01.07.2020

  Jak uniknąć dematerializacji akcji?

  Dematerializacja akcji wiąże się dla spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych z dodatkowymi obowiązkami i kosztami. Wysokie koszty prowadzenia rejestru akcjonariuszy i zmienione zasady obrotu akcjami skłaniają akcjonariuszy do poszukiwania alternatywnych rozwiązań. Czy można w jakiś sposób uwolnić się od obowiązku dematerializacji akcji?

   

  Obciążenia finansowe związane z dematerializacją akcji

   

  W związku z obowiązkową dematerializacją akcji zarządy spółek akcyjnych i komplementariusze spółek komandytowo-akcyjnych zobowiązani są do dopełnienia szeregu formalności prowadzących do dematerializacji akcji. Jednym z wymogów jest podpisanie umowy z podmiotem, który będzie prowadził rejestr akcjonariuszy. O innych obowiązkach związanych z dematerializacją akcji piszemy w artykule: Dematerializacja akcji – jakie działania trzeba podjąć?.

   

  Konieczność wyboru podmiotu, który będzie prowadził rejestr akcjonariuszy wiąże się dla spółki z dodatkowymi, stałymi kosztami, wynoszącymi średnio kilkaset złotych miesięcznie. Koszty te, szczególnie przy mniejszych spółkach akcyjnych czy komandytowo-akcyjnych, mogą być sporym obciążeniem dla budżetu spółki.

   

  Inne minusy dematerializacji akcji

   

  Możliwość emitowania przez spółkę akcji na okaziciela i związana tym anonimowość akcjonariuszy decydowała w przypadku wielu spółek akcyjnych o prowadzeniu działalności właśnie w tej formie prawnej. W związku z dematerializacją akcji, mimo zachowania formalnego podziału na akcje imienne i na okaziciela, w praktyce akcje na okaziciela utracą swoje znaczenie. Z uwagi na dostęp do rejestru akcjonariuszy dla spółki i innych akcjonariuszy posiadacze akcji na okaziciela przestaną być już anonimowi.

   

  W związku z wprowadzeniem wymogu dematerializacji akcji, zmianie ulegną również zasady obrotu akcjami. Obrót akcjami będzie wymagał pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, co będzie generowało dla spółki dodatkowe koszty i powodowało obowiązek dopełnienia kolejnych formalności.

   

  Przekształcenie receptą na dematerializację

   

  Wskazane wyżej konsekwencje dematerializacji akcji czynią w wielu przypadkach nieopłacalnym prowadzenie działalności w formie spółki akcyjnej. Jak się mieliśmy okazję przekonać, często obowiązek dematerializacji akcji stanowi motywację do przekształcenia spółki akcyjnej w inną formę prawną (np. w spółkę z o.o. czy w spółkę komandytową). Przekształcenie może być dobrym rozwiązaniem jeżeli dla prowadzonej działalności nie ma wymogu jej prowadzenia w formie spółki akcyjnej, a także spółka nie planuje wprowadzenia akcji do obrotu giełdowego.

   

  Co ważne, przekształcenie jest obecnie prostsze niż jeszcze kilka miesięcy temu. Od 1 marca 2020 r. przy przekształceniu spółki akcyjnej w inną spółkę nie ma już obowiązku badania sprawozdania finansowego sporządzonego dla celów przekształcenia przez biegłego rewidenta, co znacznie przyspiesza procedurę przekształcenia, a także wpływa na obniżenie jej kosztów.

   

  Na czym polega przekształcenie spółki akcyjnej?

   

  Procedura przekształcenia spółki akcyjnej wymaga podjęcia szeregu działań. Pierwszym krokiem jest przygotowanie planu przekształcenia wraz z załącznikami (sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia, projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki i projekt umowy przekształconej spółki). Plan przekształcenia powinien zostać złożony do akt rejestrowych spółki przekształcanej.

   

  Następnie zarząd/komplementariusze zawiadamiają wszystkich akcjonariuszy spółki o planowanym podjęciu uchwały o przekształceniu. Kolejnym krokiem jest podjęcie uchwały o przekształceniu spółki w formie aktu notarialnego. Podjęcie uchwały o przekształceniu zastępuje zawarcie umowy spółki przekształconej. Po tych czynnościach może zostać złożony wniosek do KRS o rejestrację przekształcenia. Spółka przekształcona (np. spółka z o.o.) powstaje z momentem rejestracji przekształcenia w KRS.

   

  Ile trwa przekształcenie?

   

  Długość procesu przekształcenia zależy od tego czy w spółce istnieją akcje imienne czy akcje na okaziciela. W zależności od tego, a także od sprawności działania doradców i sądu rejestrowego, cały proces przekształcenia spółki akcyjnej trwa z reguły od 1,5 miesiąca do ok. 2-3 miesięcy.

   

  Jakie są koszty przekształcenia?

   

  Na koszt przekształcenia spółki akcyjnej składa się: koszt taksy notarialnej, koszt wniosku do KRS (600 zł), koszt ogłoszenia w MSiG o przekształceniu (ok. 300 zł). W przypadku spółek, w których akcje są imienne, do powyższych kosztów dochodzi jeszcze koszt ogłoszeń w MSiG związanych z procedurą przekształcenia. Do kosztów należy również doliczyć koszt księgowych i innych doradców.

   

  Przekształcenie spółki akcyjnej może okazać się korzystnym rozwiązaniem nie tylko ze względu na uniknięcie obowiązków związanych z dematerializacją akcji, ale również z innych powodów, o których piszemy w artykule Przekształcenie spółki akcyjnej w spółkę z o.o. – dlaczego warto się przekształcić?

   

  Karolina Kulińska-Polak

   

  Tagi dematerializacja akcji

  Potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie?
  Skontaktuj się z nami:

  Kancelaria Prawna PragmatIQ

  kancelaria@doradzamy.to

  Masz pytania?

  Skontaktuj się z ekspertem!

  Wojciech Kaptur

  Radca prawny,

  Doradca podatkowy

  w.kaptur@doradzamy.to

  Napisz mail

  Popularne tematy

  Newsletter

  • otrzymasz bezpłatne opracowanie najczęstszych błędów przy zakładaniu spółki komandytowej
  • bez spamu
  • raz w miesiącu
  Tagi dematerializacja akcji