatkowej, który uznaje kuratora sądowego ustanowionego przez sąd (na wniosek organu podatkowego) za pełnomocnika ogólnego osoby prawnej w sprawach podatkowych.

   

  Podatkowy „obrońca” z urzędu

   

  Jednocześnie nowelizacja Ordynacji podatkowej wprowadza nowy przepis umożliwiający powołanie przez organ podatkowy tymczasowego pełnomocnika dla osoby prawnej w przypadku:

  • braku możliwości wszczęcia postępowania lub prowadzenia postępowania;
  • braku powołanych do tego organów;
  • braku możliwości ustalenia adresu siedziby, miejsca prowadzenia działalności lub miejsca zamieszkania osób upoważnionych do reprezentowania.

  Pełnomocnik ten będzie reprezentował osobę prawną do czasu powołania kuratora przez sąd. Tymczasowym pełnomocnikiem szczególnym będzie adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy.

   

  Prawo do udziału strony w postępowaniu

   

  Wprowadzenie nowych przepisów może budzić pewne wątpliwości, ponieważ ustanowienie pełnomocnika z urzędu, który prawdopodobnie nie będzie miał żadnej wiedzy na temat operacji gospodarczych przeprowadzonych w spółce, którą przyjdzie mu reprezentować, kłóci się z jednym z podstawowych praw podatnika przewidzianych w Ordynacji podatkowej, tj. prawem do czynnego udziału w postępowania na każdym jego etapie. Pełnomocnik będzie mógł w związku z powyższym uchronić spółkę przed ewentualnymi naruszeniem procedury przez organ prowadzący postępowanie, jednak poza tym możliwość praktycznego działania może być znacznie utrudniona, w szczególności jeżeli organ kontrolujący nie będzie dysponował całością dokumentacji podatkowej kontrolowanej spółki. Podobne zmiany czekają również osoby fizyczne o czym szerzej piszemy w artykule Fiskus nabędzie prawo wyznaczenia pełnomocnika bez wiedzy i zgody podatnika.

   

  Jeżeli masz jakieś pytania w zakresie postępowań lub kontroli prowadzonych przez organ podatkowy lub kontroli skarbowej albo szukasz profesjonalnego wsparcia w tym zakresie skontaktuj się z ekspertami Kancelarii PragmatIQ.

   

  Wojciech Czernik

  Tagi kontrola spory podatkowe

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Zobacz także

  Podatki

  Nie każde wezwanie ze skarbówki oznacza kontrolę

  Podatki

  Fiskus doręczy pismo spółki pod adresem zamieszkania członka zarządu

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi kontrola spory podatkowe